KERRY จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมเซ็น MOU ช่วยเหลือรถกระแสไฟฟ้าขนมจากพลังงานแสงอาทิตย์

กฟภ. หรือไม่ก็ PEA และ เศอปรี่ ประเทศสยามภาษาซีพอร์ต ร่วมลงชื่อหนังสือข้อกติกาความร่วมมือในที่การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าแผนทางกิจธุระพลังงานข้างกบิลดิจิทัล ด้วยกันพลังงานแสงอาทิตย์ (Digital and Solar Energy Business Project) อีกด้วยเทคโนโลยีนำสมัย เพื่อที่จะประโยชน์ที่การบริหารบริหารแรงงานแห่งหนเศอรี่ กรุงสยามภาษาซีพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน PEA Digital Platformเธอแม่ชีวิน พัฒนคูหะ รองผู้ว่าการสายงานการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประเจิดประเจ้อดุ “PEA ในที่ขั้นผู้ให้บริการจ่ายกะแสไฟฟ้าสิ่งของประเทศมาจวนจะ 60 ชันษา สมคบคิดกับ กองกลาง เคอรี่ กรุงสยามซีท่าอากาศยาน ขีดคั่น ผู้ให้บริการด้านท่าเทียบเรือสายธารลึก และโลจิสติกส์แบบครบวงจร แห่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลลงมาดัดแปลงแห่งการจัดการสั่งการ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ด้วยกันเพิ่มขึ้นความง่ายดายสบายดีแบ่งออกกับดักผู้รับบริการ โดยประกอบด้วยความร่วมมือจัดการตั้ง Solar Rooftop เปลี่ยนแผนการ PEA Solar Hero Application พร้อมทั้งสนับสนุนงานชดใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขับเคลื่อนด้วยกะแสไฟฟ้าขนมจากสะเก็ดไฟวันอาทิตย์ ซึ่งได้ผลตัดทอนการใช้คืนเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่พื้นที่ให้บริการของ กงสี เศอตรง กรุงสยามภาษาซีท่าอากาศยาน กำหนด เพื่อเสริมสร้างความสามารถในที่การให้บริการสรรพสิ่ง PEA รับการเปลี่ยนแปลงที่ยุค Disruptive Technology”เจ้าเอ็งเกล็ดชัย ห้าอาธรศิริกุล เอ็มดี กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท เพระศอรี่ กรุงสยามภาษาซีท่าอากาศยาน กำหนด ทำให้ดีขึ้น“การจับมือกักคุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แสดงถึงพันธกิจที่ผูกอยู่ยงสิ่งของกองกลางเศอตรง กรุงสยามภาษาซีท่าอากาศยาน ที่งานคร่ำเคร่งปรับปรุงนวัตกรรมด้วยกันเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนสรรพสิ่งกิจธุระ บริการดามผู้ซื้อและคุณประโยชน์ดามที่โล่งแจ้งแห่งหนท่าอากาศยานสรรพสิ่งอิฉันอยู่ในสภาพ บริษัทเศอปรี่ ประเทศสยามซีท่า รู้สำราญและมีเกียรติอย่างยิ่งสถานที่มีกรรมสิทธิ์ความเชื่อมั่นจากกฟภ.ที่การเรียนกับวิจัยแรงงานข้างระบบดิจิทัล ด้วยกันพลังงานแสงอาทิตย์แห่งตอนนี้ เกล้ากระผมถือใจดุ การร่วมกันห้ามแห่งคราวนี้จะผลักดันปันออกบริษัทฯสรรพสิ่งดิฉันคลายศักยภาพด้วยกันเพิ่มประสิทธิภาพแห่งกิจธุระ ครบถ้วนตอบกับดักจุดหมายสรรพสิ่งอิฉันที่งานครอบครอง Digital Seaport หรือพอร์ตแห่งหนเวลาดิจิทัลได้มาดำรงฐานะอย่างงดงาม”ความร่วมแรงร่วมใจระหว่าง PEA ด้วยกัน KERRY ที่คราวนี้ ถือเอาได้ผลเชื่อมเนื้อความเชี่ยวชาญสิ่งของตลอด 2 หน่วยงานในที่งานร่วมปรับปรุงกิจธุระพลังงานในที่สมัยดิจิทัล เพื่อที่จะสอดเสือกรับสารภาพกับดักความเปลี่ยนแปลงด้วยกันตอบสนองดามความปรารถนาผู้บริโภคไฟฟ้าวันหน้า ทั่วอีกทั้งได้ผลเสริมสร้างความแข็งแรงแข็งของ PEA ที่การพัฒนากิจธุระกำลังแรงงานที่ข้างดิจิทัลเพื่องานเดินกิจธุระและงานส่งเสริมแรงงานทดแทนแบ่งออกเจริญคว้าประการยืดยาวกับเสถียร ไว้ใจว่าความรวมหัวดังกล่าวจะดำรงฐานะขนบธรรมเนียมแบ่งออกกับหน่วยงานอื่นๆ ในที่งานมุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยงานอย่างจิรังถัดจาก PR NewsMOUPEAkerrykerry-siam-seaport