Indorama Ventures รุดหน้าจ่ายเงินสมทบที่สาธารณะที่ต่างๆประเทศต่อสู้ COVID-19

กงสี อินโดเลิกมา เวนพบร์ส ขีดคั่น (กลุ่มคน) หรือไม่ก็กระไอกระแอมวีแอล ผู้ประดิษฐ์เคมีภัณฑ์ยอดเยี่ยม สืบต่องานแยกออกความช่วยเหลือที่โล่งแจ้งในที่มากมายแดนอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนโคนการผลิตที่รองรับสิงสู่ในทุกถิ่น เพราะว่าไอวีเล็กลได้มาเอื้อเฟื้อธุรกิจของพนักงานทางการแพทย์ด้วยกันความเป็นอยู่ที่โล่งแจ้งสถานที่มีสิทธิ์ผลกระทบจากการกระจายเชื้อสรรพสิ่งวัวตัก-19 ตลอดในประเทศแหลมทองซึ่งเป็นที่ตั้งสรรพสิ่งสำนักงานใหญ่ กับอีก 10 ประเทศ เป็นต้นว่า บราซิล สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมัน ประเทศอินเดีย ลิทัวเนีย เม็กซิโก ประเทศโปแลนด์ ตุรกี ด้วยกันสหรัฐฯ ล่าสุดได้เอื้อเฟื้องานสงเคราะห์ผ่านโรงงานในพวกบริษัทฯ ในประเทศปะปนกัน ทำให้รุ่งเรืองขึ้น ราวตรงนี้• Auriga Polymers Incมันสมอง ผู้ก่อกำเนิดเมล็ดพลาสติกเพราะว่าโพลีเอสเตอร์และพอลิเเขามอร์อย่างยอดเยี่ยมในที่แว่นแคว้นจุกเจ่าท์แคโรไลนา ปันออกเงินช่วยเหลือปริมาณ 40,000 เหรียญสหรัฐปันออกอายุมากทุนทรัพย์สนับสนุนภาวะวิกฤต (Crisis Relief Fund) สิ่งขององค์กรเปล่าค้นหาผลประโยชน์ United Way เพื่อสงเคราะห์หน่วยงานการกุศลและชุมชนแห่งหนมีความจำเป็นรีบฉับพลัน• AlphaPet Inc. ร.ง.เกิด PET พอลิเเขามอร์แห่งแห่งรัฐอลาบามา ร่วมกับ Indorama Ventures Xylenes & PTA, LLC แบ่งออกเงินช่วยเหลือผลรวม 30,000 เหรียญสหรัฐ ปันออกแก่ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร United Way of Morgan County เพื่อจะสมทบทุนรอนแยกออกการช่วยเหลือชุมชนแห่งหนมีกรรมสิทธิ์ความกระทบกระเทือนในภาวะวิกฤติ (Community Crisis Fund)• Indorama Ventures Sustainable Solutions LLCมันสมอง ในที่บ้านเมืองแคลิฟอร์เนีย แบ่งออกเงินสนับสนุนปริมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐแยกออกแก่ทุนรอนปลดเปลื้องเนื้อความหน้าร้อนขนมจากวัวตัก-19 (The COVID-19 Relief Fund) สรรพสิ่งองค์กรเปล่าค้นหาผลประโยชน์ Children’s Fund ซึ่งจัดการสนับสนุนเด็กๆ แห่งหนมุ่งความช่วยเหลือแห่งมณฑลซานซมเบอร์ท้องนาดินูน• StarPet Incมันสมอง, ร.ง.