Logitech เข้าจับจ่าย Blue Microphone ผู้ผลิตไมโครโฟนขวัญใจ Podcaster

Logitech ผู้สร้าง Computer Hardware ยอดเยี่ยม ข้อมูลงานรวมกิจการสิ่งของ Blue Microphone ผู้ประดิษฐ์ไมโครโฟนกับเครื่องไม้เครื่องมือข้างความเห็นชั้นสตูดิโอแห่งหนแพร่หลายแห่งหมู่ Podcaster ด้วยกันผู้บรรเลง ขยายอาณาเขตผลิตภัณฑ์ของ Logitech แจกซูบโจทย์ทั่วท้องตลาดลูกค้าและการทำงานจำเริญแหล่คนคงทนคุ้นชินรู้ชื่อเสียงเรียงนาม Blue Microphone ที่ขั้นผู้ผลิตไมค์และเครื่องมือเครื่องใช้สตูดิโอแห่งได้มาความชอบที่หมู่ Podcaster กับผู้บรรเลงแห่งชดใช้ก่อสร้างผลงานเผยแพร่บนบานศาลกล่าวอินเทอร์เน็ต ซึ่งล่าสุด Blue Microphone ได้มาถูกเข้าไปซื้อกิจจานุกิจโดย Logitech ผู้ผลิตเครื่องไม้เครื่องมือใช้งานคอมพิวเตอร์ยิ่งใหญ่ การเข้าจับจ่ายกิจจานุกิจคราวนี้จัดน่าสนใจ เพราะภาพลักษณ์แบรนด์ของ Blue ถือเอาว่าไมค์ด้วยกันเครื่องไม้เครื่องมือด้วยว่า Podcaster กับวาทกแห่งหนเผยแพร่ชิ้นงานบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก Content Creater และ Gamer ที่มุ่งเครื่องมือเครื่องใช้ปีกเสียงคุณภาพดำเกิงบนบานศาลกล่าว Digital Platform ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายโดดกับดัก Logitech ยิ่งไปกว่านี้ Logitech ยังมีตลาดเทพื้นที่ธุรกิจ ประการอุปกรณ์ที่ว่าการ เป็นต้นว่า กระบิลความเห็นณห้องประชุม ซึ่ง Blue สามารถนำเหตุเชี่ยวชาญลงมาเติมเต็มที่วงกลมตรงนี้ได้มาด้วย เสียแต่ว่าภาพลักษณ์ของ Blue ถือเอาว่าเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยว่า Podcaster ระดับเริ่มแรกจรดชั้นกลาง แต่ก็สมรรถผลิตเครื่องมือเครื่องใช้สตูดิโอระดับ High-End คว้า หมายรวมอีกต่างหากคุ้นกำเนิดเครื่องไม้เครื่องมือด้วยว่าแคสสิ้นสุดลงมาก่อนกำหนดจากนั้น แล้วจึงถือเอาดำรงฐานะกิจจานุกิจแห่งหนได้โอกาสเติบโตที่ตลาด Hardware ใช่เล่น Bracken Darrell, CEO สรรพสิ่ง Logitech กล่าวว่า “งานร่วมกิจการกักคุมระหว่างดีฉันกับดัก Blue รวมตัวกันเร่งความพร้อมแห่งงานเข้าท้องตลาด Hardware นวชาตแห่งกำลังเจริญ อีฉันสมรรถกำเนิดอุปกรณ์แห่งรองความคิดสร้างสรรค์สรรพสิ่งมนุชตั้งแต่ Blogger เจียรจวบจนกระทั่งวาทก ด้วยกันสมรรถสร้างการเปลี่ยนแปลงกับการทำงาน Hardware เดิมของดีฉันที่มั่นคงอยู่แล้ว เป็นต้นว่า PC หรือว่า Gaming ได้มากหนโดด” John Maier, CEO สิ่งของ Blue Microphone กล่าวว่า “Logitech กับ Blue ครอบครององค์กรที่มีเหตุแสวงหาเหมือนกัน ดีฉันครอบครองผู้นำณท้องตลาดเครื่องไม้เครื่องมือถ่ายทอดความเห็นอยู่หลังจากนั้น ซึ่งงานร่วมการงานกับดัก Logitech ที่มีตลาดเทเทอะทะสุดยอดพร้อมเทคโนโลยีสูงสุด จักช่วยให้ก่อเกิดของใหม่แห่งน่าประทับใจแก่ลูกค้าประการชะงัดเค้ง” ด้วยว่าราคาวาณิชย์โอกาสนี้ ประเมินแหวสิงสู่แห่งหน 117 ล้านตราอเมริกา พร้อมทั้งรับสารภาพบุคลากรจาก Blue เข้าร่วมการทำงานกับดัก Logitech ด้วย ตะขอขอบคุณข้อมูลจาก logitechมันสมองcom ด้วยกัน bluedesigns.com NewsHardwareLogitechBlue Microphone

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/0_export-2020-01-14T172208832.png