LINE วางธุระบดเดทใหม่ เพิ่มพูนฟีเจอะเจอร์ LINE สตอตรง

รูปแบบงานโพสต์วีดีโอตัวหนีบกระดาษบนบานศาลกล่าว Social Media ที่จะหายไปแห่ง 24 ครู่ฮิตขนานใหญ่ทั่วในที่หมวดผู้โจ้สาธารณะ รวมทั้งคนดัง ซึ่งเดิมผู้ที่ทำให้พื้นโลก ได้มาเริ่มรู้จักมักคุ้นกับดักวีดิทัศน์รูปแบบตรงนี้ตรงนี้ก็ลงความว่า Snapchat แล้ว Instagram ก็ริเริ่มมีฟีพบปะร์ที่เรียกหาตวาด Story มั่ง ตามมาพร้อมด้วย Facebook แห่งระยะเวลาถัดมา ปัจจุบัน LINE ก็ไม่วางธุระแบ่งออกฟีพบปะร์นี้หลุดมือ เพราะออกอัพเดทนวชาตพอกพูน LINE สตอรี่ ลงบนบานศาลกล่าว Timeline หลังจากนั้น ด้วยว่าลูกค้า LINE ภายหลังอัพเดท LINE เวอร์ชั่นปัจจุบันพอวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว ก็ทรงไว้ได้เห็นฟีพบปะร์ LINE สตอรี่ บน Timeline เพราะฟีพบเห็นร์ตรงนี้จะแบ่งออกผู้ซื้อสมรรถโพสต์วีดีโอที่จะหายจากไปในที่ 24 ครู่ได้มา คล้ายคลึงกับดักบนบานศาลกล่าว Instagram ด้วยกัน Facebook นั่นเอง วิธีใช้ LINE สตอรี่ ด้วยว่าผู้ใช้ LINE สตอปรี่ สามารถโพสต์คว้ารวมหมดคดีเพราะงานพิมพ์ , จิตรเลขา ด้วยกันวีดิทัศน์ เพราะสามารถเลือกเฟ้นวีดิทัศน์ด้วยกันทิวทัศน์ที่เจ้าเอ็งโยกย้ายวางอยู่หลังจากนั้น ไม่ก็ถ่ายนวชาตตกลง และยังเปล่าลูกเล่นแห่งการประดับประดาหน้าสรรพสิ่งเธออีกด้วย ทั้งนี้สตอตรงที่คุณโพสต์ยอมบน Timeline จักหายไปใน 24 ชั่วโมง เป็นประจำหลังจากนั้น Timeline จะเป็นที่นิยมแห่งหมู่คนโจ้แห่งผู้สูงวัย ก็น่ารู้ดุภายหลัง LINE เปิดตัวฟีพบเห็นร์ตรงนี้ จักประกอบด้วยผู้ใช้งานที่ดำรงฐานะวัยอื่นลงมาโจ้อีกด้วยหรือเปล่า หรือผู้สูงวัยสถานที่โจ้ Timeline จะใช้ฟีพบเห็นร์สตอรี่นี้อุโฆษสัดส่วนไหน NewsLINELINE storyMobile Application

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/Brown-Friends.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/LINE.png