กำเนิด PET พอลิเเขามอร์แห่งบ้านเมืองนอร์ทแคโรไลนา ปันออกทรัพย์สมบัติผลรวม 5,000 เหรียญสหรัฐปันออกอายุมากคริสตจักร Northridge ในที่มณฑลแรนดอล์ฟเพื่อสงเคราะห์การสนับสนุนที่โล่งแจ้งของ The Foster Parent Association ยิ่งไปกว่านี้ ยังปันออกสมบัติจำนวนรวม 2,500 เหรียญตราสหรัฐ ด้วยกัน 2,000 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐ ปันออกอายุมากหน่วยงานเปล่าแสวงหาผลประโยชน์ Our Daily Bread Soup Kitchen กับ The Christians United Outreach Center เป็นลำดับ เพราะว่าทรัพย์สมบัติดังกล่าวจะนำจากไปจับจ่ายใช้สอยของกินด้วยกันข้าวของเครื่องใช้ขาดไม่ได้เพราะว่าครอบครัวสถานที่เจอะเจอความยากลำบากขนมจากสถานกาในที่์แพร่ระบาดนี้• IVL Dhunseri Petrochem Industries Pvtมันสมอง Ltdมันสมอง โรงงานผลิต PET ประเทศอินเดีย ได้มาปล่อยวางสมบัติ 500,000 รูปีประเทศอินเดียปันออกอายุมากเงินทุนสงเคราะห์สิ่งของภาครัฐในที่บ้านเมืองเบงกอลประจิมและแว่นแคว้นหรสารเสพติดในา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ละวางหน้ากากป้องกันหน้า (Face Shield) 50 กลักแก่โรงพยาบาลที่โล่งแจ้งฮาลเงดงามย และแยกออกเจลล้างมือ 550 ¬ขวด กับหน้ากากอนามัย 4,000 สิ่ง แยกออกอายุมากหน่วยงานภาครัฐบาลด้วยกันกลางเมืองในที่ที่โล่งแจ้งฮาลเงดงามย เพื่อป้องกันการติดน้ำเชื้อ• หมวดกองกลางอินโดรามา ยกให้เจอร์สในประเทศเม็กซิโก เป็นต้นว่า Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.Vมันสมอง, Indorama Ventures EcoMex, S. de RมันสมองL. de CมันสมองV. ด้วยกัน Performance Fibers Operations Mexico Sมันสมอง de RมันสมองLมันสมอง de CมันสมองVมันสมอง แยกออกเครื่องมือทางการแพทย์ปันออกอายุมาก Mexican Institute of Social Security ซึ่งครอบครองหน่วยงานภาครัฐที่สอดส่องดูแลสาธารณสุขและงานกระจายเชื้อของโคโพง-19 ในประเทศ ประกอบด้วย เครื่องเคราวิเคราะห์อาณัติสัญญาณชีพจรผลรวม 1 เครื่องเครา เครื่องช่วยหายใจผลรวม 8 สิ่งของ เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มร่างกายคลอดสิเจนปริมาณ 4 สิ่ง กระเปาะปกป้องหลอดลมตีบตัน สิบ พวก ด้วยกันสิ่งฟังสืบสวน (Stethoscope) จำนวนรวม 3 พวก• PHP Fibers GmbH โรงงานเกิดคนช่วยบางๆโพลีเอสเโคนร์กับผู้ช่วยเหลือบางๆไนลอนแห่งหนมีความทนทานสูง ในประเทศเยอรมนี ละทิ้งเครื่องมือพิทักษ์กบิลหายใจ 1,500 คณะ แยกออกอายุมากเขตการปกครองเมืองไม่ลเตัวเบิร์ก เพื่อสงเคราะห์ประสายากจนเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นที่เรียกร้องเพราะคนชรา และสถานพยาบาลกระยาเลย ยิ่งไปกว่านี้ บริษัทฯ ได้แบ่งออกหน้ากากอนามัยปันออกกับดักผู้สร้างแห่งแบบอุตสาหกรรม Obernburg กับสภากาแดงเลือดนกบาวาเรียน• Indorama Ventures Corlu PET A.Ş. ร.ง.