KBank แจ้งเตือนมอบอัปเดต K PLUS เวอร์ชันนวชาตในวันที่ 12 กุมภาพันธ์

ธนาคารเกษตรกรประเทศไทย แจ้งปรามผู้ซื้อผู้ใช้งาน K PLUS แยกออกอัปเดตแอปพลิเคชัน K PLUS เวอร์ชันนวชาต ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเวอร์ชันยาเรือใหม่ได้มาการดีไซน์มอบผู้บริโภคสมรรถใช้งานฟีพบร์นวชาตแห่งอำนวยความสะดวกณการก่อธุรกรรมกระยาเลย ได้สะดวก หวานคอแร้ง และปลอดภัย พางเข้าแห่งหน App Store หรือว่า Play Store พิมพ์ค้นหาเล็กป K PLUS และคลึง Update ดังนี้ K PLUS เวอร์ชันใหม่ สมรรถใช้ได้กับดักระบบ iOS 9.3 และ Android 5.0 ขึ้นไป สมมติว่าลูกค้าไม่ไหวอัปเดต K PLUS เวอร์ชันยาเรือนวชาตภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ จักเป็นเหตุให้ไม่สมรรถใช้งาน K PLUS ได้มา NewsKBankK PLUSMobile App