JDมันสมองcom ประสานมือ Plug and Play มุ่งผลักสตาร์ทอัพที่อเมริกา

JD.com เว็บ E-Commerce รายใหญ่จากประเทศจีน ประสานมือกับดัก Accelerator ประการ Plug and Play หากว่าสนับสนุนกับจัดการร่วมกับสตาร์ถักัพที่สหรัฐอเมริกา หมายรวมปริวรรตประกาศปีกเทคโนโลยีสิ่งของทั้งสองหุ้นส่วนเช่นกัน เพราะ JD ด้วยกัน Plug and Play จักร่วมกันแจ๋ Accelerator Program ขึ้นมา ซึ่ง Plug and Play จักรับผิดชอบที่การคัดเลือกสตาร์ทอัพ สอดส่องเหตุงานมอบข้อแนะนำ ครอบครองที่ปรึกษาที่ข้างต่าง ๆ ส่วน JD จักมอบข้อมูลต่างๆ แห่งประกอบด้วย เป็นต้นว่า ประกาศฐานลูกค้าขนาดใหญ่ เพื่อลุ้นมอบสตาร์ถักัพมีประกาศที่การพินิจพิจารณากกผู้บริโภคงอกงาม ยิ่งไปกว่านี้ทั้งคู่บริษัทจักประกอบด้วยการแลกสับเปลี่ยนข่าวสารปีกเทคโนโลยีอย่าง AI, Cloud, Big Data กับ Smart Supply Chain ด้วยกันอื่น ๆ อีกด้วย “JD หลงเชื่อว่านพรตบาปไม่ไหวมีประโยชน์ทาบการทำงานใหม่ ๆ เพียงนั้น แต่ยังสงเคราะห์การชิงดีชิงเด่นที่อุตสาหกรรมแต่เดิมที่อีกทั้งประกอบด้วยอยู่ และอิฉันกำลังมองหาสตาร์ถักัพแห่งหนมีแนวคิดใกล้เคียงกับฉันมาประสานมือร่วมทำงานพร้อมกัน ซึ่งงานจับมือกับ Plug and Play โอกาสนี้ เรามุ่งดุจะสนับสนุนให้เสรีภาพลงกลอนประสิทธิภาพของหุ้นส่วนเราแห่งระยะเวลาถัดจากออกมา และหลงเชื่อแหวจะลุ้นปันออกอิฉันประสบผลสำเร็จแห่งงานดำเนินการทำงานแห่งสหรัฐอเมริกากับจีนดามไป” Chief Strategy Officer ของ JDมันสมองcom ดร. Jianwen Liao เสนอที่ถ้อยแถลง ปีก Saeed Amidi ซึ่งดำรงฐานะ Founder & CEO of Plug and Play เจาะจงแห่งคำแถลงดุ “เราชื่อว่างานสมคบคิดกันแห่งโอกาสนี้จักสนับสนุนก่อสร้างจังหวะที่การพัฒนากับพอกพูนตวามสมรรถทางปีกเทคโนโลยีสรรพสิ่งสตาร์กรองัพ รวมไปถึงปีก Customer Experience สรรพสิ่งก๊กสตาร์ถักัพแตกต่าง ๆ อิฉันสบายใจเป็นมากกับงานสมรู้ร่วมคิดในครั้งนี้” ประกาศจาก JDมันสมองcom ด้วยกัน TechCrunch NewsAccerelator