LINE ไทยรังสฤษฏ์ CEO ใหม่ ครบถ้วนผู้บริหารระดับสูงครบคณะ

บริษัท LINE ประเทศไทย กำหนด ข่าวสารแต่งตั้ง ดร.พิเชษฐ์ กาลความสามารถ ขึ้นนั่ง สำคัญพนักงานว่าการ (CEO) หุ้นส่วน LINE แหลมทอง จำกัด เพราะมี นายสำนักนายกรัฐมนตรีสิทธิ อำนาจแพทย์วิจิตร ดำรงฐานะ รองประธานบุคลากร ด้านการค้า นายกที่พ ศุภมานพ เป็น รองประธานเจ้ากี้เจ้าการกิจ ฝ่ายการทำงานไม้คานเอียงนท์ ด้วยกันอธิปชาญภูมิรู้ ลือชัยชนะสิทธิ์ ครอบครอง รองประธานพนักงาน ด้านการตลาด โดยจักส่งผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป คุณชื้นสำรองลี รองประธานกรรมการไม้ใกล้ฝั่ง หน่วยงานเจริญการทำงานสากล 2 กงสี LINE Plus คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ณช่วงแห่งหนเราเลือกสรรผู้นำหน่วยงานมนุชนวชาต เราได้เล็งเห็นแหว LINE ไทย มีคณะผู้บริหารแห่งแข็งแกร่ง มีความประจักษ์แจ้งที่แบรนด์กับพิธีกรรมองค์กร หมายรวมรอบรู้เรื่องชำนาญครอบครองอย่างยอดเยี่ยมที่ธุรกิจสิ่งของ LINE และพร้อมที่จะสาวเท้าขึ้นไปมาที่วรรณะผู้บริหารระดับสูงเพื่อที่จะจัดการกับนำคณะพนัก การทำงานสิ่งของเราที่งานขยายการก้าวหน้าทางการทำงานถัดจากได้ ดีฉันแล้วจึงมีมติอนุมัติปันออกรังสรรค์ ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ความสามารถ ขึ้นดำรงฐานะ สำคัญบุคลากรจัดการ (CEO) ครบครันกรุ๊ปผู้บริหารระดับสูง เช่น อธิปนรสิทธิ สิทธิเวชกระบวร เป็น รองประธานบุคลากร ก้ำวาณิชย์, นายกแห่งพ ศุภมานพ ดำรงฐานะ รองประธานเจ้ากี้เจ้าการธุระ ฝ่ายการงานคอนเทนท์ ด้วยกันนายชาญภูมิรู้ ลือการมีชัยชนะสิทธิ์ ครอบครอง รองประธานเจ้าหน้าที่ ก้ำการตลาด กับด้วยการพาของกรุ๊ปเทศมนตรีพวกนี้ เราสำคัญใจตวาดจะทำให้การดำเนินการการงานของ LINE ไทย มีความเข้มแข็งสมบูรณ์ ทำเอาสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีกับเรือแพลตแบบฟอร์มของ LINE จ่ายดำรงฐานะแห่งหนชอบ หวานคอแร้ง ด้วยกันซื่อจิตใจผู้ใช้งานเวลาดิจิตอลได้ดิบได้ดีมากมายขึ้นไป” ด็อกเตอร์พิเชษฐ์ กาลปัญญาสามารถ ณฐานันดร ประธานบุคลากรจัดการ (CEO) จักขึ้นไปซื่อทาบอนงค์ชื้นจองลี รองประธานกรรมการเฒ่าฯ ด้วยกันจะมีหน้าแห่งรับผิดชอบแห่งงานแหมะกลวิธีและขอบข่ายทางการทำงานเพื่อคลายงานเติบโตสิ่งของ LINE ในประเทศประเทศไทย หมายรวม ช่วยเหลืองานก่อสร้างด้วยกันทวีข่ายงานผู้ส่งเสริมมุขการงาน ด้วยกันสอดส่องดูแลธุรกิจด้านแว่นแคว้นกิจสัมพันธ์ ดร.พิเชษฐ์เข้ามาร่วมงานกับ LINE ไทยตั้งแต่ชันษา 2016 ที่วรรณะผู้ดูแลก้ำประเทศธุระสัมพันธ์ เพราะว่าชินดำรงตำแหน่งหัวโจกฝ่ายนโยบายธารณะด้วยกันชาติภาระสัมพันธ์ สถานที่กองกลาง กูเกิ้ล ประเทศไทย กำหนด และบรรดาศักดิ์ผู้ช่วยกับที่ปรึกษา ประธานพนักงานสั่งการ หุ้นส่วน กรูหลบเร้นจ์ ไทย กำหนด นอกจากนี้ยังสนใจในข้างแผนการเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนากับส่งเสริมกิจธุระของไทย คุณนรสิทธิ สิทธิแพทย์กระบวร ผู้อำนวยการฝ่ายขายด้วยกันโฆษณา ขึ้นเป็น รองประธานพนักงาน ทิศการค้า จะรับผิดชอบสอดส่องและดูแลงานด้านการทำงานการแลกเปลี่ยน ตลอดแพลตแบบฟอร์มกับบริการสิ่งของ LINE Biz-Solution โซลูชั่นด้วยว่าการทำงานทุกขนาด, LINE STICKERS ด้วยกันสิ่งใหม่เชิงพาณิชย์อื่นๆ เพราะหัวหน้านรสิทธิ์ คุ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง หุ้นส่วน เศษเดนท์สุ มีเดีย ประเทศไทย กำหนด ก่อนกำหนดขนย้ายมาร่วมงานกับ LINE ประเทศไทยลงมาในที่ปี 2017 ติดไฟในที่กในพ ศุภมานพ เจ้าสำนักกิจธุระรูปลอก เป็น รองประธานเจ้ากี้เจ้าการการงาน ฝ่ายงานคอนเทนท์ รับผิดชอบสอดส่องดูแลกับบริหารที่การพัฒนาการทำงานไม้คานเทนท์ ถ้วนทั่วเรือแพลตฟอร์ม LINE TV และ LINE TODAY รวมทั้งงานร่วมปรับปรุงด้วยกันเสริมสร้างความแข็งแข็งของวงจรข่ายผู้ช่วยเหลือข้างการผลิตไม้คานเอียงนท์ชั้นยอด เพราะว่าผู้นำในพ เคยนั่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการทิศ Postpaid & VAS Proposition บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมพอกพูนิเคชั่น ขีดคั่น (ดีแทค) ก่อนกำหนดขนส่งลงมาร่วมงานกับ LINE แหลมทอง ในสถานะ หัวหน้าด้านงาน B2C ตั้งแต่พรรษา 2017 เจ้าเอ็งเมี่ยงญวุฒิ เลื่องลือความมีชัยสิทธิ์ เจ้าสำนักทิศพาหะการการตลาด ครอบครอง รองประธานบุคลากร ทิศการตลาด รับผิดชอบดูแลกับจัดการแผนงานการตลาด การสื่อสารการตลาด และการติดต่อสื่อสารหน่วยงานจ่ายกับ LINE ไทย รวมทั้งโครงการนวัตกรรมปะปนกัน โดยหัวหน้าเมี่ยงญวุฒิ เป็นชำนัญพิเศษด้านการบริหารแบรนด์และการติดต่อสื่อสารการตลาดในที่องค์กรกับเอเจนซี่ชั้นนำ กับดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ Ogilvy PR ก่อนกำหนดมาร่วมงานสถานที่ LINE ประเทศไทยในชันษา 2018 NewsCEOLINE

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/05/linedevconf-2-1024×683.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/05/linedevconf-3-1024×683.jpg