LINE รุกปรับปรุงสื่อโฆษณาบนบานศาลกล่าว Platform ส่งเสริมนักการตลาดขับเคลื่อนธุรกิจโฆษณาปี 2020

หลังจาก LINE ข่าวสารข้อความน่าตื่นตาตื่นใจคราวโย่ง เพราะด้วยวงการโฆษณาในที่งานคอนเทนต์ออนไลน์ขนมจากงาน LINE NEXPLOSION 2020 เจียรเมื่อดวงจันทร์ ก.พ. ที่ผ่านมา LINE ยังคงรุกใบหน้าเจริญรูปแบบและกลเม็ดสื่อโฆษณาบนบานศาลกล่าวเรือแพลตแบบฟอร์ม LINE อย่างต่อเนื่อง ตั้งใจโฆษณาดิจิทัลจับตัวสนับสนุน เอื้อเฟื้อผู้ผลิตไทยแยกออกสมรรถเดินหน้า ครบครันดำรงฐานะแรงขับกรีธาอุตสาหกรรมโฆษณาแบ่งออกเจริญได้แห่งพรรษา 2563ขนมจากผลการสำรวจสิ่งของนีลเส็น แหลมทอง พบแหวค่าเม็ดเงินการโฆษณาปี 2562 อยู่แห่งหน 1.24 แสนเลี่ยนบาทา ก้าวหน้ามากขึ้นจากปี 2561 สิงสู่เหมือน 3% ทว่าโดยทั่วไปจะดำรงฐานะหมายเลขการเจริญแห่งหนลดลง พอวัดกับอัตราการเจริญของปีกลายใบหน้าตรงนี้ ทว่าชิ้นสถานที่น่าศึกษารวมความว่า 2 ชั้นประเภทตัวนำสถานที่เติบโตละห่างไกลตัวนำประเภทอื่นๆ รวมความว่า พาหะโรงหนัง 20% กับพาหะอินเทอร์เน็ต 19% (อ้างอิง: DAAT) บอกให้เห็นว่าตัวนำ 2 ชนิดนี้มีโอกาสก้าวหน้าได้มา ด้วยกันยังคงดำรงฐานะวิถีทางแห่งหนน่าสนใจ กับน่ามีสิทธิ์ความชื่นชอบขนมจากนักการตลาดแห่งพรรษา 2563 นี้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าแห่งช่วงต้นชันษา 2563 ที่ผ่านมา โฆษณาหลายชนิดทั้งมวลครอบครองความกระทบกระเทือนจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 เป็นเหตุให้จำนวนเงินด้วยกันการเจริญคงลดน้อยลง แต่ว่าแห่งส่วนสื่อโฆษณาออนไลน์หรือว่าดิจิทัล LINE ยังเห็นว่าอีกทั้งสามารถเติบโตต่อไปได้ เพราะว่าเป็นทางแห่งหนยังสมรรถเอาใจช่วยแบ่งออกแบรนด์กระยาเลย ติดต่อได้มาอย่างเข้าถึงกับสร้างการรับรู้มอบกับดักผู้ใช้ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ดังที่กล่าวมาแล้ว อีกทั้งเป็นโอกาสอันควรสถานที่เป็นเหตุให้ต่างๆนาๆแบรนด์ ต่างๆนาๆองค์กรคว้าเรียนรู้ กับปรับนิสัยเข้าสู่ดิจิทัลคว้าอย่างเอาเป็นเอาตาย เพื่อให้สามารถไปธุรกิจต่อไปได้มา LINE แล้วก็คว้าพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ หมายรวมโซลูชั่นในด้านโฆษณา ที่จะดำรงฐานะอาวุธยุทธภัณฑ์เอาใจช่วยนักการตลาด นักโฆษณา แบรนด์กับองค์กรปะปนกัน มอบบรรลุเป้าหมายการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะโซลูชั่นที่จะประกอบด้วยวางธุระออกลูกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในปีตรงนี้ ตัวอย่างเช่น 1) “STORY LINKED” โซลูชั่นโฆษณาหนทางนวชาตบนบาน LINE TV สถานที่แบ่งแยกโฆษณาวิดีโอคลอดตามลำดับหรือไม่ก็เป็นตอนๆ ต่อเนื่องในรูปร่างสิ่งของ Sequential Ads โอกาสนวชาตเกี่ยวกับนักโฆษณา ที่จะเพิ่มขึ้นเหตุควรค้นหา ความน่าสนใจแยกออกกับดักร่างกายโฆษณาจากการจัดแบ่งลำดับที่หนีบกระดาษโฆษณาการแห่งแต่ละตอน ทำให้คนดูสมรรถย่อยเนื้อหาที่นักโฆษณาอยากจะติดต่อคว้าครบ กับแจ้งคว้าหวานคอแร้งขึ้นไป พอวัดกับดักงานโฆษณาการครรลองเริ่มแรกที่จำเป็นจะต้องใส่ใจความแห่งหนตั้งใจเก็บแห่งคลิปช่วงลำพัง ซึ่งสำเร็จเพิ่มประสิทธิภาพมอบกับดักงานยอมการโฆษณาบนบานศาลกล่าวเรือแพลตแบบฟอร์มสรรพสิ่ง LINE คว้าตรงความมุ่งมาดสรรพสิ่งนักโฆษณาด้วยกันผู้ชมทั้งสองฝ่าย โดยจักยกขึ้นให้บริการโซลูชั่นดังกล่าวในที่พระจันทร์เดือนมีนาคมนี้2) สื่อโฆษณาฉบับร่าง OMO (Online Merge Offline) แปลนครบวงจร เช่นกันการประสานมือกับดัก 2 แนวร่วมอสุรีใหญ่ในที่วงการพาหะภายนอก และสื่อโฆษณาไปชั้นยอดสรรพสิ่งเมืองประเทศไทยคือว่า VGI และ BMN ก่นยกฐานะเกณฑ์สื่อโฆษณาในประเทศไทยมอบครบวงจร