McDonald’s ผลัดกันกิโลโก้โฉมใหม่ แยกออกขนิษฐ M ไกลลิบกักคุมครู่หนึ่ง ตัดทอนความเสี่ยงโรคระบาด COVID-19

ขนมจากเหตุการณ์งานกระจายเชื้อสิ่งของไวรัส COVID-19 ทำให้ทั่วโลกมีการชดใช้แนวนโยบาย‘Social Distancing’ ไม่ก็การเว้นระยะไกลด้านสังคม ซึ่งยอดเยี่ยมในที่วิธีที่จะเอาใจช่วยตัดทอนตำแหน่งงานแพร่เชื้อสรรพสิ่งเชื้อไวรัสได้ แม้กระทั่งอาณาเขตงานเองก็ยังประกอบด้วยงานชดใช้หลักดังกล่าวลงมาเพื่อจะตัดทอนการเสี่ยงตรงนี้ด้วยปัจจุบัน แม้แต่ McDonald’s แบรนด์ห้องอาหาร fastfood ชื่อดังอีกต่างหากเปลี่ยนโลโก้รูปแบบใหม่ แบ่งออกตัวหนังสือเนื้อตัว M เว้นระยะไกลกัน พร้อมแคปชั่เก้า่า ไกลลิบกักคุมครู่หนึ่ง #YourSafetyisOurPriority #SocialDistance #PersonalDistanceซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในขบวนการทำการตลาดสรรพสิ่งแบรนด์ เพื่อจะสำเร็จจัดแสดงความคิดเห็นมอบมองเห็นถึงการเคลื่อนที่มาตรการดังกล่าว และสร้างความประจักษ์แจ้งเข้าใจเกี่ยวข้องงานตัดทอนงานกระจายเชื้อสรรพสิ่งเชื้อไวรัสพร้อมด้วย นอกจากนั้นงานสับเปลี่ยนโลสมาร์ทจากนั้น McDonald’s อีกต่างหากให้กำเนิดมาตรการแตกต่าง ๆ เพื่อที่จะตัดทอนการเสี่ยงสรรพสิ่งการระบาด และงานสอดส่องดูแลป้องกันตลอดในส่วนสรรพสิ่งบุคลากรด้วยกันผู้บริโภคเช่นกัน ไม่ว่าจักเป็นการผ่านบริการแมคดโกงิลิเวอรี ที่คว้าย้ำขบวนการความประพฤติกิจธุระของเจ้าหน้าที่จัดส่งของกินทุกคน จำเป็นจะต้องล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย กับชะล้างกระเป๋ารถส่งอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกครั้งที่กลับอีกต่างหากสำนักงานสาขา เพื่อจะส่งมอบความแซบโดยสวัสดิภาพ กับสร้างความเชื่อมั่นแยกออกกับผู้บริโภคแห่งหนใช้คืนบริการแมคดโกงิลิเวอรี งานแยกออกลูกค้าชดใช้บริการผ่านแมคโดนัลด์ไดร์ฟทรู เพื่อลดการเสี่ยงปะปนกัน ได้มาประกอบด้วยการเตรียมการความพร้อมเนื่องด้วยให้บริการไดร์ฟทร่อง บุคลากรใส่หน้ากาก และถุงสวมมือเนื่องด้วยงานปรุงอาหารณทุกๆกรูเดอร์แม้กระทั่งภายในห้องอาหาร แมคโดนัลด์คว้าใช้คืนมาตรการการเว้นระยะห่างไกลของบุคคล (Personal distance) ด้วยกันระยะทางสังคม (Social distance) เพราะประเทศไทย ได้มาเริ่มแห่งหนร้านรวงแมคโดนัลด์ สำนักงานสาขาสยามพารากอนเป็นสำนักงานสาขาจำเดิม กับจะคลายไปอีกทั้งสาขาอื่นๆ เพื่อจะปกป้องงานกระจายเชื้อสรรพสิ่งไวรัส Covid-19 ด้วยกันก่อสร้างความแน่ใจแยกออกกับดักผู้ใช้สถานที่ชดใช้บริการแมคโดนัลด์ ขอบคุณประกาศจาก เพจเจอร์ McDonald’s Newscovid-19mcdonald’s