MTL ลงทุน 3,800 โล้นบาท เปิดฉาก ‘66 Tower’ สำนักงานน่านบริบูรณ์เปรม ประสาน EEC เสร็จ พรรษา 2021

บุรีไทยสัญญาประกัน ท่องกิจธุระอสังหาริมทรัพย์ โหมโรงที่ว่าการให้เช่า “66 Tower” เขตทางสุขุมวิท 66 เชื่อมต่อท่าอากาศยาน อาณาเขตเศรษฐกิจข้างใน กับแคว้นเศรษฐกิจพิเศษ ครบถ้วนยอมรับผู้ซื้อรวมหมดตั้งแต่ Startup จรจนกระทั่งบริษัทข้ามชาติ โดยประสานมือ Partner ที่งานก่อสร้างด้วยกันสั่งการตึกอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าเอ็งสาระ ล่ำสันซำ กรรมการผู้จัดการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองแหลมทองสัญญาประกันชีวิต จำกัด (มวลชน) หรือไม่ก็ MTL กล่าวว่า เมืองประเทศไทยประกันชีวิตออกทุนตลาดอสังหาริมทรัพย์พร้อมด้วยการโหมโรงอาคาร “66 Tower” เพราะว่ามีมูลคุณค่าการลงทุน 3,800 โล้นพระบาท แผนการอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ เกือบทางสุขุมวิท 66 ออกแบบอีกด้วยแนวคิด Human Centric Workplace เน้นผู้ซื้อเป็นหลัก โดยได้มาบริษัท ฤทธี กำหนด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ยุคปัจจุบันกำลังอยู่ในกรรมวิธีสร้าง คาดคะเนตวาดจะแล้วเสร็จข้างใน3 เดือนที่ 2 ของชันษา 2021 และได้มากองกลาง ภาษาซีบีอาร์อี (แหลมทอง) จำกัด เป็นตัวแทนสั่งการคดีช่างเช่าเนื้อที่ เพราะว่าตึกตรงนี้พร้อมยอมรับลูกค้าตั้งแต่ Startup จากไปจวบจนถึงบริษัทข้ามชาติ66 Tower ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท จวนทางสุขุมวิท 66 ด้วยกันรถไฟฟ้า BTS สำนักงานสูงสุดสุข ตลอดยังเกือบกับทางด่วน 3 เลยเวลา แรมรอนจากสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมด้วยยุคเช่นครึ่งหนึ่งขณะ กับอีกต่างหากสามารถท่องเที่ยวจากไปอีกทั้งระเบียงเศรษฐกิจยอดเยี่ยมภาคบูรพาหรือไม่ก็ EEC ได้มาอย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านี้ ยังจับของใหม่ใหม่ๆ ด้วยว่าโรงเรือนมาชดใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสถานที่เกี่ยวข้องกับดัก Smart Building รวมหมด Internet of Things กับเทคโนโลยีการมัธยัสถ์แรงงานอื่นๆเธอสาระ บอกส่งเสริมดุ นครไทยสัญญาประกันเองก็อยู่ในระลอกคลื่นกระแส Disruption ในที่กิจธุระสัญญาประกันภัย การหันไปลงทุนในที่ข้างอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นการขจรขจายความเสี่ยง นอกจากนี้ ระหว่างการสาวเท้ากระโดดลูกคลื่น Disruption สรรพสิ่ง MTL เอง อีกต่างหากมีส่วนช่วยมอบองค์กรรู้การทำงานแนวทางนวชาต ซึ่งเป็นรากฐานงานออกแบบพื้นที่ที่ว่าการสรรพสิ่งแผน 66 Tower แห่งมุ่งหวังใช้เนื้อที่ที่ว่าการมอบเกิดคุณประโยชน์บริบูรณ์พร้อมด้วยปะทุในนิธิพัฒน์ กาญจนาประเภท กรรมาธิการบริหารด้วยกันหัวหน้าแผนกปรับปรุงงาน กองกลาง ภาษาซีอาร์บีอี (ประเทศไทย) ขีดคั่น กล่าวว่า ท้องตลาดอาคารสำนักงานให้เช่ายังคงเจริญไม่ว่างเว้น เพราะว่ามีอัตราพื้นที่ว่างแทบ 7 อัตราร้อยละ ด้วยกันยังคงขยับค่าเช่าพอกพูนอย่างต่อเนื่อง เช่นนี้ เทรนด์สิ่งของผู้ซื้อริเริ่มเปลี่ยนไป เพราะว่ามีแนวโน้มชดใช้พื้นที่ศูนย์กลางเติบโต เป็นต้นว่า ที่ประชุม หรือไม่ก็เนื้อที่รับรอง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่านี้ อีกทั้งมีงานนึกถึงข้อความ Talent เป็นข้อคิดเห็นสำรวจที่การคัดพื้นที่อาคารสำนักงานเช่นกัน NewsPropertyworkplacemuang-thai-life-assurance

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/MTL_2.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/MTL_Telemedicine.png