IRPC ร่วมหุ้นจีน โหมโรง Plastic E-commerce Platform อู่ค้าขายเม็ดพลาสติกออนไลน์รายแรกของประเทศไทย

IRPC รวมออกทุนเมืองจีนคลายข้างสู่การงานอีคอมเไม่ร์ซ ทำการค้าเล็ดพลาสติกผ่านเรือแพลตแบบฟอร์มออนไลน์ “PLASTKETมันสมองCOM” เจ้าเริ่มแรกสิ่งของไทย ครบครันคืบหน้าติดตามโครงร่าง ไออาร์พีซี 4.0 ตั้งเป้าเป็นคนนำทางด้าน Digital เช่นกันการบูรในาการระเบียบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพตลอดตลอดองค์กร อธิปนพดล ปิ่นปักผมสุภัสสร เอ็มดีโค่ง หุ้นส่วน ไออาร์พีซี กำหนด (มวลชน) ไม่มิดชิดตวาด กงสีไปแผนการ IRPC 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ GDP ที่หุ้นส่วนคว้าเน้นงานดำเนินการข้าง Power of Digital เพื่อจะสนับสนุนแบ่งออก ไออาร์พีซีครอบครอง Petrochemical Complex หัวกะทิมุขข้าง Digital การบูรณาการระเบียบดิจิทัลเทคโนโลยี เข้าใช้คืนณขั้นตอนการงาน พร้อมกันเจียรกับดักการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทั่วองค์กร โดยกงสีได้มีการคลายการลงทุนในที่งานอีคอมเไม่ร์ซ ภายใต้เรือแพลตแบบฟอร์ม “กำลังพลาสเก็ตดอทคอม (PLASTKET.COM)” เป็นการร่วมหุ้นระหว่างหุ้นส่วน ไออาร์พีซี ขีดคั่น (มวลชน) (มีหุ้น 55%) ด้วยกันกงสี Guangzhao Saiju Performance Polymer Ltdมันสมอง (“GZSJ”) (ถือหุ้น 45%) ขนมจากจีน ซึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้จะจ่ายเล็ดพลาสติกขนมจากทั้งหมดแบรนด์ ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ของไออาร์พีซีด้วยกันณพวก ปตท. ดังนี้ เพื่อที่จะให้โอกาสแจกผู้สร้างพลาสติก SMEs ทั่วราชอาณาจักรเข้าอธิบาย จำหน่าย ซื้อขายของซื้อของขายได้มาอย่างปลอดภัยกับโปร่ง ยิ่งไปกว่านี้ยังประกอบด้วยโครงการ “EKONS” ระเบียบสถานที่ลุ้นปรับปรุงประสิทธิภาพแปลนเรียลไทม์ เพราะว่าสมรรถตรวจวัดและค้นหาฐานันดรของตัวชี้ตรวจวัดหรือว่า KPI ของแต่ละโรงงาน โครงการ Predictive Maintenance เอาใจช่วยทำนายและจำกัดยุคที่เหมาะสมในงานซ่อมบำรุงล่วงหน้า ครบถ้วนคะเนความโอนเอียงการเบรกดาวน์ของวัสดุสำคัญ ซึ่งจะลุ้นยืดระยะเวลาการใช้งานเครื่องจักรกล ลดคุณประโยชน์ซ่อมบำรุงวันข้างหน้า ด้วยกันทวีกาลเวลาวัตรงานของโรงงานมอบดำเกิงขึ้น ขณะเดียวกันกงสีได้มาทำระเบียบซัพคชสารไชนะ สถานที่นำหมู่ดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงกระบิลว่าการประกาศขนมจาก Crude supply เจียรจนถึงปรับปรุงกรรมวิธีการจัดส่งสินค้าแบ่งออกเป็นระบบจำเริญ มีกรบูรณาการประกาศระหว่างระเบียบต่างๆ กับช่วยให้การตัดสินใจทางปีกซัพคชสารชินมีประสิทธิผลมากขึ้น ระเบียบ Big Data พินิจพิจารณาความต้องการของท้องตลาด ระเบียบเพิ่มประสิทธิภาพณการวางแผนจัดซื้อ เพื่อจะพอกพูนสมรรถภาพในที่การชิงดีชิงเด่นมุขด้านต้นทุน กับความเปลี่ยนแปลงงานสั่งการข่าวสารด้วยกันโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT สิ่งขององค์กร ระเบียบดังกล่าวนี้สมรรถก่อสร้างมูลค่าเพิ่มแบ่งออกกับดักหน่วยงานได้ไม่ใช่หยอกกระทั่ง 1,500 กล้อนตีน (50 โล้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐ) “เพื่อก่อสร้างงานเจริญแบ่งออกกับงานอย่างต่อเนื่อง อีฉันประกอบด้วยความมุ่งมั่นในที่งานวิจัยและเจริญสิ่งใหม่ของซื้อของขายกับบริการที่มีมูลคุณประโยชน์เพิ่มขึ้น หรือว่า High Value Added Products (HVA) พร้อมกันเจียรกับงานลงมือตามขอบข่าย ไออาร์พีซี 4.0 ภายใต้ที่มีความสำคัญในการรบ GDP เพื่อจะเพิ่มขึ้นสมรรถนะในการชิงดีชิงเด่น กำราบกับดักสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจพื้นโลกณยุคปัจจุบัน หมายรวมคลายจำนวนผลิตผลในตลาดอาเซียนมอบจังขึ้นไป” หัวหน้านพดล ทูล NewsIRPCE-CommercePLASTKETมันสมองCOM

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/IRPC-CEO.jpg