“mu Space” ได้มาให้คำปฏิญาณ ให้บริการ “Satellite Monitoring”ขนมจากผู้ซื้อรายนวชาต

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี กำหนด (mu Space Corp) ผู้ไปการทำงานงานให้บริการเทคโนโลยีดาวเทียมกับการงานอวกาศเพราะ ติดไฟที่วรายุทธ เวลาเย็นคงไว้ ประธานพนักงานว่าการ คว้าลงนามที่ให้คำปฏิญาณ ร่วมกับ RBC Signals International, Inc. ผู้ให้บริการระบบสำนักงานดาวเทียมพื้นทวีปขนมจากอเมริกา พอให้บริการ Satellite Monitoring หรือระเบียบสืบหากับสังเกตการณ์ดาวเทียม เพราะว่า ไม่ว สเปซ มั่นใจดุ จะสมรรถมากขึ้นอำนาจงานให้บริการข่ายงานสำนักงานภาคพื้นดิน บริการการยอมรับกับให้สัญญาณดาวเทียมที่กบิลวิถีโคจรเสื่อมลง หมายรวม อีกต่างหากได้ผลคลายสมรรถภาพสิ่งของที่ทำการภาคพื้นดินแห่งด้านกบิลการสังเกตการณ์สารภาพกับจับตัวคลื่นสัญญาณสิ่งของ RBC Signals International, Inc. พอให้บริการอายุมาก ผู้ให้บริการด้านดาวเทียมต่างๆ ได้มาอย่างดียอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นที่งานให้บริการคราวนี้ เป็นเลิศที่การกระทำภายใต้ความร่วมมือกับดักที่ว่าการเจริญเทคโนโลยีอวกาศด้วยกันเขาไม่สารสนเทศ(องค์การกลุ่มคน) ไม่ก็ จิยังมีชีวิตอยู่้า (Gistda) เพื่อเพิ่มอำนาจที่การแข่งขันปีกต่างดาวของประเทศไทยในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะที่ชันษา 2019 นี้ “ไม่ว สเปซ” ได้มาความวางใจจากผู้บริโภคผู้ให้บริการด้านดาวเทียมเหลือแหล่รายเช่น RBC Signals International, Inc. กับ National Service Source, Incมันสมอง DBA USSI Globalเนื่องด้วย หุ้นส่วน มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี ขีดคั่น หรือว่า ไม่ว สเปซ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2560 เพราะมีสิทธิ์สัมปทานกอปรการงานโทรคมนาคมต้นฉบับลำดับที่สาม(แปลนประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมเป็นสิ่งของตนเอง) ขนมจากที่ทำการคณะกรรมการ กิจจานุกิจถ่ายทอด การงานทีวี กับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นระยะระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้มีเป้าหมายในงานดำเนินงาน มอบถ้วนทั่วทุกภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อจะแยกออกบริการงานเข้าถึงความจัดเจนมุขต่างดาว การสารภาพส่งสัญญาณความสามารถสูงเปลี่ยนดาวเทียมกับการให้บริการครบถ้วนแนวทาง เกี่ยวกับการออกแบบการสื่อสารและการใช้งานรับสารภาพส่งข้อมูลความเร็วรุ่งเรืองเกี่ยวกับบุรีอัจฉริยะ หมายรวมสนับสนุนการงานภาครัฐในข้างการสารภาพบอกสัญญาณแห่งระบบดิจิทัลทั่วภายในประเทศและต่างด้าว เพื่อจะยกระดับความสามารถแห่งการแข่งขันกับดักหลายแดนได้มาอย่างเท่าเทียม PR Newsmu Space Corp

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/CV8.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Covid28.jpg