Internet of Things ลงมาได้จริง! AIS เปิดฉากเครือข่าย NB-IoT ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

AIS จัดงานถกเถียง “Digital Intelligent Nation 2018” ย้ำโลกทัศน์พรรษานี้ ครบถ้วนดำรงฐานะส่วนประกอบพื้นฐานปีกดิจิทัลสรรพสิ่งไทย ประกาศเปิดฉาก 3 เรือแพลตแบบฟอร์ม IoT, VDO, VR ก่อสร้างโอกาสอันควรใหม่ณการเผยแพร่กับสร้างรายได้สิ่งของเหล่านักก่อสร้าง Content วางแผนก่อสร้าง IoT Ecosystem เพื่อจะส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลเช่นกัน เธอสาสมชัยชนะ อุดมสุทธิวงกลมค์ ประธานเจ้าหน้าที่สั่งการ กงสี แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มวลชน) ไม่ก็ AISก่อสร้างโครงข่าย IoT สนับสนุนแบ่งออกเกิดอุตสาหกรรมดิจิทัลเต็มตัว AIS ข่าวสารวิสัยทัศน์ ชันษา 2018 จับโดยคุณสาสมความมีชัย อุดมแท้วงกลมค์ สำคัญเจ้าหน้าที่สั่งการ กงสี แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กำหนด (กลุ่มคน) โดยเห็นว่า IoT จะดำรงฐานะเทคโนโลยีประธานแห่งหนกลับโฉมงานดำเนินชีวิต ตลอดจนครรลองงานให้บริการ การดำเนินการว่าการหน่วยงาน ขนมจากตลอดภาครัฐกับเอกชนจากไปอีกชั้น เอไอเอสจึงวางแผน 2 ข่ายงานเพื่อ IoT เป็นพิเศษลงความว่า NB-IoT (Narrow Band IoT) กับ eMTC (Enhance Machine Type Communication) เพราะเริ่มต้นให้บริการทั่วกรุงเทพฯ ด้วยกันหัวเมืองโค่ง 9 ธานี รวมถึงยกระดับโครงข่าย Data ทั่วราชอาณาจักรไปสู่ Next G Network สถานที่รองการใช้งานชั้นความเร็ว 1 Gbps โดยวางแผนทุนข้างข่ายงานที่กล่าวมาข้างต้น เก็บที่ 35,000 – 38,000 เลี่ยนบาท ซึ่งวงจรข่าย eMTC ไม่ก็ enhanced Machine-Type Communication ดำรงฐานะอีกหนึ่งเทคโนโลยีข่ายงานหลักเกณฑ์ หัวนอนปลายตีนควบคู่กับดักเทคโนโลยี NB-IoT เพราะประกอบด้วยคุณสมบัติทำให้ดีขึ้นกันและกัน อาทิเช่น eMTC สมรรถอนุเคราะห์การใช้งาน IoT แปลนเคลื่อนที่ อาทิ Connected Car รวมทั้งสมรรถยอมรับ/ส่ง ข้อความความเห็นในที่เครื่องไม้เครื่องมือ IoT กาลเวลานวชาตๆ ได้อีกด้วย ทั้งๆ ที่ NB-IoT จักเน้นย้ำเรื่องงานมัธยัสถ์แรงงานของวัสดุและสมรรถติดต่อคว้าณระยะไกล จะอย่างไรก็ตามด้วยหลักเกณฑ์ของ 3GPP ได้มาดีไซน์มอบ eMTC และ NB-IoT สามารถใช้งานร่วมกับ 5G ข้างหน้าอีกด้วย AIS เจาะจงตวาดสำคัญใจได้ดุ eMTC ด้วยกัน NB-IoT จักเป็นเทคโนโลยีแห่งสามารถใช้งานได้มาณระยะยาว Digital Platform for Thais : IoT, VDO, VR ยิ่งไปกว่านี้ AIS อีกทั้งระบุแหวต้องการแยกออกเทคโนโลยีดิจิทัลครอบครองการพัฒนาชนิดดำรงฐานะรูปธรรม จึ่งข่าวสารจุดหมายการดำรงฐานะ Digital Platform for Thais เพื่อจะดำรงฐานะศูนย์กลางสนับสนุนแจกทุกท้องที่ส่วนแห่งหนพัวพันเจริญบริการแตกต่าง ๆ แยกออกเกิดขึ้นในประเทศประเทศไทยได้มาจริงๆ เพราะว่าย้ำงานยกสถานภาพขีดความสามารถก้าวหน้ากับสร้างโอกาสอันควรใหม่ ๆ โดย 3 แพลตแบบฟอร์มที่จะเริ่ม เป็นต้นว่า คนกลางขนมจากท้องที่ส่วนต่าง ๆ ที่อาศัยแห่ง AIS IoT Alliance Program (AIAP)1. AIS IoT Alliance Program (AIAP) แผนการการช่วยกันสิ่งของสมาชิก 70 รายจากทั้งปวงท้องที่ด้านที่พัวพันกับเทคโนโลยี IoT ไม่ว่าจักครอบครององค์กรองค์การ รวมหมดภาครัฐบาล มหาวิทยาลัย ผู้ประดิษฐ์เทคโนโลยี มากเจริญเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยกันซอฟท์แวร์ ทั้งในด้วยกันต่างชาติ แห่งได้มาเข้ามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเมธาความเก่งกาจ, Product, Service หรือว่า Solution พอให้ก่อเกิดการพัฒนา IoT Solution/Business Model สมรู้ร่วมคิดประการดำรงฐานะรูปธรรม คลายผลดีไปสู่ท้องที่กลางเมือง เพิ่มเติมการปกครองจัดการแห่งทุกอาณาเขตด้าน 2. “Play 365” Local VDO Platform ที่เปิดโอกาสแจกดารา สื่อมวลชน มากคิดค้น Content ทั้งปวงวงการสามารถนำเสนองานแห่งหนสร้างสรรค์ขึ้นไป ก่อสร้างโอกาสแห่งการเข้าถึงหมู่ผู้ซื้อคนไทยทั้งหมด พร้อมแบบสร้างเงินรายได้กับโมเดลที่สมควร คล้องจองกับจำนวนคนดูอันที่จริงแน่ๆ 3. “AIS IMAX VR” VR Content Platform แห่งหนเปิดโอกาสมอบนักพัฒนา VR Content สมรรถทำความเข้าใจจากผู้ประดิษฐ์ VR อันดับหนึ่งสิ่งของพื้นแผ่นดินอย่าง IMAX ครบถ้วนโครงการ VR Content Creator Program แห่งหนเอไอเอสได้มาสร้างขึ้นไปเพื่อจะดำรงฐานะยกพื้นของการสร้าง Content VR แจกกับดักอุตสาหกรรมดิจิทัล NewsAISIoTNB-IoTInternet of Things