MQDC ตั้งหน้าเจริญนวัตกรรม ยกฐานะคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย โหมโรงแกนกลางวิจัยเพื่อความยืนยงครบแนวทาง

หุ้นส่วน กิ่งไม้นูนเลีย ควอลิกระแทกเข้ายา สะอาดเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ผู้พัฒนากิจธุระอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล วางแผนเปิดตัวแกนกลางวิจัยและพัฒนาของใหม่เพื่อความทนทานครบหนทางสถานที่จำเดิมสิ่งของไทย บนบานศาลกล่าวเนื้อที่ดัง 1,000 ตารางเมตร มีมูลคุณค่าการลงทุนประเดิมกระทั่ง 200 เลี่ยนบาท เพราะจะเริ่มดึงขึ้นให้บริการอย่างเป็นทางการ 25 เดือนธันวาคม 2560 ตรงนี้ กำหนดจุดหมายยกระดับวงการอสังหาริมทรัพย์ มอบย้ำการพัฒนาแผนการให้เป็นมิตรต่อสังคมและที่แวดล้อมอย่างเอาเป็นเอาตาย ด้วยกันเพื่อที่จะคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยประการยั่งยืน รศ. ด็อกเตอร์สิงโต อินทรชูขึ้นโต หัวโจกคณะที่ปรึกษา แกนกลางริสค์ ไม่ก็ที่เรียกหาตวาด RISC กล่าวว่า หลังจากที่กองกลาง กิ่งไม้นูนเลีย ควอลิตีเข้ายา ดีงามเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ขีดคั่น ไม่ก็ MQDC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คนลงทุนและปฏิบัติการว่าการแผนบ้านเรือนแนวระดับ คอนโดมีเนีร้องไห้ และแผนการไม่กซ์ยูสคอมเพล็กซ์ ภายใต้แบรนด์ กิ่งไม้โนเลียส์ (Magnolias) ด้วยกัน วิสซ์แนว (Whizdom) ได้มาเริ่มออกทุนสร้างศูนย์รวมฯ มาตั้งแต่ชันษาแห่งหน 2559 และจักครบครันดึงขึ้นพื้นที่การศึกษาค้นคว้านี้แบ่งออกกับทุกคน ทุกองค์กร ที่แยแสข้างการพัฒนาด้วยกันก่อสร้างอย่างยืดยาว “RISC จักกระทำวิจัยภายใต้หลักการ “นวัตกรรมเพื่อที่จะความคงทน” ดีฉันจะอุตสาหะค้นคว้าการศึกษาค้นคว้าแบ่งออกสำเร็จมุขความยืนยงปีกบริเวณแวดล้อม กับขณะเดียวกันก็เอาใจช่วยจรรโลงชีวิตสุขทุกข์ให้ทุเลา หมายรวมเพื่อการพัฒนามุขปีกเข้าผู้เข้าคนและเศรษฐกิจ” รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ กล่าวว่า “หุ้นส่วนคว้าทุ่มทุนกระทั่ง 200 เลี่ยนบาท เพื่อจะพัฒนาแผนรองกิจกรรมวิจัยและสร้างสิ่งใหม่ใหม่ภาพร่างครบวงจร โดยเฉพาะด้านของห้องแล็บและศูนย์รวมต่อสู้คว้าประกอบด้วยการประดิษฐานวัสดุไฮเทคเก็บพร้อมรับการใช้งานมอบคณะทำงานนักค้นคว้าได้มาสมรรถกระทำเรียนรู้ ค้นคว้ากับแข่งขันได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในเนื้อที่ 1,000 ทุกข์ใจ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความทนทาน (RISC) กอปรไปด้วย ห้องต่อสู้การใช้งานของกิจธุระกระบิลกระยาเลย เป็นต้นว่า เป็นต้นว่า ห้องหับต่อสู้สมรรถนะสิ่งของกิจธุระระเบียบปรับอุณหภูมิใต้แท่งปูพื้นฐานไม่ก็ radiant flooring ซึ่งกระบิลนี้จักทำงานเอาใจช่วยทำให้เสมออุณหภูมิในห้องมอบสมควรกับลดงานใช้คืนพลังงาน ห้องลองเชิงภาวะสภาพอากาศ ห้องหับต่อสู้หมู่เซ็นเซอร์เพื่อที่จะตรวจจับสารระเหยขนมจากเครื่องไม้เครื่องมือตกแต่งในที่โรงเรือน ” แกนกลาง RISC จักเป็นเหมือนกับห้องหับค้นคว้าสรรพสิ่งประชาชนด้านการพัฒนาที่พักแปลนจีรัง ครอบครองสถานที่รวบรวมความรู้เกี่ยวข้องเครื่องไม้เครื่องมือแห่งหนคืนดีดามที่แวดล้อมที่เทิ่งสุดขอบในประเทศ เพราะศูนย์ RISC ได้ประมวญเครื่องไม้เครื่องมือสถานที่คืนดีต่อที่แวดล้อมด้วยงานก่อสร้าง ผลรวมกระทั่ง 300 ชิ้น เพื่อจะเป็นประกาศในการออกแบบและสร้าง พร้อมด้วยดำรงฐานะอู่รวมกิจธุระดีไซน์นวชาตๆ แห่งหนญาติดีประกบสิ่งแวดล้อม ข้างในแกนกลาง RISC อีกต่างหากประกอบเจียรพร้อมด้วย ห้องต่อสู้ความกระทบกระเทือนสรรพสิ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งของภูมิอากาศแห่งหนมีดามวัตถุก่อสร้างกับเครื่องมือประดับประดาต่างๆ ประกอบด้วยห้องแข่งขันกระบิลเซ็นเซอร์ตรวจค้นเดโชและสะเก็ดไฟ ตลอดจนเห็น็ปลองเชิงการใช้งานของเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องมือกระยาเลย แห่งหนข้องแวะเช่นกัน “เกี่ยวกับร่างกายแกนกลางฯ เองก็ได้ประกอบด้วยการก่อสร้างและตกแต่งด้วยวัสดุแห่งหนญาติดีดามสิ่งแวดล้อมทั้งปวงชิ้น โดยประตูนับว่าเป็นที่ทำการแห่งหนจำเดิมในประเทศประเทศไทยที่ถือสิทธิ์งานรับรองเกณฑ์โดย the WELL Building Standard from the International WELL Building Institute (IWBI) ซึ่งครอบครองหลักเกณฑ์ระดับโลกในที่งานรับรองอาคารสถานที่ส่งเสริมสบายประสา โดย IWBI สำรวจมอบใบสุทธิงานออกแบบและก่อสร้างที่พิถีพิถัน รวมหมดมุขด้านคุณค่าสภาพอากาศ แสงสว่าง ห้วย พื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย รวมถึงวัสดุสถานที่ใช้ณการสร้าง เช่น ดิฉันได้จับหยิบยกวัสดุสถานที่ก่อขนมจากปกไข่อัพไซเคิลมาเป็นเครื่องมือผิวหน้าเคาน์เตอร์ด้วยกันโต๊ะ วอลเปเปอร์ซักล้างดินฟ้าอากาศ และถูอาบข้างในตึกปลอดสารระเหย รวมถึงวัสดุอลงกตทุกชนิดปราศจากขนมจากสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นต้น” แผนของ MQDC ถือเป็นผู้บุกเบิกวงการอสังหาฯ เป็นรายเริ่มแรกแห่งหนจับเทคโนโลยีเจริญ เพื่อที่จะคุณภาพชีวิตด้วยกันการพัฒนาโครงการแห่งญาติดีดามที่แวดล้อมในประเทศไทย เช่น โครงการ วิสซ์ดอม รัชดา-จริตพระสงฆ์ เป็นแผนการตึกห้องเช่าพักอาศัยแห่งเริ่มแรกแห่งนำเทคโนโลยี Co2 sensors เสริมกับดัก Energy Recovery Ventilation (ERV) ซึ่งเป็นระบบถ่ายเทอากาศภายในโรงเรือน เพราะว่ามีระบบระเบียบเซ็นเซอร์ตรวจจับลมฟ้าอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ณห้องนอนกับดักห้องนั่งเล่น สมมติว่าตรวจสอบพานพบค่า CO2 พ้นกฏเกณฑ์ จักมีการเติมสภาพอากาศขนมจากด้านนอกเข้าเดินสะพัด เพื่อจะทำให้ผลรวม CO2 ลดลง ซึ่งจักช่วยทำให้เรียบคุณค่าสภาพอากาศข้างในโรงเรือน หรือ indoor air quality ปันออกงดงามประกบสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัย “คุณประโยชน์ CO2 เกณฑ์เปล่าเลย 1,000 ppm ไม่ก็ 1,000 ในล้านส่วน งานค้นคว้าวิจัยสิ่งตรงนี้มาจากพฤติกรรมการพักอาศัยคนเมืองเฉลี่ย 90% ดำรงชีวิตสิงสู่ในอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ณห้องหับแอร์จวนจะตลอดเวลาทั้งๆ ที่ดำเนินการ ที่คฤหาสน์ แห่งห้องนอน ห้องแห่งหนชดใช้แอร์ส่วนใหญ่ปราศจากระเบียบสภาพอากาศหมุนเวียน เป็นเหตุให้อิฉันรับสารภาพก๊าซ CO2 สั่งสมทุกวี่ทุกวัน ซึ่งมีผลณระยะยาว อาทิ ก่อกำเนิดโรคสมองเลือนณผู้อาวุโส หรือขมองพัฒนาการล่าช้าณปฐมวัย นวัตกรรม ERV จึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะซูบปัญหาในการแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าตรงๆ” นอกจากนี้ RISC อีกทั้งจัดแบ่งเนื้อที่ประลองพรรณไม้ปะปนกัน แห่งสามารถสร้างข้างในตึกแห่งสนับสนุนทวีคุณลักษณะดินฟ้าอากาศข้างในอาคารได้มา พื้นที่ Laboratory แห่งหนประกอบด้วยเครื่องมือก้าวหน้าเพราะว่าสนับสนุนการค้นคว้ากับพัฒนาที่พัวพันกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และประกอบด้วยเนื้อที่ Simulation Lab ที่เน้นการใช้คืนเทคโนโลยีในการพินิจพิจารณากับงานดีไซน์ข้างงานอดออมพลังงาน การชดใช้แสงไฟ เป็นต้น ข้อมูลออกชิงชัยจากแล็บจะช่วยแยกออกทางหุ้นส่วนสมรรถเลือกสรรใช้คืนเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นมิตรทาบที่แวดล้อมสุดโต่งกับอยู่ยงคงกระพัน ปลอดมลสารแห่งเป็นอันตรายทาบสุขภาพของผู้อาศัยในระยะยาว ตลอดจนอีกทั้งลุ้นทุ่นค่าใช้จ่ายแรงงานแจกกับผู้อยู่อาศัยอีกด้วย รศ. ดร.สิงห์ อีกทั้งบอกประเทืองตวาด ” ฉันมีรายการที่จะแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับดักโครงข่ายต่างด้าวแห่งหนทำความเข้าใจและจัดการด้าน Healthy living เช่น Massachusetts Institute of Technology ไม่ก็ MIT, สถาบันอุดมศึกษา Harvard กับ Baycrest Research Centre ณ Toronto ซึ่งดีฉันคว้าแชร์ปัญญาและสมรู้ร่วมคิดปรับปรุงนวัตกรรม” เรื่องท้าของนักวิจัยในนครไทยลงความว่า งานประกอบด้วยความจำกัดในงานสร้างการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ด้วยกันเทคโนโลยีแห่งนำเข้ามา บางคราวก็จักเปล่าเหมาะกับสภาพแวดล้อมสรรพสิ่งนครไทย “สมมติว่าอิฉันสามารถวิจัยเองภายในประเทศคว้า อิฉันก็จักสมรรถสร้างเทคโนโลยีแห่งหนเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมของด้าวฉันได้มา” นอกจากนี้ MQDC ยังมีแผนรั้งขึ้นแกนกลางการศึกษาค้นคว้าอีกแห่ง เสียแต่ว่าจักโฟกัสที่การดีไซน์ไม้คานซวนเซปกับของใหม่ เพราะว่าจะรั้งขึ้นณปีหน้า บนตัวถนนบางนาตราด อ้างอิงทิวภาพด้วยกันเนื้อหา MQDC และ The Nation NewsMQDCVietnamPropTechMagnoliaWell-Being InnovationCorporate Innovation