JUMC NEXT หลักสูตร MBA ว่าวปักเป้า แห่งหนึ่งเดือน เปิดรับสมัครหนุ่มแห่ง สิบเอ็ด หลังจากนั้น

Junior MBA Chula NEXT หรือว่า JUMC NEXT รุ่น 11 โครงการจำลองคอร์ส MBA ณยุค 1 จันทร์ ศึกษาขนมจากผู้พูดด้วยกันครูผู้สอนกระทั่งดึงสะแก ด้วยกันรู้จักมักจี่เพื่อนใหม่แห่งเต็มไปด้วย passion เปิดกว้างสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559 JUMC NEXT ลงความว่าอย่างไร JUMC NEXT ลงความว่าแผนการถ่ายแบบหลักสูตร MBA จุฬา เปิดโอกาสมอบผู้เข้าร่วมได้มาลองเรียนคอร์ส MBA ระยะสั้น เพื่อให้นิสิตนักศึกษาคว้าแตะต้องกับเข้าใจทั้งมวลของจุดสำคัญด้วยกันรูปร่างการศึกษาเล่าเรียนอนุศาสน์สิ่งของคอร์ส MBA ก่อนที่ตกลงใจแหวจักเรียนรู้ดามทางปีก MBA หรือไม่ เพราะว่าปี 2559 ตรงนี้ ถือเอาครอบครองชันษาแห่งหน 11 สรรพสิ่งแผนการ หัวนอนปลายตีนของแผนการ โครงการ Junior MBA Chula หรือว่า JUMC คว้าริเริ่มขึ้นแห่งพรรษา 2549 โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าเอ็มบีเอ ว่าวจุฬายอมแขนณ์มหาวิทยาลัย ด้วยกันหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรุ๊ปพาณิชยศาสตร์ด้วยกันการบัญชี จุฬายอมกรในที่์มหาวิทยาลัย มาแห่ง JUMC NEXT จักคว้าผ่านพบกับดัก ความรู้แจ้งกราบเรียนจากคอร์ส MBA ว่าวจุฬา อาทิ Accounting, Finance, Operation Management, Marketing, Strategy, Entrepreneurship เพราะคณะครูจากจุฬาลงแขนแห่ง์สถาบันอุดมศึกษา ผู้พูดแห่งมีชื่อลงมานำเสนอประเด็นนอกหลักสูตรแห่งน่ารู้ เช่น Entrepreneurship and new venture creation Business creativity E-commerce and Digital Entreprise How-to SME Branding เป็นอาทิ หมายรวมนำเสนอความชำนาญตรงภาพร่าง exclusive งานสร้างโปรเจคเพื่อที่จะพิสูจน์ออกไปสู่ตลาดแน่นอน การดูงานข้างนอกสถานที่ กิจกรรมผูกมิตร วัตถุประสงค์ของแผนการ JUMC NEXT ให้โอกาสมอบผู้แห่งตอแยได้พิสูจน์กราบเรียน MBA เพื่อที่จะประกอบการปลงใจแห่งการศึกษาเล่าเรียนต่อ เพื่อให้รู้ทั้งหมดสรรพสิ่งการศึกษา MBA เพื่อที่จะครอบครองช่องทางแลกเปลี่ยนสติปัญญา ความเชี่ยวชาญ กับมุมมองมุขธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดความเกี่ยวข้องสถานที่ดีงามถัดไป เพื่อทำคุณทดแทนเข้าผู้เข้าคน คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแผนการ อวสานการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสำนักงานสาขา หรือมหาวิทยาลัย ชนมพรรษา 22-27 ชันษา (รวมทั้งนักศึกษาแห่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาแห่งปี 2559) สมัยแผน วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 (จันทร์-ศุกร์) สมัย 13.00-20.30 ณ กรุ๊ปพาณิชยศาสตร์กับการบัญชี จุฬาลงมือในที่์มหาวิทยาลัย ข้อปลีกย่อยส่งเสริมกับขบวนการสมัคร สืบเสาะข้อปลีกย่อยกับการเคลื่อนไหวได้ที่: https://wwwมันสมองfacebook.com/JuniorMBAChula คำถามสถานที่พบพานเป็นนิตย์: http://wwwมันสมองjumc.in.th/jumcnext/faq.php ลงสมัครแผนการ: http://wwwมันสมองjumcมันสมองin.th/jumcnext/registerมันสมองphp NewsPR News