LINE ประเทศไทยทวีคูณรายการอาหารบริการนวชาต COVID-19 INFO HUB Mini App บนบาน Official Account

ในช่วงเวลาวิกฤตอย่างนี้ ข่าวแห่งหนรวดเร็ว เที่ยงตรง ตรงเป๊ะ ครอบครองอันแห่งหนประธานสุดขอบที่ทั้งหมดสอดส่าย LINE ประเทศไทย ขันอาสาครอบครองศูนย์กลางณการรวมเล่มประกาศ ประกาศ ความรู้ อัพเดทสถานการณ์ สถานที่แน่นอนเชื่อถือได้กับว่องไว เปิดฉาก COVID-19 INFO HUB Mini App เมนูบริการใหม่บนบาน LINE แหลมทอง Official Account สถานที่แยกออกข่าวสารเกี่ยวเหตุการณ์งัวตัก-19 อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลพอให้ประชาชนสมรรถกะสุขภาพอนามัยเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด-19 ได้เช่นกันตนเอง และยังสมรรถดองเป็นรายงานเฉพาะบุคคลที่จัดแสดงมอบแพทย์ได้มาวินิจฉัยโรคได้แน่นอนพอจำต้องจากไปโรงพยาบาลCOVID-19 INFO HUB Mini App ครอบครองเมนูอาหารบริการบน “LINE แหลมทอง Official Account” ผู้บริโภคสามารถเข้าไปรายการอาหารนี้ได้มาบนหน้าตาแรกสิ่งของเล็กคเไม้ค้ำ์ LINE ประเทศไทย ซึ่งมีประกาศบริการ 6 ประเภท ตัวอย่างเช่น1. สถิติการกระจัดกระจายวัววิด-19 ขนมจากแหล่งข้อมูล https://covid19.workpointnews.com ร่วมสนับสนุนงานทำโดยเงินทุนพัฒนาสื่อหนักแน่นกับคิดค้น ว่าวกุลาลงกรใน์วิทยาลัย ด้วยกันเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์2. ฉบับร่างกะสุขภาพอนามัยด้วยกันการเสี่ยง เพราะเป็นคดีร่วมมือระหว่าง Cleverse ทีมนักเจริญดิจิทัล ณการก่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์แยกออกกลางเมืองสมรรถก่อพร้อมด้วยตัวเองในกบิลออนไลน์ พอให้กระบิลประเมินผลความเสี่ยง ครบครันมอบผู้ใช้งานสมรรถหยุดเอาท์พุตกะฯดูย้อนไปได้มา ซึ่งจักลุ้นการวินิจฉัยปกป้องสิ่งของหมอแม้คนตรงนั้นจำเป็นต้องพานพบหมอแห่งหนโรงหมอ3. อัปเดตสถานการณ์เกี่ยวโคตัก-19 เป็นต้นว่า สถานการณ์ ประกาศและการเคลื่อนไหวปัจจุบันทั้งแห่งและต่างชาติ งานสั่งการหรือไม่ก็แนวนโยบายการรับมือเหตุการณ์การระบาดโคโพง-19 รวมหมดขนมจากภาครัฐด้วยกันเอกชนข่าวปีกงานดูแลสุขภาพอนามัย ขบวนการตรวจดูตนเอง ลักษณะอาการที่เข้าตำรางานติดเชื้อ ทั้งเพจากการประมวญบนบาน LINE TODAY4. โรงพยาบาลที่พัวพัน ได้แก่ สารบาญโรงพยาบาลแห่งหนกลางเมืองสามารถเข้ารับการสำรวจงัวตัก-19 และขอรับการดำรง 5. เช็คพื้นที่เสี่ยง โดยร่วมมือกับ 5lab ต้นตำรับ COVID Tracker ปันออกสมรรถเข้าถึงรายการ เพราะว่าเชื่อมต่อจากเมนูบนบานศาลกล่าว LINE แหลมทอง Official Account คว้าพ้น6. LINE TIPS ร่วมบริการต่างๆ สิ่งของ LINE ที่จะช่วยให้การดำรงชีวิตแห่งขณะนี้สะดวกขึ้นไปลงมาเก็บในสถานที่ฝ่ายเดียว ตลอดฟีพบเห็นร์ที่รองการงานจากสถานที่ที่อยู่ และบริการอื่นๆ อาทิ โปรโมชั่นด้วยกันบริการสั่งอาหารจาก LINE MAN คอนเทนต์สถานที่น่าสนใจบนบาน LINE TV หรือไม่ก็การร่วมครอบครองส่วนหนึ่งในงานละวางเพื่อจะสนับสนุนเหตุการณ์การระบาดฯ ครั้งนี้อีกด้วยการดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ เป็นต้นประชาชนสมรรถเข้าถึงรายการอาหารบริการ งัววิด-19 อินโฟ ฮับ มินิเล็กปใหม่นี้ได้มา 4 ทาง ได้แก่ • ง่ายดาย เหมือนคลึงสืบหา “LINE ไทย Official Account” ด้วยงานเข้าหน้าโฮม ตามด้วยปุ่ม Official account และสืบหา LINE ไทย กับนวดสืบเสาะ แล้วสมรรถเข้าถึงรายการอาหารวัวตัก-19 อินโฟ ฮับ คว้าบนบานปุ่มเมนูบนบานศาลกล่าวใบหน้าจำเดิม หรือว่าเข้าไปตรงขนมจากมือถือที่ https://linมันสมองee/8qmA5Gv/wcvn/pr• เปิด LINE พบหน้า “โฮม” นวดแท็บ “บริการ” ก็จักเห็นบริการ “ประกาศงัววิด-19” ได้จากกำหนดการบริการ• รั้งขึ้น LINE เข้าแท็บ Wallet คลึงแห่งบริการ “ข้อมูลวัวตัก-19” เพื่อจะเลือกสารภาพข่าวสารคว้าเร็ว • สืบหาแป้นอักษรเวิร์ด “ประกาศวัวโพง-19” บนบานศาลกล่าวเล็กปกำลังพลิเคชั่น LINELINE มีหน้าที่ Closing the distance เชื่อมกลุ่มคน ประกาศ และบริการให้เข้าถึงห้ามงอกงาม ผ่านการให้บริการการสื่อสารกับข้อมูลแห่งดำรงความสามารถเพราะว่าชีวิตประจำวันของทั้งหมด โดยเฉพาะ แห่งวิกฤตการณ์ดังนี้ อีฉันครบครันเทียมเท่าที่จะครอบครองเครื่องอุปกรณ์สำคัญกับมีประสิทธิภาพที่เพิ่มพูนความสบายสบายดีมอบอายุมากคน พื้นที่การทำงาน กับภาครัฐเพื่อแห่งหนคนไทยทั้งหมดจะก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งหนเหนื่อยยากตรงนี้ไปพร้อมกัน PR NewslineCOVID-19INFO HUB Mini App