IWG พูดงานแห่งผ่อนผัน ตกว่าคำเฉลยเพราะด้วยพนักงานยุคใหม่ด้วยกันยังปรับปรุงองค์กรแยกออกก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ผลสำรวจนวชาตปัจจุบันบ่งบอกถึงดุอัตราร้อยละ 83 ของเจ้าหน้าที่ทั่วโลกจะปฏิเสธตำแหน่งหน้าที่สถานที่มีสภาพกิจธุระที่ไม่ยืดหยุ่น จากผลสำรวจเปอร์เซ็นต์ 54 สิ่งของผู้ตอบแบบข้อคำถามเจาะจงว่า งานเลือกที่ทำงานได้มีความหมายต่อพวกเขามากกว่ากิจธุระแห่งบริษัทที่โด่งดัง ในระยะ สิบ ชันษาที่ผ่านมาอัตราร้อยละ 85 ของธุรกิจได้มาประกาศใช้แนวนโยบายเนื้อที่ลงมือแห่งยืดหยุ่นหรือไม่ก็ความแข็งแรงออกอุบายที่จะนำหลักการนี้มาใช้คืน IWG ตัวดำเนินการสั่งการแบรนด์ผู้ให้บริการพื้นที่ที่ว่าการฉลาดสุดยอด ประการRegus (เรียวจัส) และ Spaces (สเปซเสียหลักส) ได้จัดทำผลสำรวจพวกนักธุรกิจจำนวนกระทั่ง 15,000 มนุช แห่ง 80 แดน ทั่วโลก พบตวาดอัตราร้อยละ 83สิ่งของผู้ตอบภาพร่างสืบสวนเห็นว่า ‘ธุรกิจแห่งผ่อนผัน’ นับว่าเป็นบริบทนวชาต (New Normal) สรรพสิ่งคนทำในยุคปัจจุบันด้วยกันอีกทั้งเป็นปัจจัยหลักในการเลือกเฟ้นหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติการ เพราะคำนึงถึงสิ่งของด้านสิ่งแวดล้อมในกิจธุระสถานที่แยกออกความหยุ่นมากกว่าจำนวนวันหยุด อีกรวมหมดหน่วยงานสถานที่ขาดแนวนโยบายด้านความยืนหยุ่นแห่งธุรกิจมีแนวโน้มที่จะสูญเสียบุคลากรแห่งรู้มากความสามารถสูงกว่าองค์กรที่ประกอบด้วยความอ่อนตัวแห่งกิจธุระตลอดในข้างเวลาทำงาน และ สถานที่ทำงาน ซึ่งในที่ตอน สิบ ชันษาที่ผ่านมากว่าร้อยละ 85 สรรพสิ่งหน่วยงานต่างๆ ได้มีการเกลี่ยมากขึ้นหลักการในงานที่ผ่อนผันมากขึ้น จะอย่างไรก็ตาม ร้อยละ 60 ของผู้ตอบร่างวิเคราะห์เหลือบเห็นว่า ในโปร่งใสหน่วยงานมีแนวโน้มแห่งเปล่าสามารถปรับใช้แนวคิดกิจธุระแห่งผ่อนผันได้ อาทิเช่นหน่วยงานสถานที่มีกิจธุระความเข้าใจผิดวนาน ซึ่งส่วนใหญ่จักประกอบด้วยความจำกัดในการเพิ่มขึ้นความอ่อนตัวในธุรกิจ เพราะว่าเกรงจัดการทำในที่หนทางดังที่กล่าวมาแล้ว จักส่งผลแตะต้องต่อวัฒนธรรมหน่วยงานด้วยกันแนวงานที่ประกอบด้วยมาประการนาน นาย กราบลาส์ วิททิก รองประธานฝ่ายขายประจำภาคอาเซียนสิ่งของ IWG กล่าวว่า “ขนมจากกล่าวการตรวจตรา Global Workspace Survey ในที่ชันษาที่ผ่านมา ได้กล่าวขวัญการสาวก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทีสำคัญ แม้ว่าขนมจากผลสำรวจในตอนนี้ทำให้เห็นชัดว่าช่วงปัจจุบันกิจธุระที่ผ่อนผันนับว่าเป็นบริบทใหม่ในที่ธุรกิจสถานที่หน่วยงานกระยาเลย นั้นมุ่งเน้นเพื่อที่จะแก้ไขประสิทธิภาพธุรกิจ ความคล่องแคล่วเนื้อตัวแห่งธุรกิจ กับการเสาะหาทรัพยากรคนสถานที่ประกอบด้วยความสามารถ ส่วนมากกระทั่งร้อยละ 50 ของผู้ตอบร่างสืบสวนมีความปรารถนาแห่งกิจธุระนอกแห่งอย่างน้อย 2 – 3 เวลากลางวันต่ออาทิตย์” แห่งช่วงปัจจุบันองค์กรต่างๆทั่วโลก จำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นความคล่องแคล่วร่างกายในการปรับตัวแบ่งออกคล้องจองรับกับดักการเปลี่ยนแปลงของพื้นแผ่นดินเค้าเดิมขึ้นไป ซึ่งขนมจากผลสำรวจชี้ให้เห็นจรดเหตุจำเป็นสิ่งของการไตร่ตรองยกมาแนวคิดกิจธุระฉบับร่างยืดหยุ่นเข้ามาดัดแปลงในองค์กร พอให้ก่อกำเนิดคุณประโยชน์แห่งด้านกระยาเลย สิ่งขององค์กร เช่น ประโยชน์เชิงกลยุทธ์กับการเงิน การก่อสร้างการได้เปรียบแห่งงานเย้ายวนใจเจ้าหน้าที่ที่ครอบครองมนุษย์มากใหม่แยกออกประกอบด้วยความเอาใจใส่ในหน่วยงานเพิ่มขึ้น และการรักษาพนักงานที่รอบรู้ความสามารถคว้า การติดใจและปกป้องบุคลากรแห่งรู้มากความเก่งกาจ ขนมจากผลสำรวจเปอร์เซ็นต์ 71 ของผู้ตอบร่างสืบสวนมองว่า การนำเค้าโครงความคิดธุรกิจสถานที่ผ่อนผันลงมาใช้กับหน่วยงานสมรรถเอาใจช่วยลุ่มหลงและหาเจ้าหน้าที่สถานที่มีความรู้ความสามารถด้วยกันตอบปัญหาความมุ่งมาดสิ่งของหน่วยงานเจริญ และช่วยพิทักษ์บุคลากรสถานที่มีความสามารถสรรพสิ่งหน่วยงานเก็บได้ดิบได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งคล้องจองกับทรรศนะสรรพสิ่งเจ้าหน้าที่ที่มีต่องานที่ผ่อนผัน เพราะคิดครอบครองอัตราร้อยละ 32 สรรพสิ่งผู้ตอบภาพร่างสืบสวนพบดุเค้าโครงความคิดดังกล่าวมีความสำคัญและตอบปัญหาความปรารถนาบุคลากรก้าวหน้ากว่าการมอบธุรกิจสถานที่มีบทบาทภาระกับความรับผิดชอบดอนขึ้น ซึ่งแห่งช่วงปัจจุบันพนักงานโดยมากให้ความสำคัญกับดักข้อความเท่ากันระหว่างชีพกิจธุระกับชีวิตเฉพาะบุคคล (Work/Life Balance) เพราะว่าขนมจากผลสำรวจพานพบดุ แนวคิดธุรกิจแห่งลดหย่อนมีส่วนช่วยแห่งงานก่อสร้างความเท่ากันระหว่างชีวิตินทรีย์งานและชีวิตินทรีย์ส่วนตัวได้จรดอัตราร้อยละ 78 รวมไปถึงงานเอาใจช่วยจรรโลงสิ่งแวดล้อมงานสถานที่ทุเลา ในกลุ่มบุคลากรสถานที่มีกรรมสิทธิ์ผลกระทบจากความเครียด มีเรื่องด้านสุขภาพจิต บุคลากรสูงวัย เป็นต้น การแก้ไขความสามารถแห่งธุรกิจ กรอบความคิดงานสถานที่ผ่อนผัน ไม่แทบจะสนับสนุนแบ่งออกบุคลากรมีความสุขแห่งกิจธุระด้วยกันมีพลานามัยแห่งทุเลาเพียงนั้น แม้ว่ายังมีส่วนช่วยแห่งการแก้ไขความสามารถในงานของพนักงานเช่นกัน เพราะประกันได้มาจากผู้ตอบร่างสืบสวนกระทั่งเปอร์เซ็นต์ 85 เห็นว่าความผ่อนผันนับว่าเป็นเอ็ดในปัจจัยแห่งทำให้เกิดความสามารถในที่งานก้าวหน้าสุดขอบ รองลงมารวมความว่าอัตราร้อยละ 21 กล่าวว่าประสิทธิภาพกิจธุระสถานที่งดงามเป็นผลมาจากหนทางงานที่ลดหย่อน ซึ่งจำนวนดังกล่าวคล้องจองกับข้อมูลของยูเอ็นสถานที่ได้มีงานเจาะจงไว้ว่า ความสามารถกิจธุระแห่งลดลง ถือเอาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลประกบการการชะลอตัวสรรพสิ่งเศรษฐกิจพื้นแผ่นดินในช่วงเปล่ากี่ทอผ้าปีเปลี่ยนมา ความสะดวกสบายตัวในงาน ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแห่งมีการผันทวนอยู่เดี๋ยวนี้ ทำให้องค์กรกระยาเลย