ME by TMB แบ่งออก เปิดบัญชีผ่านหมู่ e-KYC ได้มาจากนั้น

คุณเครื่องเบญจรงค์ สุวรรณคีเรียว หัวหน้าเจ้าหน้าที่ว่าการ ME by TMB ให้การรับรอง คุที่วิรไท ดั้งจมูกตำหนิประวัฏสงสาร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กับ เจ้าเอ็งรณบันดาล ละมุนละไมนนท์ รองลงมาจากผู้ว่าการ ด้านความมั่นคงสถาบันการเงิน ธนาคารชาติ ณโอกาสอันควรเข้าเยี่ยมชม บูธ ME เพื่อที่จะรับทราบความพร้อมสรรพสิ่งงานให้บริการเปิดบัญชีด้วยหมู่ e-KYC เปลี่ยนแอปพลิเคชัน ME by TMB เพราะผู้ซื้อไม่ต้องดั้นด้นจากไปรับรองตัวตนแห่งหนสำนักงานสาขา ในการทำงาน Bangkok FinTech Fair 2019 งานจัดแสดงนวัตกรรมทางการเงินขนมจากผู้ให้บริการด้วยกันองค์การภาครัฐปะปนกัน ที่ ตึกแกนกลางการเรียน ธนาคารชาติ PR NewsTMBe-KYCME by TMB

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/IMG_7476_(Small).jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/IMG_7503_(Small).jpg