INTOUCH ข่าวสารผลประโยชน์จากงานปฏิบัติงานปี 62 อยู่ที่ 11,775 ลบ. เพราะว่า AIS-High Shopping-InVent ยังใหญ่ไม่ว่างเว้น

INTOUCH ประกาศผลประกอบการชันษา 62 ประโยชน์จากงานกระทำงาน 11,775 โล้นเท้า เพราะว่าประโยชน์ยังคงมาจาก เอไอเอส เป็นสำคัญ ขณะเมื่อประเทศไทยคมคายยังคงขาดทุน ด้านไฮ ช็อปปิ้ง ด้วยกันอินละเว้นท์ ยังคงเจริญไม่ว่างเว้นINTOUCH ครอบครองหุ้นส่วน holding company แห่งมีหุ้นแห่งธุรกิจติดต่อกับโทรคมนาคมเป็นสำคัญ ซึ่งจะถือหุ้นสิงสู่แห่ง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กำหนด (มหาชน) สิงสู่ 40.45% มีหุ้น กงสี แหลมทองคมสัน กำหนด (กลุ่มคน) อีกรวมหมดอีกต่างหากประกอบด้วยโครงการอินเว้นท์ ที่เป็น Venture Capital ลงทุนแห่ง start up เช่น ookbee wongnai eventpop choccocrm เป็นต้นเพราะว่าหุ้นส่วน อินทัช โฮลดิ้ง ขีดคั่น (มหาชน) หรือว่า อินทัช ไม่มิดชิดแหว แห่งปี 2562 อินทัชคว้าสร้างผลประโยชน์รวมให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 โดยสำเร็จชดเชยจากซีกแตกต่างของสนนราคาใบหุ้นแห่งทวีคูณเปอร์เซ็นต์ 20 ด้วยกันผลได้ ขนมจากเงินปันผลสารภาพร้อยละ 5 ซึ่งมากกว่าผลได้ขนมจากนิ้วชี้ตลาดหลักสินทรัพย์ฯที่อาศัยพางเปอร์เซ็นต์ 1 เช่นนี้ อินทัแลดูุ่งมุ่งหมายที่จะสร้างผลได้เพื่อจะก่อสร้าง ความรวยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นชนิดจิรัง ซึ่งแห่งพรรษา 2562 ที่ผ่านมา เทคโนโลยี 5G ได้มามีการกสายวจรดประการอุโฆษ และพฤติกรรมผู้บริโภคแห่งหนเปิดกว้างการ ใช้งานดิจิทัลสมบูรณ์ อินทัชจึ่งเสาะหาการลงทุนแห่งเกี่ยวข้องกับดักธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้วตามความคิดเห็นกับเป้าหมายในกาต้มน้ำรดําเนินงานที่ได้มากําทีดไว้ภายใต้ แผนอินละเว้นท์เป็นจํานวน 3 หุ้นส่วน ด้วยกันสงเคราะห์ปันออกบริษัทรวมกับกงสีแยกย่อยได้ทดลอง ค้นคว้า เพื่อจะหาธุรกิจที่จะมาส่งเสริมการบังเกิดสิ่งของ เทคโนโลยี 5G ด้วยกันรองไลฟ์สไตล์แห่งเปลี่ยนแปลงจรของผู้บริโภคผลประกอบการที่ปี 2562 อินทัจ้องีกําไรจริงขนมจากกาน้ำรดํากรังงาน 11,083 โล้นเท้า ลดลงอัตราร้อยละ 4 จากปี 2561 ตามที่ที่ปี 2561 มีการจดหมาย กําไหนจากการขายภาษาซีเอสเล็กลสรรพสิ่งแหลมทองคม แม้อินทัชจักรับรู้ข้อมูลออกเข้าเนื้อจากงานจดหมายกำหนดการด้อยค่าของดาวเทียมไทยคมคาย แต่ว่ากำหนดการดังที่กล่าวมาแล้วมีจําเก้าน น้อยกว่าข้อมูลออกเข้าเนื้อแห่งหนหนังสือที่พรรษา 2561 ซึ่งแม้ไม่ร่วมรายการพิเศษดังที่เสนอมา อินทัมองีข้อมูลออกกําใดขนมจากกาน้ำรดํากรังธุรกิจปกติแห่ง 11,775 ล้านเท้า ละม้าย กับพรรษา 2561 ด้วยเหตุที่การรับทราบข้อมูลออกกําไหนที่ทุเลาร้อยละ 