Mobike ร่วมกับนักออกแบบ Muji โหมโรงจักรยานแบบมินิเขามอล

Mobike startup แชร์รถจักรยานที่ประเทศจีน ร่วมกับดีไซน์เนอร์ชาวญี่ปุ่นมีชื่อ Naoto Fukasawa เพื่อที่จะออกแบบจักรยานแปลนนวชาต ในแบบไม่นิมอล ปรารถนาตัดทอนความวิตกกังวลข้อความสีสันสถานที่เจ้าคารมของจักรยานหนุ่มเก่าแก่ ภายหลังที่โดนให้ความเห็นถึงข้อความสีสันแสบดวงเนตรของร่างกายรถจักรยานสาวก่อนกำหนด Mobike ได้โหมโรงรถถีบร่างนวชาตด้วยดีไซน์มินิเขามอล เน้นย้ำเช็ดขาวสะอาดดวงเนตร โดยบริษัทมุ่งหมายดุจะช่วยแบ่งออกเนื้อตัวรถจักรยานกลืนจรกับดักสภาพแวดล้อมมอบเติบโต Hu weiwei ผู้รวมตั้งกล่าวว่า Mobike ให้ความสำคัญกับข้อความไลฟ์สไตล์ โดยไม่ไหวคิดว่ารถถีบดำรงฐานะเช่นยานพาหนะเพื่อที่จะงานโคจรขนาดนั้น แต่อีกทั้งครอบครองชิ้นที่ช่วยให้ดำเนินชีวิตง่ายขึ้น จึ่งเป็นสาเหตุสถานที่เลือกเฟ้น Fukasawa นักออกแบบที่คุ้นดีไซน์ให้กับดัก Muji แบรนด์ข้าวของเครื่องใช้ในที่ครัวเรือนประเทศญี่ปุ่น ลงมาร่วมงานพร้อมด้วย Fukasawa บ่งบอกว่า “แม้คนรู้ชื่นชอบที่ตัวรถถีบ พวกเขาก็จะไม่พังทลายหรือไม่ก็ชดใช้ความรุนแรงกับดักมัน” “อีฉันชดใช้ออกแบบแปลนเริ่มแรกเป็นหลักฐาน ทว่าพอกพูนเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปแบ่งออกมองดูทันสมัยกับมีคดีครอบครองความนิยมมากขึ้น”้ นกเขายังบอกอีกว่าจรดตัวรถจักรยานจักประกอบด้วยความหนักเบาเบา แต่มันแข็งฤทธิ์ด้วยกันเสถียร Mobike ประกอบด้วยผู้ซื้อตลอดที่จีนด้วยกันสถานที่อื่นๆ เฉก 150 โล้นมนุษย์ กับกำลังกายคบคิดจักนำเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นกับตลาดอื่นๆ อีกวันหน้า ที่มาสรรพสิ่งทิวทัศน์กับสาระ Nikkei NewsMoBikeStartupbike-sharingmuji designer

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/09/MK-restaurant-invest-cover.jpg