KPMG จับมือ UiPath เท้าหน้า Robotic Process Automation บรรยายโซลูชั่นปรับปรุงขบวนการปฏิบัติการณองค์กร

UiPath กับ KPMG ไทย ได้มานำเทคโนโลยี RPA ลงมาสนับสนุนธุรกิจให้กับดักองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะแปะระเบียบความประพฤติการงานแยกออกมีประสิทธิภาพ ตรงเป๊ะ ประกอบด้วยสวัสดี และก่อเกิดประสิทธิภาพบริบูรณ์ KPMG ประเทศไทย ข่าวสารความร่วมแรงร่วมใจกับ UiPath หุ้นส่วนยอดเยี่ยมปีกซอฟต์แวร์ณงานใช้หุ่นสมองกลเพื่อจะธุรกิจฉบับร่างอัตโนมัติ ชิ้นจะนำไปสู่การทวีคูณสมรรถภาพณการชดใช้เทคโนโลยี RPA เจียรอนุเคราะห์งานพอกพูนผลิตผล และคุณภาพงานให้บริการของหน่วยงาน โดยงานร่วมมือโอกาสนี้จะทำเอาKPMG แหลมทอง สามารถให้บริการด้าน RPA โดยชดใช้ซอฟต์แวร์สรรพสิ่ง UiPath เพื่อรับความต้องการของหน่วยงานทั้งในระดับนานาชาติ ภาค รวมไปถึง SMEs ปะปนกัน ด้วย เพื่อจะสร้างการได้เปรียบทางราชการท้องตลาดท่ามกลางบรรยากาศการชิงดีชิงเด่นดอนขึ้นไปแห่งยุคปัจจุบันตรงนั้น หน่วยงานจำต้องควานโซลูชั่นเพื่อที่จะจรรโลงขั้นตอนปฏิบัติงานให้ประกอบด้วยความคล่องตัวตัวด้วยกันมากขึ้นมูลค่าแยกออกกับดักผู้บริโภคได้ โดยความร่วมมือกับดัก UiPath แห่งโอกาสนี้จักทำให้KPMG แหลมทองสามารถให้บริการองค์กรต่างๆ เพื่อใช้คืนเทคโนโลยีมาร่วมปรับปรุงขั้นตอนทำแยกออกเจริญ พร้อมทั้งมีความคล่องตัวร่างกายบริบูรณ์ เพราะว่าจุดหมายปลายทางแห่งการใช้ RPA ตรงนั้นสมรรถทั่วไปตั้งแต่ขั้นตอนทำตั้งแต่ Front-End จรจด Back-End โดยมุ่งเน้นในขั้นตอนแห่งหนสร้างทุกครั้ง ประกอบด้วยแนวทางหรือว่าวินัยที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมได้มาในมากมายซีกงาน อาทิ สมุดบัญชีด้วยกันการเงิน การปกครองงานสำนักงานสาขา หรือการงานด้านการบริหารทรัพยากรคน เป็นอาทิ ซึ่งพอหน่วยงานสามารถแบ่งภาระธุรกิจเพราะว่าใช้คืนเทคโนโลยี RPA ตรงนั้น พนักงานสิ่งขององค์กรจักสามารถให้ความสำคัญแห่งด้านอื่นๆ เป็นต้นว่า การแหมะกลอุบาย งานชดใช้ความคิดสร้างสรรค์ และงานพบปะลูกค้า เพื่อที่จะมากขึ้นราคาองค์กรเจริญยิ่งขึ้น “อีฉันเล็งเห็นคุณประโยชน์ขนมจากการพา RPA มาใช้คืน ทั่วด้วยว่าลูกค้าสิ่งของอิฉัน กับเศรษฐกิจสรรพสิ่งแหลมทองโดยร่วม” เจ้าเอ็งพิจารณา หินมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KPMG ไทย รายงาน “ประเทศไทยกำลังปรับปรุงไปอย่างเร็ว ด้วยกันองค์กรในประเทศพลังขยายตัวเพื่อจะการชิงดีชิงเด่นณตลาดโลก ดังนี้ RPA จักสนับสนุนมอบหน่วยงานมีความสามารถทางราชการชิงชัยทวีคูณ สนับสนุนทวีคูณความคล่องแคล่วในการผลิตด้วยกันเพิ่มประสิทธิภาพโดยทั่วไปสิ่งของหน่วยงาน UiPath ครอบครองกงสียอดเยี่ยมแห่งมีชื่อด้าน RPA เพราะว่ามีผลกระทบธุรกิจเป็นที่ยอมรับณงานให้บริการแก่ผู้บริโภคชั้นภาคทวีปเอเชีย เพราะมุขKPMG ประเทศไทย ประสงค์ที่จะจับความรู้กับความเชี่ยวชาญของ UiPath ลงมาชกฝืดเคือง กับจรรโลงเพื่อสามารถให้บริการกับก่อสร้างผลลัพธ์แห่งงดงามเพิ่มขึ้นอายุมากผู้ซื้อของฉัน” UiPath ด้วยกันKPMG ไทย ได้มานำร่องการให้บริการ RPA 2 แผนการอายุมากลูกค้าแห่งกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และการงานการเงิน ด้วยว่าองค์กรแห่งอุตสาหกรรมการผลิตตรงนั้น RPA คว้าลุ้นปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติการจังจรด สิบ วิธีการและองค์กรมีแผนจะคลายงานใช้ RPA