3 จากเอไอเอส มาอยู่ที่ 12,401 กล้อนเท้า ขณะเมื่อรับทราบข้อมูลออกเข้าเนื้อขนมจากแหลมทองคม 233 กล้อนบาทา ขนมจากงาน รับรู้เอาท์พุตกําไหน 59 โล้นเท้า ที่ชันษา 2561ซึ่งผลประกอบการของเอไอเอสด้วยกันไทยคมคายสมรรถขยายความในคว้าดังต่อไปนี้เอไอเอส ประกอบด้วยข้อมูลออกกําไรสุทธิ (แห่งหนเปล่ารวมผลกระทบขนมจาก TFRS15) ที่พรรษา 2562 ที่ 31,051 กล้อนเท้า ทวีคูณร้อยละ 4.6 ขนมจากช่วงเดียวกันของปีกลาย โดยมีรายได้ จากงานให้บริการหลักทวีคูณเปอร์เซ็นต์ 5.3 ดังที่คว้าพยากรณ์วาง ซึ่งเงินรายได้แห่งทวีคูณด้วยเหตุที่งานเพิ่มพูนสิ่งของจํานวนผู้บริโภคจากการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งกบิลรายเดือนด้วยกันลูกค้าการทำงานอินเทอร์เน็ตความเร็วรุ่งเรือง ทั้งนี้ การชิงดีชิงเด่นงานให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพรรษา 2562 ปรับพฤติกรรมดีขึ้น หลงเหลือเหมือนการแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้าระเบียบเขียนเติมสมบัติ จึ่งทําให้เงินรายได้หารประกบหมายเลขทาบเดือน ใน 3 เดือน 4 ของชันษา 2562 เพิ่มลงมาสิงสู่แห่งหน 260 บาทา ขนมจาก 255 เท้า ใน 3 เดือน 4 ของปี 2561 ขณะเมื่องานอินเทอร์เน็ตความไวสูงยังคงประกอบด้วยการชิงดีชิงเด่นทางปีกสนนราคาเพื่อประกวดลูกค้าใหม่พร้อมด้วยพิทักษ์ฐาน ลูกค้าแต่เดิมเก็บ จึงทําให้เอไอเอสท้องขายทวีคูณลงมาสิงสู่ที่กว่า 1 กล้อนราย เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้พยากรณ์ไว้ แม้ว่าเงินรายได้เฉลี่ยดามหมายเลขทาบจันทร์ลดลง หลงเหลือ 533 ตีน แห่ง 3 เดือน 4 สรรพสิ่งชันษา 2562 สําหรับสารภาพเงินรายได้อื่นยังคงเจริญไม่ว่างเว้น จากการปันออกบริการดาต้าเซ็นเตอร์แก่ผู้บริโภคองค์กร ทางข้างทุนด้วยกัน ค่าใช้จ่ายอีกทั้งประกอบด้วยงานทวีคูณขนมจากการคลายข่ายงาน 4G และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โสหุ้ยทางราชการตลาดรวมทั้ง โสหุ้ยเยี่ยมขนมจาก พ.ร.บ.ดูแลรักษา กำลังแรงงานอย่างนวชาต กับการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ชันษา เอไอเอส จึ่งทําจ่าย EBITDA ในปี 2562 ทวีคูณเปอร์เซ็นต์ 6.3 และตำแหน่ง EBITDA margin อยู่แห่งหน 42.8 ใกล้เคียงกับดักประมาณแห่งหนประมาณเก็บ ดังนี้ อินทัชยังคงส่วนสัดการมีหุ้นเอไอเอสแห่งหน อัตราร้อยละ 40.45 และรับรู้ผลกําใดขนมจากเอไอเอสตามส่วนสัดงานมีหุ้นตรงนั้นแหลมทองคมคาย มีผลกระทบเข้าเนื้อแท้ 2,250 ล้านเท้า แห่งพรรษา 2562 กลับด้านขนมจากผลกําไหน 230 โล้นบาทาที่ปี 2561 ด้วยเหตุที่แห่งปี 2561 ไทยคมสารภาพรู้กําไหนจากการค้าขาย ภาษาซีเอสอ่อนลจํานวน 1,950 