Komehyo ร้านรวงซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมตัวสำรองจากประเทศญี่ปุ่นดึงขึ้นสาขาณแหลมทองหลังจากนั้น

Komehyo ร้านค้าซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองขนมจากประเทศญี่ปุ่น รุกถลกสำนักงานสาขาในประเทศไทย เริ่มต้นสาขาจำเดิมที่ CentralWorld เพราะว่าการช่วยกันกับกลุ่มกงสีในที่เครือสหพัฒน์จากความชื่นชอบสินค้าแบรนด์เนมสรรพสิ่งชาวไทย แห่งมักจะจรจับจ่ายจับจ่ายใช้สอยตัวแทนกันในประเทศประเทศญี่ปุ่น ทำให้ Komehyo ตกลงใจถลกสำนักงานสาขาแห่งกรุงเทพฯ เดี๋ยวเดียวลงมาตรงนี้ Komehyo ได้มาเข้าจับจ่ายกิจจานุกิจสรรพสิ่ง Brand Off เพราะว่าประกอบด้วยจุดหมายขยายสาขาคลอดนอกญี่ปุ่น อาทิเช่น ฮ่องกงกับไต้หวัน“ในประเทศแหลมทองปราศจากข้าศึกรายใหญ่อื่นๆ จึงครอบครองโอกาสสิ่งของ Komehyo” Takuji Ishihara สำคัญกงสี Komekyo เสนอเมื่อเร็วๆ นี้ Komehyo ได้ตกลงใจที่จะจับจ่ายใช้สอย Brand Off ในประเทศสถานที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรมณงานขยายสาขาให้กำเนิดไปเมืองนอกประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยพื้นที่ที่ท้องตลาดเช่นฮ่องกงและไต้หวัน Komehyo เหตุด้วยในประเทศไทย Komehyo ได้มาถกสาขาแรกแห่งกองกลางชั้น 2 ของ ZEN ในที่ห้างสรรพสินค้า CentralWorld ณซีกสิ่งของสนนราคานั้นจะถูกใจมากช้อปชาวไทยหรือไม่ จำเป็นต้องค้นหาเชิงอรรถ Nikkei Newsretailkomehyobrandname

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/KMUTT_x_SEAC_-_Signing_MoU__(SAKR1380)888.JPG