ไปสู่ชั้นสากลข้างหน้าชิ้นใกล้เช่นกัน ในส่วนของธุรกิจการเงินนั้น ทางKPMG ได้มาจับ RPA มาแก้ไขขบวนการตั้งแต่หน้าบ้าน จนกระทั่งซีกงานสงเคราะห์รวมถึงหมด 3 วิธีการเสาเพื่อให้สามารถทำได้อย่างโดยอัตโนมัติ เช่นนี้ บริษัทได้มามีแผนคลายงานใช้ RPA แยกออกครอบคลุมทั่วประเทศอีกด้วย เจ้าเอ็งมาลินา เพลตัน หัวโจกภาคอาเซียนกงสี UiPath กล่าวว่า “อิฉันมีความยินดีดำรงฐานะสุดกำลังที่ทางฉันได้จับมือกับดักKPMG ประเทศไทย พอให้บริการโซลูชั่น RPA ให้กับลูกค้าทั้งณยุคปัจจุบันด้วยกันอนาคตกาล KPMG ประเทศไทย เป็นองค์กรแนวหน้ามุขข้างเทคโนโลยีด้วยกันสิ่งใหม่ ด้วยกันรู้จรดบทบาทของ RPA ทีมีดามความสำเร็จสรรพสิ่งผู้บริโภค เพราะแผนต่างๆ แห่งอิฉันร่วมทำห้ามสิงสู่ณปัจจุบันได้มาสัมฤทธิผลดำรงฐานะอย่างดี กับมุขฉันครบครันกับสำราญที่จะลุ้นให้ผู้บริโภคนำ RPA ลงมาทำให้เรียบชดใช้ในหน่วยงาน เพื่อที่จะความสำเร็จวันหน้ายิ่งนักบริบูรณ์ขึ้นไป” เกี่ยวกับKPMG ระหว่างชาติ KPMG ครอบครองโครงข่ายยิ่งใหญ่สิ่งของบริษัทผู้ชำนาญพิเศษปีกการสอบสมุดบัญชี ภาษี และการให้คำปรึกษา อีฉันกระทำงานแห่ง 154 ด้าว ด้วยกันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ยิ่งกว่า 200,000 คน ที่ทำการร่วมกันแห่งหุ้นส่วนขาทั่วโลก กงสีที่เป็นสมาชิกข่ายงานKPMGจักนับว่าเป็นสมาชิกสรรพสิ่งKPMG อินเตอร์เนชั่นแนล วัวออเแมลงปอเรทีฟ (KPMG International) KPMG ระหว่างชาติ ครอบครองหุ้นส่วนสัญชาติสวิส ดังนี้ แต่ละบริษัทแห่งหนเป็นสมาชิกKPMGดำรงฐานะนิติบุคคลแห่งหนจำแนกต่างหากจากกัน กับมีอิสระทางกฎหมาย เกี่ยว KPMG แหลมทอง KPMG ไทย เป็นสมาชิกของ KPMG อินเตอร์เนชั่นแนล แห่งมีโครงข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการปีกพิจารณาสมุดบัญชี ภาษีอากรกับข้อบังคับ ด้วยกันให้คำปรึกษาทางการงาน ช่วงปัจจุบันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่มากกว่า 1,700 มนุษย์ เกี่ยวข้อง UiPath UiPath ดำรงฐานะหุ้นส่วนชั้นยอดธาดาเรือแพลตแบบฟอร์ม RPA มาเพื่อจะสงเคราะห์รวมหมดมุขปีกงานกับระเบียบสารสนเทศ ช่วงปัจจุบันตั้งท้องค้าขายมากกว่า 1,800 ราย ซึ่งหมายรวมหน่วยงานเอกชน และภาครัฐบาลต่างๆ แห่งหนนำ RPA มาใช้งานเพื่อจะบูรณะขั้นตอนทำงานมอบประกอบด้วยความคล่องตัว แม่นตรง พอกพูนผลสำเร็จ และ สอดคล้องติดสอยห้อยตามกฎข้อบังคับแตกต่าง ๆ เพื่อก่อสร้างความเชี่ยวชาญสิ่งของผู้ซื้อทั่วขบวนการงานแห่งหนบริสุทธ์ยิ่งขึ้น UiPath ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญปีกการพัฒนาซอฟต์แวร์ยิ่งกว่า 250,000 คนทั่วโลก แห่งหนพร้อมสนับสนุนแยกออกองค์กรต่างๆ แก้ไขขบวนการมุขธุรกิจแยกออกก่นเจียรไปสู่กาลเวลาดิจิตอล UiPath ประกอบด้วยสนญ.อยู่ที่มหานครนิวยอร์ค ด้วยกันให้บริการทั่วไป 14 ด้าวในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป กับทวีปเอเชีย โดย UiPath เกิดจากการร่วมทุนยิ่งกว่า 400 โล้นเหรียญตราดอลลาร์สหรัฐ ขนมจากกงสีชั้นยอดแตกต่าง ๆ เช่น Accel, CapitalG, KPCB, Credo Ventures, Earlybird’s Digital East Fund, Sequoia Capital กับ Seedcamp อ่านประกาศส่งเสริมเกี่ยว UiPath ถึงที่เหมาะ https://wwwมันสมองuipathมันสมองcom PR NewsSMEKPMGUiPathRoboticEnterprise Solution

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/345605.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/มข8.jpg