LG Electronics ปรับกองทัพเทศมนตรี ริเริ่มตั้งขึ้น ไบรอัน ควอน ขึ้นไปนั่ง CEO มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

LG Electronics ข้อมูลทำให้เรียบกองทัพเทศมนตรี ครบครันหลักการงานกระทำงาน รับสารภาพศักราชนวชาตณชันษา 2020 แต่งตั้งสำคัญเจ้าหน้าที่สั่งการ ประธานว่าการก้ำการคลัง ประธานบริหารก้ำกลวิธี ผู้ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ด้วยกันผู้อำนวยการหมวดผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ คนนวชาตครบถ้วนจับคณะว่าการบริษัทพอแจ้นๆ นี้ LG Electronics ประกาศแต่งตั้ง ไบรอัน ควอน ขึ้นไปนั่งสำคัญบุคลากรว่าการ เพราะว่าส่งผลตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคมเป็นต้นไป เพราะว่าก่อนหน้า เขานั่งผู้ดูแลหมู่ผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์และหมวดผลิตผลโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครบครันข่าวจรดความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นณปี พุทธศักราช 2563 เช่น งานรังสรรค์ ปาร์ค ฮยองซวดเซ ขึ้นไปรับวรรณะสำคัญหมวดผลิตผลโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เขามอริส ลี เข้าไปรับสารภาพสถานะประธานหมู่ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิลเลียม โช เข้าสารภาพฐานันดรประธานสั่งการก้ำทีเด็ด ซึ่งครอบครองวรรณะแห่งมีกรรมสิทธิ์งานแต่งตั้งขึ้นนวชาต และ เบ ดูยอง เข้ารับสารภาพวรรณะประธานว่าการก้ำการคลังไบรอัน ควอน มีบทบาทแห่งหนสำคัญในที่ LG ด้วยเวลาในที่การทำงานร่วมกับบริษัทยิ่งกว่าตรีทศวรรษ เพราะ ควอน (อายุ 56 พรรษา) ได้เริ่มแรกกระทำสถานที่กองกลางโกลด์สตาร์ในที่พรรษา พุทธศก 2530 กับมีประสบการณ์การงานขนมจากการดำรงตำแหน่งแห่งหลากหลาย หมายรวมการวางแผนการงานแห่งเล็กลจี เวลส์ และเจ้าสำนักกลุ่มผลิตผลจอมอนิเตอร์ ก่อนที่มีกรรมสิทธิ์งานเลื่อนขั้นแจกสั่งการกลุ่มผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่ชันษา พุทธศก 2557 นาย ควอน เกิดแห่งหนเมืองดาดซาน โดยเรียนจบชั้นปริญญาตรีจากวิทยาลัยแห่งชาติโซล ด้วยกันการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารกิจธุระขนมจากใหญ่วิทยาลัยอัลโต้ ประเทศประเทศฟินแลนด์ปาร์ค ฮยองซวดเซ ซึ่งก่อนหน้าดำรงตำแหน่งรองประธานว่าการ คว้าเข้าสารภาพสถานะเจ้าสำนักกลุ่มผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ หลังจากสั่งสมความช่ำชองกระทำที่ท้องตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนมาก เหตุด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวี สมองกลด้วยกันหน้าจอมอนิเตอร์ เป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ปาร์ค สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษามิชิชิแกน กับชั้นปริญญาโทขนมจากมหาวิทยาลัยประเทศอินเดียน่า ในประเทศอเมริกามอริส ลี รองประธานแก่ ได้มาเริ่มต้นทำงานแห่งกองกลางพี่ลด์สตาร์ในที่ปี พุทธศักราช 2531 ด้วยกันมีประสบการณ์การทำงานขนมจากการดำรงตำแหน่งสถานที่ต่างๆนาๆที่หมวดผลิตผลโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรทัศน์ด้วยกันเทคโนโลยีสารสนเทศสรรพสิ่ง LG หมายรวมการดำรงตำแหน่งเป็นเบี้ยล่างประธานแห่งหนบริษัทแม่ อ่อนลจี พระศอร์ป ตรงเวลา 5 พรรษา มร. ลี เกิดสถานที่กรุงโซล ด้วยกันสำเร็จการศึกษาด้านการบริหารการงานขนมจากวิทยาลัยเกาหลีเบ ดูยองๆ รองประธานบริหาร เข้าไปรับวรรณะประธานพนักงานว่าการด้านการเงิน ภายหลังนั่งเจ้าสำนักด้านเงินภาษีกับการขายเป็นระยะกาลเวลา 7 ชันษา เบ ชำนิชำนาญด้วยความช่ำชองถึง 30 ชันษา ณอุตสาหกรรมตรงนี้ โดยเริ่มต้นดำเนินการแห่งหนเล็กลจีในที่ชันษา พุทธศก 2548 นกเขาเรียนจบขนมจากวิทยาลัยแห่งชาติโซล และขนมจากมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ในประเทศอเมริกา พร้อมด้วยณตอนหลายชันษาตรงหน้าจากนี้ กลุ่มเทศมนตรีชุดใหม่นี้จะมุ่งให้ความสำคัญกับดักงานเร่งพัฒนา LG จรสู่ “การเปลี่ยนแปลงมุขดิจิทัล” เพื่อที่จะเอื้อเฟื้อให้การดำเนินงานทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยประกาศมากยิ่งขึ้น ด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ประธานสั่งการก้ำกลยุทธ์คว้าเปลี่ยนแปลงกิจธุระของกลุ่มการงานกระยาเลย รวมถึงบริษัทอื่นๆ ในเครืออ่อนลจี ซึ่ง วิลเลียม โช จักดั้นด้นกลับสารภาพฐานันดรแห่งหนสำนักงานใหญ่ ภายหลังว่าการงานดำเนินงานสิ่งของอ่อนลจีในที่ทวีปอเมริกาเหนือทุก 6 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่นี้ไป เล็กลจีจักเสริมแต่งมุ่งมั่นณการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานด้วยว่าอนาคตอีกด้วยการริเริ่มตั้งขึ้นฟิวเจอร์ เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (Future Technology Center) เพื่อจะเอื้อเฟื้อกิจธุระสรรพสิ่งแล็บปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Lab) แอดวานซ์ โรบอทิกส์ แล็บ (Advanced Robotics Lab) ด้วยกันที่ทำการบริหารโครงการการงานซอฟท์แวร์ (Software Business Project Management Office) แห่งประกอบด้วยสิงสู่ณยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดส่องดูแลเพราะคณะสิ่งของประธานว่าการทิศเทคโนโลยี เพื่อการงานภายหน้าแห่งหนประกอบด้วยอำนาจชิ้นแข็งแกร่ง อาทิ สมาร์ทโฮม ความร่วมมือทางด้านคอนเทนต์ และงานดูแลความงดงาม จะได้มางานอนุเคราะห์กับคลายขอบเขตงานจัดการเติบโต ในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงปลายองค์กรอื่นๆ เพื่อเร่งการตัดสินใจในที่ข้อคิดแห่งหนประธานต่างๆ มอบรวดเร็วเพิ่มขึ้นจะถูกนำมาเกลี่ยใช้คืน นอกจากนี้ กิจความรับผิดชอบสถานที่มีอยู่ในที่ต่างชาติบางส่วน เช่น การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา การผลิต งานจัดซื้อ และงานออกแบบ จะถูกขนจากไปยังสนญ.ทำแทนการรังสฤษฏ์ทั้งหมดส่งผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 และงานเลื่อนชั้นต่างๆ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 NewsLGCEOLG Electronic