LINE ให้กำเนิดจดหมายชี้เเจงกรณีฟีเผชิญร์สถานที่สามารถจัดแสดงข่าวงานค้นหา LINE Official Account

จากเหตุฟีประสบร์แห่งหนเป็นบริการสิ่งของ Line แห่งสมรรถจัดแสดงประกาศงานติดตาม (Following) สรรพสิ่ง LINE Official Account เพราะจ่าย “ผู้บริโภคสมรรถเช็กปริมาณกับรายการบัญชี LINE Official Account กับแอ็กเค้างต์สิ่งของบุคคลแห่งผู้ใช้งานได้เข้ากดแกะรอยไว้ได้มาสะดวกเพิ่มขึ้น กับรวมทั้งสามารถปริปากตารางสมุดบัญชีที่แกะรอย เพื่อที่จะเสร็จแนะนำอายุมากผู้แห่งประกอบด้วยการฝักใฝ่แนวเดียวกันมอบติดตามด้วยคว้า” ทำเอาประกอบด้วยประเเสำนักเลขาธิการวุฒิสภาิพากษ์ติชมที่ฟีประสบร์ตรงนี้จากลูกค้าแห่งใช้คืน Line บังเกิดมุขกงสี Line แหลมทองแล้วจึงออกมาแจกถ้อยคำชี้เเจงถึงเหตุดังกล่าวขนมจากเหตุดังกล่าวมุขผู้บริโภคสมรรถคัดเลือก มันสมอง”ยอม/ไม่ยอม” แจกคนอื่นๆมาคลึงแกะรอย รวมถึงคัดเลือกถลก/หยุดการละครข้อมูลการติดตามดังกล่าว คว้าเช่นกันตัวเอง ในเมนูอาหารตั้งค่า > ไทม์ไลน์ > ตั้งค่าการสืบเสาะ วิธีตั้งค่าถลกปิดฟังก์ชันการละครประกาศงานติดตาม https://today.line.me/TH/article/LrQ7KVข่าวสารจาก ETDA Thailand Newslineline-official-account

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/97687553_3555668271113390_9196310933981364224_o.jpg