KBank ปันออกสัญญาประกันชีวิต COVID-19 ฟรี! ผู้ใช้ K PLUS ลงทะเบียนสารภาพสิทธิได้มาเร็ว

ธนาคารเกษตรกรประเทศไทย สนใจและห่วงใยลูกค้าที่ถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนจากงานกระจัดกระจายสิ่งของเชื้อไวรัสโคโรท้องนาสายพันธุ์นวชาต 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยการแบ่งออกกรมธรรม์สัญญาประกันชีวิต COVID-19 แบ่งออกกับผู้บริโภค K PLUS ฟรี! ปกปักรักษา 30 วัน วงเงินเลิศ 100,000 พระบาท กับดูแลชดเชยเงินรายได้ 1,000 บาทต่อทิวา อุดม 15 กลางวัน เพราะว่าลูกค้า K PLUS สามารถรับสิทธิ์ได้มาสะดวก ๆ แทบขึ้นทะเบียนเปลี่ยน LINE KBank Live ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. จด 15 ประกอบด้วยมันสมองค. 2563เธอวีรวัฒน์ ปัณฑมนเทียรกูร ถัดลงมาเอ็มดีสูงอายุ แบงค์เกษตรกรไทยกล่าวว่า แบงค์มีความวิตกกังวลครอบครองอย่างยิ่งประกบเหตุการณ์งานแพร่ระบาดสิ่งของเชื้อไวรัสโคป่องนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นเหตุให้ธนาคารเร่งไปมาตรการต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนต้นตอสังกัดผู้บริโภคแบงค์ณทั้งปวงหมวด รวมหมดพวกผู้บริโภครายย่อย ลูกค้าผู้ผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรแหลมทอง เขมรอบอ้าว “สัญญาประกัน COVID-19” ให้เปล่า แจกกับผู้บริโภคที่ใช้คืนบริการ K PLUS ซึ่งมีจำนวนรวมกว่า 12.4 เลี่ยนราย แทบลงชื่อยอมรับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live โดยไม่จำกัดปริมาณสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 29เดือนกุมภาพันธ์ จรด 15 มีนาคม 2563 เพื่อกลางเมืองสถานที่แหย่รับสิทธิ์ดังกล่าว สามารถสมัคร K PLUS และจดทะเบียนสารภาพสิทธิผ่าน LINE KBank Live ได้ขวับ ธนาคารมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งแหว มาตรการงานสอดส่องดูแลผู้บริโภคณคราวนี้ จักเอาใจช่วยขยายความวิตกกังวลและก่อสร้างเรื่องผ่อนคลายใจในที่การดำเนินชีวิตสรรพสิ่งผู้บริโภคเรื่องปกปักรักษาสรรพสิ่ง “ประกันชีวิต COVID-19” สิ่งของธนาคารกสิกรประเทศไทยหมายกำหนดการรายละเอียดข้อความปกป้องปริมาณทรัพย์สิน1. ปกป้องงานเสียชีวิตทุกเรื่อง1,000 บาท2. ปกปักรักษาการจบชีวิต จากการติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโตท้องนาสายพันธุ์นวชาต 2019(COVID-19)100,000 ตีน3. ค่าทดแทนรายวัน ณฐานะผู้ป่วยในที่ จากการติดเชื้อไวรัสงัวโตที่นาสายพันธุ์นวชาต 2019 (COVID-19) อุดมไม่พ้น 15 วัน1,000 บาท/กลางวันผู้ขอหยิบยกประกันภัยจำต้องมีอายุเปล่าเกิน 70 ปี ใน วันที่จดทะเบียนผู้บริโภค 1 เลขลำดับบัตรประชาชน ดาม 1 สิทธิ์เท่านั้น กาลเวลาปกป้อง 30 วัน (วันที่ริเริ่มมีผลกระทบปกปักรักษา ระยะเวลา 00.01 น. ขนมจากวันที่ผู้ใช้ถือสิทธิ์งานประกันการยอมรับสิทธิ์ตามข้อตกลงแห่งหนธนาคารกำหนด) ขั้นตอนจดทะเบียนสารภาพสิทธิจดทะเบียนผ่าน LINE KBank Liveผู้ใช้เขียนเติมข่าวสารส่วนตัวผู้บริโภคสารภาพ OTP เพื่อที่จะรับรองตัวผู้ใช้ยอมรับข้อความเพื่อจะประกันได้รับสิทธิ์เปลี่ยน LINE KBank Liveลูกค้าสถานที่ขึ้นทะเบียนด้วยกันมีกรรมสิทธิ์สิทธิ์จากนั้น กรมธรรม์จักเริ่มปกปักรักษาณกลางวันถัดจากจวบจนกระทั่งวันที่อวสานเรื่องปกปักรักษา 30 วันกลางเมืองแห่งหนแหย่รับสิทธิดังที่กล่าวมาแล้ว สมรรถสมัคร K PLUS ด้วยกันจดทะเบียนยอมรับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live ได้มาทันทีสอบถามข่าวประเทืองถึงที่กะไว้ K Contact Center 02 888-8888 ไม่ก็ https://kbank.co/3ckXSNV Newskbankkpluscovid-19insuranceinsurance covid

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/03/K-Korn.jpg