IYARA VC หมวดผู้ลงทุนรายใหม่ปัจจุบันสรรพสิ่งไทย พร้อมเอื้อเฟื้อ Startup และวงการเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทยจัง

ผู้บริหารแห่งหนร่วมริเริ่มตั้งขึ้นขนมจากข้างซ้ายเจียรทักษิณ หัวหน้าวิษในุป่าดงษ์ วงศ์ตระกูลวาสน์, หัวหน้าฉัตรชัยชนะ ใหญ่เลิศมงคล, อธิปจำเริญ ศุขีพยายาม, อธิปอภิชัย วงศ์สกุลดวงอาทิตย์อำนาจนับเป็นข่าวสะอาดเพราะแวดวง Startup ไทยด้วยกันแวดวงไอทีแหลมทอง เมื่อมี 4 นักธุรกิจไฟแรงข้างเทคโนโลยีกับการลงทุน ประชุมถลก IYARA Venture Capital “กระไอกระแอมยเลิก เวนเจอร์ แคปปิตอล” เพราะว่ามุ่งสงเคราะห์พวก Startup ไทยด้านเทคโนโลยีแบ่งออกสาวก้าวไปสู่เวทีโลก กงสี กระไอกระแอมยเลิก วีภาษาซี จำกัด ไม่ก็ “ไอยร้างไป มอบประสบร์ แคปปิตอล” (IYARA Venture Capital) ก่อเกิดจากความแข็งขันมุ่งมั่นสรรพสิ่งผู้ให้กำเนิด 4 คุณได้แก่ หัวหน้าอภิชัย วงศ์ตระกูลดวงอาทิตย์อำนาจ อธิปมากขึ้น ศุขีวิริยะ ผู้เป็นใหญ่วิษในุดงษ์ วงศ์สกุลวาสน์ กับอธิปฉัตรชัยชนะ ใหญ่เลิศสิริมงคล ซึ่งแต่ละท่านมีประสบการณ์กิจธุระอยู่ณวงการการงานปีกเทคโนโลยีด้วยกันการลงทุนการลวงวกวนาน และได้มาเล็งเห็นถึงความเจริญสรรพสิ่งเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารที่จะเอาใจช่วยก่อสร้างจังหวะแจกกับหมวดสตาร์ทอัพในการคลายกับยกระดับงานซอฟต์แวร์ของไทยแบ่งออกก้าวหน้า โดยในประเทศประเทศไทยมีมากหลายเจริญซอฟต์แวร์แห่งหนคว้าลงมือวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่ว่ายังขาดเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ ด้วยกันประสบการณ์ตลอดในที่ด้านการบริหารว่าการกับการกระทำการท้องตลาดไปสู่วงกว้าง ซึ่งกระไอกระแอมยร้างไป ยกให้เจอร์ แคปปิตอล จะเข้ามาเติมเต็มที่ว่างแยกออกกับหมวดสตาร์กรองัพกลุ่มนี้ ด้วยจุดแข็งในที่ปีกข่ายงานด้วยกันประสบการณ์ด้านการงานในที่แต่ละอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์การตั้งขึ้น “กระไอกระแอมยรา เวนพบร์ แคปปิตอล” เป็นไปเพื่อจะก่อสร้างโอกาสอันควรการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสิ่งของการงานซอฟต์แวร์แหลมทอง การอนุเคราะห์การลงทุนณการงานซอฟต์แวร์สถานที่ประกอบด้วยศักยภาพ สร้างทำให้ดีขึ้นกำไรเพื่อผู้สร้างและผู้ลงทุน กับจรรโลงและติดเครื่องงานซอฟต์แวร์ในประเทศไทย เพราะ “ไอยเลิก เวนประสบร์ แคปปิตอล ประกอบด้วยเป้าประสงค์เป็นรูปเป็นร่างกลางๆณการพาหมู่ผู้ลงทุนและหมวดสตาร์กรองัปมาเจอะกัน พอให้ผู้ลงทุนคว้ามีโอกาสออกทุนณงานแห่งหนเป็นสิ่งใหม่นวชาตๆ ประกอบด้วยศักยภาพสถานที่บริสุทธ์กับให้ผลชดเชยการลงทุนสถานที่คุ้มค่า