ล้านตีน ดังนี้ที่ชันษา 2562 แหลมทองคมสันได้มาจดหมายด้อยค่าของดาวเทียมด้วยกันอุปกรณ์เป็นจํานวน 1,623 ล้านตีน ขนมจากเหตุขัดข้องมุข กลเม็ดสรรพสิ่งระบบรุ่งอรุณตำแหน่งสิ่งของดาวเทียมไทยคม 5 และประสาอุตสาหกรรมดาวเทียมแห่งชะลอตัวยอม พร้อมด้วยการแข่งขันที่หนักหน่วง จึ่งทําให้อัตราการใช้งาน ดาวเทียมต้นฉบับธารณะลดน้อยลงขนมจากร้อยละ 59 แห่ง ปลายปี 2561 ลงมาอยู่ที่อัตราร้อยละ 55 และดาวเทียมบรอดแบนด์ลดลงจากร้อยละ 30 มาอยู่แห่ง อัตราร้อยละ 23 โดยผล เข้าเนื้อขนมจากกาต้มน้ำรดําเนินการทำงานปกติสรรพสิ่งประเทศไทยคมสันอยู่ที่ 432 โล้นเท้า จากเอาท์พุตกําไร 82 ล้านเท้าในพรรษา 2561 ซึ่งเกิดผลขนมจากเงินรายได้ขนมจากการให้บริการดาวเทียมและ บริการแห่งหนเกี่ยวข้องลดลงเป็นหลัก จากงานให้ส่วนลดแก่ลูกค้าหลักในประเทศไทยเพื่อที่จะต่อสัญญาระยะยาวกับการหยุดการชดใช้บริการสรรพสิ่งโทรทัศน์ดิจิทัลบางทางเข้าออกบนบาน ดาวเทียมภาพร่างทั่วไป ระหว่างที่ดาวเทียมบรอดแบนด์มีงานใช้คืนบริการลดลงขนมจากผู้บริโภคต่างชาติ ทางข้างทุนในงานให้บริการได้มาทำให้เสมอลดน้อยลงตามรายได้แห่งหน ลดน้อยลงแต่ที่ส่วนสัดแห่งหนต่ำกว่า ดังที่เงินลงทุนดาวเทียมส่วนใหญ่เป็นอาทิราคาทุนคงที่ แม้ผลประกอบการของแหลมทองคมจะลดน้อยลงทั่วในด้านเงินรายได้กับกําไร แม้ว่าวรรณะทางการเงินยังคงแข็งแกร่ง เพราะมีเงินยืมสุทธิ 4,203 กล้อนเท้า ลดน้อยลง จาก ที่ สิ้นปี 2561 ที่ 7,023 โล้นเท้า ระหว่างที่มีสตางค์ยังมีชีวิตอยู่และตารางเหมือนตัวเงินเป็นจําเก้าน 5,703 กล้อนบาทา และประกอบด้วยมาตราส่วนเงินกู้ขอยืมแท้ดามส่วนราคาทุน เหมือน 0.38 เทียบเท่า ลดลงขนมจาก 0.53 สมดุล ที่ ปลายปี 2561มุขด้านเอาท์พุตกาน้ำรดํากรังการทำงานสิ่งของหุ้นส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วยด้านแบ่งกําไหนขนมจากเงินลงทุนที่งานร่วมแลกเปลี่ยน: สำเร็จรับรู้ผลกําใดขนมจากบริษัทรวมแลกเปลี่ยน ได้แก่ อ่อนลครั้งซี และไฮ ช็อปปิ้ง ติดตามสัดส่วนการมีหุ้นส่วนแอลทีภาษาซี สำเร็จรวมขายทางเบี่ยงที่ลงทุนเพราะไทยคมสัน เพราะ แห่ง ปลายปี 2562 อ่อนลหนซีอีกทั้งสมรรถรักษาการเป็นอันดับแรกในด้านจําเก้านผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เพราะว่าเกี่ยวข้องแบ่งทางการท้องตลาดแห่งหนร้อยละ 55.3 น้อยลงทีละน้อยๆจากปลายปี 2561 ที่ร้อยละ 56.1 ด้วยเหตุที่การชิงดีชิงเด่นข้างราคาแห่ง อุตสาหกรรม ไฮ ช็อปปิ้ง ประกอบด้วยเงินรายได้พรรษา 2562 แห่ง 937 ล้านตีน หรือว่ายอดจำหน่ายหารดามเวลากลางวันอยู่แห่ง 2.6 ล้านบาทา ทวีคูณร้อยละ 8 จากปีก่อน เพราะได้มาคลายฐานรายได้ เปลี่ยนมากมายช่องทาง อาทิ การทําธุรกิจร่วมกับผู้สร้างช่องทีวีกระยาเลย การเก็บเงินค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ขนมจากผู้ซื้อ กับกาน้ำวุ่นวายําบอกของซื้อของขายใหม่ๆ จ่ายแก่ลูกค้าโดยตรง กระนั้นก็ตาม รายได้ที่ปี 2562 เติบโตต่ํากว่าที่พยากรณ์วางดังที่การชะลอตัวสิ่งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เปลี่ยนดาวเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ภาพบนบานทางเข้าออกดาวเทียมที่ดำรงฐานะแพลตแบบฟอร์มเสาแผนการอินละเว้นท์ ที่ปี 2562 อินเว้นท์ได้มาลงทุนในบริษัทใหม่ทั้งเพ 3 บริษัท ประกอบด้วย กงสี อุตสาหะ์ พาวเวอร์ จํากัด บริษัท ด็ทรวงอกเตอร์เอทูแซด จํากัด และหุ้นส่วน นินจา โลจิสติกส์ อ้วนหนอี ลิมิเต็ด เพราะว่าชดใช้ทุนรอนทั้งสิ้น 111 ล้านตีน ยิ่งไปกว่านี้ อีกทั้งได้มาค้าขายหุ้นแห่งหนให้ทุนในบริษัท ดิจิโอ (ประเทศ ประเทศไทย) จํากัด และมีสิทธิ์ผลประโยชน์จากการลงทุนแห่งหนอัตราร้อยละ 30 (อัตรากําไหนจากการลงทุน) ทําให้ราคาพอร์ตการลงทุนภายใต้แผนการอินละเว้นท์ปี 2562 เจริญขึ้นไปดำรงฐานะ 1,058 โล้นเท้า ไตร่ตรองครอบครอง 34% เพิ่มพูนขนมจาก 791 โล้นตีน ทั้งนี้ ที่ สิ้นปี 2562 ประกอบด้วยกงสีที่อยู่ ภายใต้แผนอินเว้นท์ทั้งสิ้น 15 หุ้นส่วนทิศทางการลงทุนสรรพสิ่งแผนการอินละเว้นท์ที่พรรษา 2563 อินเว้นท์ยังคงแผนการการลงทุนแห่งกลุ่มโทรคมนาคม สื่อเทคโนโลยี กับธุรกิจดิจิทัล โดยย้ำการลงทุนที่กลุ่ม เทคโนโลยีก่อเกิดใหม่ไม่ก็ประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีระดับสูง หมายรวมเสาะหาการลงทุนแห่งสมรรถชกต่อยอดอยากการบังเกิดสรรพสิ่งเทคโนโลยี 5G คว้าในอนาคต ภายใต้ งบดุลการลงทุนที่ 200 ล้านตีนทาบชันษา ดังนี้ การลงทุนสรรพสิ่งอินละเว้นท์มิคว้าจําขบกัดการลงทุนแค่ในประเทศประเทศไทย แม้ว่าอีกทั้งค้นหาโอกาสการลงทุนแห่ง ต่างประเทศอีกด้วย เพราะอินทัชยอมรับเข้าใจกําไรเข้าเนื้อขนมจากการลงทุนสิ่งของแต่ละหุ้นส่วนสตาร์ถักัพตามสัดส่วนการมีหุ้นส่วน ซึ่งประกอบด้วยแนวนโยบายการลงทุนในแต่ละบริษัทไม่ เลยอัตราร้อยละ 30 กระนั้นก็ตาม การลงทุนในโปร่งแสงกงสีทําที่หนทางสรรพสิ่งเงินกู้ยืมสร้างระดับ ซึ่งอินทัชตรวจสัณฐานการลงทุนแห่งแต่ละหุ้นส่วนตามวัฏ จักรการทำงานกับชั้นการเสี่ยงสิ่งของการทำงานนั้นๆเช่นนี้ อินทัชประกาศจ่ายปันผลขนมจากผลประกอบการครึ่งพรรษาปฤษฎางค์สิ่งของชันษา 2562 ที่ 1.30 ตีนดามใบหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ กับจ่ายเงินปันผลที่วันที่ 23 เดือนที่ 4 2563 Newsaisinventintouch

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/83108473_2698579350189130_7038943939168043008_o.jpg