กับซูบโจทย์นักการตลาดในการเข้าถึงลูกค้าคว้าครบถ้วนทั้งปวงมิติของชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่นกันการบวกโฆษณาออนไลน์ กับออฟไลน์เข้าด้วยกัน สร้างความเชี่ยวชาญการรับรู้สิ่งของผู้บริโภคมอบสิ้นไร้จุดต่อกับมีประสิทธิภาพงอกงามกว่าเริ่มแรก อำนวยความสะดวกแบ่งออกนักการตลาด นักโฆษณาสามารถวางแผนการลงทุนในที่โฆษณาคว้าสะดวกขึ้น และครบวงจรสมบูรณ์ คือว่าสมรรถลงทุนแห่งโฆษณาทั้งคู่ประเภทคว้าครบถ้วนในที่แห่งหนลำพัง ซึ่งนักการตลาดจักได้พบกับดักโฆษณาจากความร่วมแรงร่วมใจดังกล่าวภายในพระจันทร์พฤษภาคมตรงนี้3) ‘LINE Reach Curve’ เครื่องอุปกรณ์วิเคราะห์ประกาศดิจิทัลเพราะด้วยการวางแผนสื่อโฆษณาบนเรือแพลตแบบฟอร์ม LINE ภายใต้ความร่วมมือทีโย่งกับดักหุ้นส่วนการศึกษาค้นคว้าการตลาดชั้นยอดระดับโลกชนิด นีลเส็น ประเทศไทย โดย LINE Reach Curve จะลุ้นทำเอาแบรนด์หรือว่านักการตลาดสมรรถพินิจพิจารณา กับวางแผนการใช้คืนงบประมาณยอมการโฆษณาบนบานศาลกล่าวแพลตฟอร์ม LINE คว้าอย่างเหมาะควร สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดวางประการเข้าแง่ ด้วยกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครบถ้วนยกฐานะการวิเคราะห์ประกาศดิจิทัลข้างสื่อโฆษณาแยกออกเกิดประโยชน์ยิ่งอายุมากนักโฆษณาและแบรนด์กระยาเลย ที่รวมเป็นผู้ช่วยเหลือกับดัก LINE ด้วย ซึ่งนักการตลาดจักสมรรถเริ่มทดลองใช้คืนเครื่องอุปกรณ์ LINE Reach Curve คว้าข้างในไตรมาสที่ 2 นี้“แต่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในที่ยุคปัจจุบันจักเจอกับความไม่สะดวก ความท้าเหลือแหล่ข้าง LINE ยังคงตั้งใจที่จะเป็นเยี่ยมทางสนับสนุนแจกทุกการทำงาน ไม่ว่าจะดำรงฐานะขนาดเล็ก กลางๆ เทอะทะ สามารถสาวเท้าข้ามและก้าวหน้าถัดไปคว้า โดยดีฉันอยากดุ 3 โซลูชั่นและเครื่องอุปกรณ์ปีกสื่อโฆษณาบนบานศาลกล่าวแพลตฟอร์มสรรพสิ่งอิฉันดังที่กล่าวมาแล้ว จักครอบครองช่องทางกับกลยุทธ์สำคัญที่จะลุ้นทำให้แบรนด์ นักการตลาดไทยยังคงสมรรถสื่อสาร สร้างการรับทราบจรอีกต่างหากหมวดผู้ใช้สิ่งของเขาทั้งหลายได้มาอย่างเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพ อีกทั่วอิฉันอีกทั้งครบถ้วนสมคบคิดกับต่างๆนาๆพาร์ทเนอร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานกับจรรโลงอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาณประเทศไทยปันออกดีเพิ่มขึ้น ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นกว่าดั้งเดิมแห่งปี 2563 ตรงนี้” นายที่ธกฤต กาญกระเป๋าแห้งมัณฑนา หัวหน้าด้านวาณิชย์ คอนเทนต์ และมีเดีย LINE แหลมทอง รายงานทิ้งท้ายจัดโซลูชั่นหรือไม่ก็เครื่องมือแต่ละตัวครอบครองไฮไลท์ยอดสถานที่นักการตลาดด้วยกันแบรนด์แหลมทองเปล่าน่ามองข้ามที่ชันษาตรงนี้เลยก็ดุคว้า นับว่าเป็นอีกเอ็ดความระทึกใจสิ่งของแวดวงสื่อโฆษณาดิจิทัลที่ต้นปี 2563 ที่จะเอาใจช่วยปันออกแบรนด์สามารถติดต่อสื่อสารจรอีกทั้งหมวดผู้ซื้อ หมวดผู้บริโภคได้มาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่เดิมท่ามกลางสถานการณ์โอบแห่งท้าทายดังนี้ การศึกษา ศึกษาหาแนวทางกำราบล่วงหน้านับเป็นการบ้านชิ้นโย่งแห่งหนทุกธุรกิจน่าจำเป็นจะต้องเตรียมตัว โดย LINE พร้อมครอบครองเรือแพลตแบบฟอร์มส่งเสริมด้วยกันช่วยเหลือทั้งปวงการทำงานปันออกก้าวกระโดดด้วยกันก้าวหน้าต่อไปได้มาประการจิรัง PR NewsLINELINE NEXPLOSION 2020

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/0C1A066B-D31C-4C9A-AFD7-BCCD3307FC59.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/B4BCDB43-36AE-457A-AE1D-860128A38F30.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/LINE_MAN&Samyan_Mitrtown_3.JPG