กำเนิด PET ในประเทศประเทศตุรกี ละทิ้งหน้ากากอนามัยผลรวม 1,000 สิ่ง กับถุงพระหัตถ์ 1,000 สอง รวมถึงคณะป้องกัน PPE ด้วยกันอาหารปริมาณ 65 คณะ ปันออกแก่ผู้ว่าการแคว้น เพื่อจะยกให้ความช่วยเหลือเจียรยังพนักงานทางการแพทย์ องค์การภาครัฐบาล ด้วยกันครอบครัวแห่งหนครอบครองผลกระทบขนมจากงัววิด-19• Indorama Ventures Xylenes & PTA, LLC โรงงานกำเนิดเคมีภัณฑ์แห่งรัฐอลาบาลงมา แดนสหรัฐอเมริกา แยกออกหน้ากากอนามัย N95 ผลรวม 100 สิ่ง หน้ากากอนามัยปริมาณ 100 กลัก กับแท่งชะล้างเพราะว่าทำลายเชื้อ ปริมาณ 12 กล่อง แยกออกแก่ศูนย์ดูแลคนป่วย Hospice of the Valley และองค์การดับไฟและช่วยเหลือนครงดงามเคเตอร์ นอกจากนี้ อีกทั้งแยกออกหน้ากากอนามัย 200 ชิ้น ถุงพระหัตถ์ 200 สอง และพวกสอดส่องดูแลสุขอนามัยปันออกแก่ศูนย์รวมสอดส่องเด็ก Morgan County Child Advocacy Center อีกด้วย• Egyptian Indian Polyester Company ร.ง.ผลิตเม็ด PET แยกออกอายุมากผู้ก่อตั้งหน้ากากป้องกันหน้า (Face Shield) ในประเทศอียิปต์ ส่งมอบหน้ากากพิทักษ์หน้าตาผลรวม 500 สิ่งปันออกกับโรงหมอหลักเขตๆ ในที่ดินแดนบำรุงรักษาซูเอส เพื่อลดการเสี่ยงในที่การติดเชื้อเพราะด้วยบุกระทรวงคมนาคมลาแขนทางการแพทย์ด้วยกันผู้ป่วย• Glanzstoff Bohemia โรงงานเกิดคนช่วยบางๆคุณค่าสูงศักดิ์ ในที่สาธารณรัฐเช็ก ปันออกหน้ากากอนามัยรวม 450 ชิ้น แบ่งออกกับดักโรงหมอและที่ทำการทำให้หยุดเพลิงในเมือง Litoměřice ด้วยกันเทศบาลเมือง Lovosiceเจ้าเอ็งริชาร์ด โจนส์ รองประธานกรรมการเฒ่า หัวหน้าทิศติดต่อสื่อสารองค์กรกับความทนทาน อินโดร้างไปมา มอบพบร์ส กล่าวว่า “อินโดเลิกลงมา มอบเจอร์ส ให้ความสำคัญกับดักการสนับสนุนสุขลักษณะ กับความเป็นอยู่ที่บริสุทธ์สรรพสิ่งชุมชนกับประชาชนในที่พื้นที่ไปธุรกิจรวมหมดในประเทศแหลมทอง กับด้าวอื่นๆ ซึ่งอิฉันครอบครองอีกหนึ่งหน่วยงานแห่งหนตั้งใจที่จะสงเคราะห์พนักงานทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้แห่งหนมีกรรมสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนแห่งเหตุการณ์โคโพง-19 อย่างต่อเนื่อง เพราะคว้าส่งให้การช่วยเหลือเจียรจากนั้นแห่ง สิบเอ็ด ประเทศ ตัวอย่างเช่น บราซิล สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ประเทศอินเดีย ลิทัวเนีย เม็กซิโก โปแลนด์ แหลมทอง ประเทศตุรกี และสหรัฐอเมริกา ด้วยกันจักเพิ่มพูนการสงเคราะห์เปลี่ยนกองกลางในที่พวกเจียรยังอีกหลายด้าว เช่นกันความแน่ใจว่าดิฉันจักผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันชนิดปราศจากปากเหยี่ยวปากกา” PR NewsPR Newscovid-19Indorama Ventures

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/IndexLivingMall8.jpg