Jeff Bezos แห่งหน Amazon บริจาคเงินสนับสนุนวิกฤตไฟป่าครอบครองเงินตรากระทั่ง 1 เลี่ยนดอลลาร์ออสเตรเลีย

Jeff Bezos CEO สถานที่ Amazon ประกาศผ่าน Instagram แหว Amazon คว้าละวางทรัพย์สิน 1 โล้นดอลลาร์ออสเตรเลีย สงเคราะห์วิกฤตไฟป่าในประเทศออสเตรเลีย “นอกเหนือจากงานสงเคราะห์เปลี่ยนระเบียบการขนย้ายที่มีประสิทธิภาพด้วยกันเทคโนโลยีของดีฉันต่อจากนั้น Amazon ได้มาเสียสละทรัพย์สินผลรวม 1 โล้นดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่ออนุเคราะห์องค์กรที่ปฎิบัติธุระเพื่อเอื้อเฟื้อด้วยกันสงเคราะห์จากไฟป่า”ไฟป่าออสเตรเลียขยายพื้นที่กระทั่ง 25 โล้นเอเคอร์ เอาชีวิตสัตว์ป่าไปเฉียดฉิว 1 โพกผ้าโล้นเนื้อตัว ด้วยกันมีผู้ตายไปหลังจากนั้น 27 มนุษย์ ตัวการสรรพสิ่งไฟป่ารวมความว่าดินฟ้าอากาศที่ตลอดร้อนและกะหร่องสิ่งของออสเตรเลีย เพราะว่าครั้นวันที่ 18 เดือนธันวาคม 2019 ได้มาก่อสถิติวันที่ดินฟ้าอากาศร้อนแรงกล้าในเหตุการณ์ในอดีตสิ่งของแดน พร้อมด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยพ้นกว่า 40 เซลเซียสกลางวันศุกร์ที่ผ่านมา ชาวออสเตรเลียมากมายโพกมนุชออกมาประท้วงมุ่งหวังมอบรัฐบาลคลอดมาตรการเอื้อเฟื้อและสนองตอบประกบโจทย์โลกร้อนมอบดำรงฐานะรูปธรรมกว่านี้ ด้วยกันบางคนได้มาหมายมั่นแบ่งออก Scott Morrison นายกฯของออสเตรเลียลาออกจากฐานันดร อ้างอิง Business Insider NewsAmazonjeff-bezos

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/jeff.jpg