Intouch ข่าวรังสรรค์ ‘เอสกุณี อรัญญิกอภิชน’ นั่งแท่น CEO พร้อม ‘คิมห์ มงคลเพิ่มขึ้นชัยชนะ’ นั่งลงฐานันดร CFO

กองกลาง อินทัช โฮลดิ้งส์ ขีดคั่น (กลุ่มชน) หรือว่า Intouch ข่าวรังสรรค์เจ้าเอ็งเอวิหค ไพรอภิชน ดำรงตำแหน่งประธานบุคลากรสั่งการ (Chief Executive Officer : CEO) โดยรายงานตรงดาม ประธานคณะกรรมการหุ้นส่วน ส่งผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เช่นนี้ Intouch รุ่งเช้าว่า เพื่อจะก่อสร้างพลังงานเคลื่อนที่การงานของ Intouch แบ่งออกประกอบด้วยความแข็งแรงแกร่ง ครบครันยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงณแหล่งหล้ายุคดิจิทัล เพราะคุณเอทิชากร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำนักงานสาขาบริหารธุรกิจ จากว่าวปักเป้ายอมมือณ์มหาวิทยาลัย ดำรงฐานะผู้ที่ทำการสิงสู่กับดักหุ้นส่วนในเครือลงมาประการยาวนานกระทั่ง 25 ปี ริเริ่มตั้งแต่บันทึกประจำวันหน้าเหลือง แหล่งที่อยู่ภายใต้ หุ้นส่วน กองกลาง CS Loxinfo หรือว่า CSL ซึ่งดำรงฐานะหุ้นส่วนในเครือสรรพสิ่ง Intouch ด้วยกันมีกรรมสิทธิ์การมอบฉันทะภาระความรับผิดชอบทำให้ดีขึ้นเรื่อยลงมาจนดำรงตำแหน่งถัดจากกรรมการเจ้าสำนัก สายงานการเงินและสมุดบัญชี ด้วยกันในที่ชันษา 2560 ได้รับมอบหมายงานปันออกนั่ง รักษาการสำคัญเจ้าหน้าที่สั่งการ ทางคณะกรรมการกองกลาง แล้วจึงมีมติเห็นชอบรังสฤษฏ์แจกดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สั่งการ โดยมีบทบาทสำคัญแห่งการขับกรีธาเล่ห์เหลี่ยม ด้วยกันทำให้ตลอดงานจัดการกระยาเลย ของอินทัชแบ่งออกก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มุ่งไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ในที่งานครอบครอง “ผู้นำการจัดการเงินทองแห่งหนให้ทุนในที่ธุรกิจโทรคมนาคม พาหะ และเทคโนโลยีเพื่อสร้างค่าด้วยกันการเติบโตประการจีรัง” ยิ่งไปกว่านี้ กองกลางคว้ารังสรรค์ระอุในที่คิมห์ สิริทวีการมีชัยชนะ ที่ดิฉันรู้จักมักคุ้นหน้าชินตากักคุมแห่งธุรกิจแถลงข่าวการลงทุนสรรพสิ่ง InVent แจกนั่ง หัวหน้าทีมเทศมนตรีด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) โดยทูลตรงๆต่อประธานพนักงานว่าการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 NewsIntouch

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/12/Intouch-CEO-CFO2.jpg