กับผู้ประกอบการกำลังให้ความสำคัญในข้างความคล่องแคล่วร่างกายสิ่งของงานไปงานกับการเขียมทุนเดิมค่าใช้จ่าย โดยอัตราร้อยละ 55 ของผู้ตอบฉบับร่างสืบสวนยืนยันตวาด ในที่ปี 2562 ตรงนี้องค์กรเรียกร้องความคล่องตัวตัวในที่งานไปธุรกิจมากยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มแห่งการมองหาทางการขยายกิจธุระจากไปอีกต่างหากต่างด้าว และกว่าเปอร์เซ็นต์ 64 สรรพสิ่งผู้ตอบฉบับร่างวิเคราะห์ เจาะจงจัดการลงมือภาพร่างผ่อนผันมีส่วนช่วยแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพกับนิ่วยุคในที่การขยายงานไปสู่ตลาดใหม่แห่งต่างชาติก้าวหน้าเพิ่มขึ้น เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ 66 สิ่งของผู้ตอบฉบับร่างสืบสวนเลือกใช้แนวคิดงานที่ลดหย่อนเพื่อที่จะรองความต้องการในการขยายงาน จำนวนรวมเปอร์เซ็นต์65 พูดตวาดปรารถนาลดเงินลงทุนกับค่าใช้จ่ายในที่ธุรกิจเพราะว่าเลือกเฟ้นใช้เนื้อที่ที่ทำการที่ประกอบด้วยความหยุ่นกับงานบริการประการครบวงจร ย่นสมัยในการสัญจรจรทำ ขนมจากผลสำรวจยังบอกให้เห็นดุร้อยละ 40 สิ่งของผู้ตอบฉบับร่างสืบสวนคิดว่าสมัยในที่งานแรมรอนไปปฏิบัติการแห่งแต่ละวันนับว่าเป็นซีกแห่งชั่วช้าเต็มที่ในที่งานและหลงเชื่อสั่งการแรมรอนไปทำอาจจะเกิดเรื่องที่ล้าสมัยในที่อีก 10 ชันษาข้างหน้า (พรรษา พุทธศก 2573)เพราะร้อยละ 22 สิ่งของผู้ตอบร่างสำรวจเจาะจงดุ พวกเขาแรมรอนจรทำ ‘ล่าช้าดำรงฐานะประจำ’ ด้วยเหตุที่การจราจรในที่ตอนตอนเช้าขัดข้องและซบเซาบ่อยครั้ง อีกทั่วอีกต่างหากเปลืองเวลาส่วนใหญ่จรกับดักงานแรมรอนจรทำแล้วจึงเห็นว่าองค์กรควรจะทำให้เรียบระเบียบสมัยในที่การเข้างานของบุคลากรโดยรวมระยะเวลาสถานที่ชดใช้ในการแรมรอนเข้ากับดักยุคงาน บริบทใหม่แห่งกิจธุระ ด้วยผู้สร้างงานกับพนักงาน กว่าเปอร์เซ็นต์ 50 สิ่งของผู้ตอบภาพร่างสำรวจคิดว่ากิจธุระแห่งหยัดยุ่นถือเป็นบริบทนวชาตของคนปฏิบัติการในยุคปัจจุบัน เพราะว่าบุคลากรเป็นส่วนใหญ่เปลืองเวลาทำข้างนอกแห่งยิ่งกว่าสิงสู่ในที่ที่ทำงานจรด 3-4 วันประกบอาทิตย์หรือไม่ก็ยิ่งกว่านั้น เพราะสมรรถเห็นผลได้มาชัดเจนจากหมวดผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 70 ให้เหตุผลดุสิ่งแวดล้อมแห่งธุรกิจนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในตกลงใจเปลี่ยนกิจธุระและแนวคิดกิจธุระที่ลดหย่อนนี้มีส่วนช่วยแบ่งออกหน่วยงานปะปนกัน ได้โอกาสในการพัฒนาความสามารถกิจธุระสิ่งของบุคลากรและลุ่มหลงเจ้าหน้าที่สถานที่รอบรู้ความเก่งกาจคว้า PR NewsIWGflexible working

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/IMG_5320.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/IMG_5319.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/IMG_5318.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/IMG_5317.JPG