INTOUCH ตั้งเธอเอียง็ด โปษะกฤษที่ะ ถิระพัฒน์ นั่ง Deputy Chief Executive Officer

กงสี อินทัช โฮตัดทอนิ้งส์ จำกัด (มวลชน) ประกาศรังสฤษฏ์เธอเท็ด โปษะกฤษในที่ะ ถิระพัฒน์ (Mr.Ted Poshakrishna Thirapatana) นั่งรองประธานเจ้าหน้าที่สั่งการ (Deputy Chief Executive Officer) ทูลตรงๆดามคุณเอวิหค วนาลีอภิชน สำคัญพนักงานจัดการ ส่งผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 โดยคุณเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ รับผิดชอบงานข้างการพัฒนากิจธุระเพื่อก่อสร้างงานก้าวหน้า มากขึ้นประสิทธิภาพกับความเก่งกาจณการแข่งขันรวมหมดในประเทศด้วยกันต่างชาติ งานปีกเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายรวมการบริหารภาพลักษณ์สรรพสิ่งหน่วยงาน ชิ้นจะช่วยเคลื่อนอินทัชให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในภายหน้าคุณเอียง็ด โปษะกฤษในะ ถิระพัฒน์ เป็นเทศมนตรีตัวยงที่บรรลุผลตลอดณกับต่างประเทศจังตวาด 27 พรรษา ก่อนที่จะมาร่วมงานกับดักอินทัช อธิปเอียง็ด ครอบครองกงสีกงสี Creative Ventures ซึ่งเป็นกิจธุระรวมออกทุนภาพร่าง Deep Technology สถานที่เริ่มแรกสรรพสิ่งประเทศไทยที่ดำเนินการงานณซิลิคอน วัลพ้น์ (Silicon Valley) เพราะว่าให้ทุนในกองกลางสตาร์กรองัพด้านเทคโนโลยีระดับสูง ด้วยกันมีประสบการณ์การลงทุนอย่างมากมายณชั้นที่ปรึกษาการลงทุนข้างเทคโนโลยีกับนวัตกรรมแก่กองกลางหัวกะทิปะปนกัน เธอเอียง็ด เรียนจบชั้นปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจขนมจาก Boston College, MA และชั้นปริญญาตรีปีกวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลขนมจาก North Carolina State University, NC ประเทศสหรัฐอเมริกาเธอเท็ด พูดถึงหัวอกสถานที่คว้าร่วมงานกับอินทัชแหว “ขนมจากอดีตกาลจนถึงยุคปัจจุบันแม้จะประกอบด้วยคดีท้าทายเลิศแต่ว่าข้าพเจ้ามองว่าอินทัชยังคงสมรรถสร้างผลกระทบกระเทือนปลายบวกดามผู้ถือหุ้น ประกบระบบนิเวศของผู้ใช้ปีกเทคโนโลยี และต่อเข้าผู้เข้าคนโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฉันใจเต้นที่จะได้มาร่วมงานกับอินทัช ด้วยกันรู้มีเกียรติสถานที่คว้าเข้าร่วมกับดักพวกที่ประกอบด้วยความตระหนัก มีความเก่งกาจในงานก่อสร้างคุณลักษณะด้วยกันสร้างความยืนยงประกบผู้มีส่วนได้ขนาดชำรุดทรุดโทรม เช่นนี้ ท่ามกลางแนวทางเทคโนโลยีที่กำลังทันสมัยจากไปอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเหตุให้ฉันพบกับช่วงเวลาแห่งหนท้ากับจัดเป็นโอกาสสถานที่น่าดึงดูด ข้าพเจ้ารอที่จะคว้าพบกับทั้งหมดกับมีส่วนร่วมณความคิดเห็นและหน้าที่ของอินทัชขอรับ” PR NewsINTOUCHDeputy Chief Executive Officer