Leading Innovation Workshop หลักสูตรไปสู่การสร้างผู้นำปีกนวัตกรรม

เขาว่ากันว่า “นวัตกรรมไม่สมรรถจักมีขึ้นได้มาถ้าฉีกเท้าหน้า” องค์กรที่จะติดเครื่องไปสู่สิ่งใหม่คว้าอย่างถ่องแท้ตรงนั้น หามิได้แหวมีเทคโนโลยีสุดดีเลิศแต่ประการใด แต่ว่าเริ่มแรกจากเท้าหน้าแห่งหนมีโลกทัศน์กับเจตคติแห่งหนพร้อมกับหาญเปลี่ยนแปลง เป็นแม่งานสถานที่อนุเคราะห์ให้เกิดนวัตกรรมในที่หน่วยงานนั้นๆแล้วก็ดำรงฐานะที่มาสรรพสิ่งโปรแกรม “Leading Innovation” เน้นย้ำความหมายสิ่งของแนว แนวปฏิบัติ กับเครื่องมือปีก Innovation รวมทั้งบทบาทสรรพสิ่งเท้าหน้าข้างนวัตกรรม (innovation leader) ซึ่งจักลุ้นส่งเสริมความถนัดกับความเก่งกาจปีกของใหม่แบ่งออกกับดักเจ้าหน้าที่กับทีมงานณองค์กร เพราะผู้นำข้างสิ่งใหม่ถือเป็นบุคคลสำคัญในการผลักหน่วยงานให้เกิดนวัตกรรมต่อเนื่อง และพัฒนาไปไปสู่การบรรลุอย่างยั่งยืน ผู้พูดคว้าปฏิรูปใจความกับกิจกรรมในโปรแกรมนี้แจกสมควรกับสถานการณ์ ความโอนเอียงการงาน กับบริบทเฉพาะเจาะจงสรรพสิ่งประเทศไทย แบบตัวความรู้แห่งหนน่าสนใจในที่โปรแกรม: Innovation concepts and practices — วิถีทางและแนวปฎิบัติปีกสิ่งใหม่ที่เอาใจช่วยสร้างความร่วมแรงร่วมใจ จรรโลงเรื่องดำรงฐานะผู้ประกอบการภายใน (intrapreneurial spirit) และสร้าง ‘จารีตที่สิ่งใหม่’ (innovation culture) ณหน่วยงาน Roles of innovation leader — บทบาทประธานสิ่งของเท้าหน้าปีกนวัตกรรม ที่จะช่วยส่งเสริมบุคลากรและทีมงานในปีกความสามารถสิ่งใหม่ต่างๆ อาทิเช่น งานสืบหา insights การนำกล่าวด้วยกันติดต่อไอเดีย งานคิดค้นขั้นตอนปฏิบัติการนวชาตๆ งานร่วมกับทิศปะปนกัน (cross-disciplinary) งานสร้างโอกาสด้วยกันเจริญไอเดียกิจธุระโดยเร็ว เพื่อที่จะสนองตอบความต้องการสรรพสิ่งตลาด “CO-STARTM” approach for value creation — กรอบความคิดกับเครื่องมือสถานที่ช่วยเจริญไอเดีย เพราะลุ้นสร้างและอธิบายคุณภาพของผลิตผลด้วยกันบริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสถานที่ยั่งยืนณงานก่อสร้างด้วยกันพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงาน Coach and feedback — เทคนิคการโค้ชกับแจก feedback กับดักไอเดีย/โปรเจ็คอย่างมีคุณภาพ ด้วยกันลุ้นให้บุคลากรด้วยกันทีมงานสามารถปรับปรุงด้วยกันพัฒนาชกท้องแห้งไอเดีย/โปรเจ็คได้มา What is CO-STARTM? CO-STARTM เป็นแนวตรึกตรองกับเครื่องอุปกรณ์แห่งหนเอาใจช่วยสร้างคุณลักษณะอายุมากผลิตผลกับบริการ (value proposition) ซึ่งคิดค้นเพราะว่า Laszlo Gyorffy กับ Lisa Friedman ที่ Enterprise Development Group (EDG) ทั้งนี้ แนวคิด CO-STAR คว้าอธิบายหลักการปฏิบัติชนิดเป็นขบวนการ ตัวอย่างเช่น งานสืบหาจังหวะข้างนวัตกรรม การสร้างสรรค์ solutions การพัฒนา value proposition การติดต่อสื่อสารไอเดียกิจธุระแบ่งออกชัดแจ๋ว งานก่อสร้าง prototype ต้นทุนตกต่ำ งานสมรู้ร่วมคิดกับดักทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะต่อยอดอยากปากแห้งไอเดียการงาน/โปรเจ็ค Who is the workshop instructor? Laszlo Gyorffyมันสมอง MมันสมองS. – President, Enterprise Development Group ณ Silicon Valley, California, USA มีประสบการณ์ยิ่งกว่า 20 ปี ในที่งานให้คำปรึกษาด้วยกันพัฒนาองค์กรณระดับโลก คดีกลเม็ดการงาน การพัฒนาแนวปฏิบัติปีกสิ่งใหม่ รวมทั้งงานออกแบบองค์กรด้วยกันเจริญภาวะผู้นำอายุมากหน่วยงาน ให้บรรลุผลในโลกแห่งหนยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยด่วน ตัวอย่างผู้ใช้หน่วยงาน: BBC | Hewlett Packard | Phillips | Universal Music Group Who should attend? หน่วยงานสถานที่ประสงค์สร้าง ‘ธรรมเนียมปฏิบัติสถานที่สิ่งใหม่’ และหมักบ่มเพาะกรอบความคิดด้วยกันขบวนการลงมือ แห่งหนจรรโลงงานสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ การพัฒนากิจธุระ และดันให้ก่อเกิดของใหม่สถานที่สนองตอบความต้องการสรรพสิ่งตลาด เทศมนตรีภาคเอกชนกับภาครัฐบาล แห่งหนให้ความสำคัญต่อการยกฐานะสมรรถภาพทางการต่อสู้ด้านเทคโนโลยีด้วยกันของใหม่ และประสงค์ปลูกฝังแนวคิดด้วยกันความสามารถคดีเป็นผู้ประกอบการในองค์กร (intrapreneurial spirit) ผู้บริหารและ Talent ในที่สายงานเทคโนโลยีกับนวัตกรรม R&D การตลาด การพัฒนาการงาน เพราะผู้แหย่สามารถซักประกาศประเทืองได้ที่ ติดไฟในสุภในที่ัฐ Email: [email protected] Telมันสมอง 02-319-7677 ext. 204 บทความตรงนี้ดำรงฐานะ Advertorial PR NewsCo STARInnovationCorporate Innovation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/Lazada_Supports_Elephant_Nature_Park_(2).jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/ภารดี_สินธวณรงค์_(1).jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/แสงเดือน_ชัยเลิศ.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/5/Lazada_Supports_Elephant_Nature_Park_(1).JPG