ในขณะเดียวกันก็ช่วยแยกออกพวกสตาร์ทอัเงื่อนีโอกาสอันควรเข้าถึงอู่ทุน ซึ่งจะมีผลกระทบการก่อสร้างงานเติบโตมุขกิจธุระของตัวด้วยกันแหลมทอง จุดเด่นสิ่งของ ไอยร้างไป เวนเจอร์ แคปปิตอล รวมความว่าการประกอบด้วยความพร้อมตลอดตัวความรู้ ความคร่ำหวอดในที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ การลงทุน และการบริหารจัดการการเสี่ยง จากข่ายงานสรรพสิ่งดีฉัน ทำให้ดิฉันสามารถเลือกเทคโนโลยีโซลูชั่นสถานที่สมควรณอุตสาหกรรมปะปนกัน โน่นเป็นสตาร์ถักัปสถานที่ดีฉันเข้าให้ทุน จักสามารถใช้งานได้แน่ๆในกิจธุระและอุตสาหกรรม เพราะว่าดีฉันทำหน้าที่ครอบครองที่ปรึกษาณโครงการสถานที่ให้ทุนเพื่อที่จะลุ้นหมักเพาะกับสร้างเสริมความสามารถ ความแข็งแรงด้วยกันแข็งแรงแยกออกกับพวกสตาร์ถักัป เพื่อให้เป็นผลชดใช้ที่คุ้มค่ากับทุกฝ่าย ดังนี้ดีฉันมุ่งมั่นการลงทุนในสตาร์ถักัพเก็บสถานที่ 100 รายใน 5 ปี ไอยรา เวนประสบร์ แคปปิตอล เปิดกว้างในที่การรับพวกผู้ลงทุนรวมหมดผู้ลงทุนไทยและต่างด้าว เพื่อลงมาร่วมบนบานศาลกล่าวทางณงานสรรค์สร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยในวันนี้ ในการลงทุนณหมู่สตาร์กรองัป โดยประกอบด้วยวินัยในการพินิจพิเคราะห์รวมความว่า หมู่สตาร์ถักัปที่อาศัยณระหว่างพัฒนาซอฟต์แวร์ฉิวเฉียวเสร็จ (75%) หมวดสตาร์ทอัปที่ปฏิรูปซอฟต์แวร์สตาร์กรองัพเสร็จ (100%) ด้วยกันความแข็งแรงตระเตรียมขนบคลอดสู่ท้องตลาด หมวดสตาร์ถักัปสถานที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้กำเนิดไปสู่ท้องตลาดแล้วแต่อีกต่างหากไม่บรรลุผล เพราะพวกสตาร์ถักัปจะจำเป็นจะต้องอธิบายสิ่งพิมพ์แผนแบ่งออกกระไอกระแอมยเลิก เวนประสบร์ แคปปิตอล สืบสวน เพื่อที่จะอนุมัติวงเงินเอื้อเฟื้อ ตั้งแต่ 1 โล้นพระบาท แต่ว่าเปล่าเลย 3 โล้นบาท เพราะนึกดูเป็นสัดส่วนไม่พ้น 25% สรรพสิ่งราคาหุ้นทั้งหมดณแต่ละรายที่ได้รับงานสงเคราะห์ และเก็งแหวจักออกผลทดแทนการลงทุนที่ 5-สิบ เท่ากันของทุนทรัพย์ทั้งหมด ในระยะ Q&A ตลอด 4 ประสกเอ็งจาก IYARA ประกอบด้วยรายละเอียดอื่นๆ เพราะฉะนี้ IYARA VC ริเริ่มทำมาก่อนหน้านี้ประมาณการ 3 พระจันทร์ ตอนนี้มีการลงทุนไปหลังจากนั้น 1 รายคือว่า Fixzy ซีกรายอื่นๆ พลังเจรจากักคุมสิงสู่ ประมาณการ 3 ราย ย้ำการลงทุนกับ Startup ประเทศไทยขนาดนั้น จะประกอบด้วยการเข้ามีหุ้นในที่ Startup เปล่าเลย 25% การลงทุนจะหามิได้ Money Game เสียแต่ว่าจักดำรงฐานะ Business Game พอให้เอื้อเฟื้อแบ่งออกเป็นกิจธุระจริงๆ มิใช่เพียงได้เงินต่อจากนั้นอวสาน ช่วงแรกจะเป็นการลงทุนณข้างซอฟท์แวร์ เสียแต่ว่าไม่ไหวขวางปีกอื่นๆ ซึ่งอนาคตจะประกอบด้วยวิถีทาง Robotic, Nano ด้วยกันอื่นๆ NewsStartupThailandIYARA VC