IBM, AIS, Minor กระตุ้นรีบลงทุนปรับปรุงพลังงานสถานที่ประกอบด้วยความถนัดข้างดิจิทัล เปลี่ยนโมเดลการศึกษา P-TECH

AIS ด้วยกัน Minor ร่วมกับ IBM ก่อสร้างบุคลากรรองรับ ‘ตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องมีปริญญา’ เปลี่ยนโมเดลการศึกษาเล่าเรียน P-TECH เพราะเมื่ออวสานหลักสูตร เด็กนักเรียนแห่งหนเข้าร่วมแผนการจะมีโอกาสแห่งงานมีกรรมสิทธิ์การพิเคราะห์ทำงานดำรงฐานะชั้นแรกๆ กับกระไอกระแอมบีเอ็ม เอไอเอส ไมเนอร์ และผู้ช่วยเหลือท้องที่ธุรกิจแห่งหนร่วมแผนขวับไอบีเอ็มประกาศว่ากงสี แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (กลุ่มชน) หรือว่า เอไอเอส (AIS) ด้วยกันกองกลาง ไมเนอร์ ระหว่างชาติ จำกัด (มวลชน) หรือไม่ก็ไมเนอร์ คว้าตกเป็นแนวร่วมภาคการงานหมวดเริ่มแรกสถานที่เข้าร่วมแผนโมเดลโรงเรียน P-TECH (Pathways in Technology Early College High School) สรรพสิ่งไอบีเอ็ม เพราะว่ากระไอกระแอมบีเอ็ม เอไอเอส ไมเนอร์ ด้วยกันกระทรวงศึกษาธิการจะสมรู้ร่วมคิดห้ามเพื่อที่จะลดปัญหาการฝืดเคืองเจ้าหน้าที่ข้างไอที (IT) ด้วยกันสเต็ม (วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และเลขคณิต) ครบครันสร้างเสริมความแข็งแรงด้านวิชาการ ด้วยกันเปิดโอกาสปันออกเด็กนักเรียน-นิสิตได้แตะต้องกับดัก ‘ตำแหน่งหน้าที่สถานที่ไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องมีปริญญา’ (new collar) แห่งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมกับงานบริการ ศึกษาธิการกับกระไอกระแอมบีเอ็มได้เปิดฉากโครงการ P-TECH ในประเทศไทยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อจะสนับสนุนพันธกิจสรรพสิ่งรัฐบาลในที่งานก่อสร้างการศึกษาแบบบูรณาการ การศึกษาผ่านความชำนาญแน่ๆ ด้วยกันการพัฒนาทักษะด้วยกันเนื้อความชำนาญที่ตรงๆกับดักความมุ่งมาดปรารถนาสรรพสิ่งเขตการงาน เพราะไอบีเอ็มริเริ่มไปแผน P-TECH มาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2554 เพื่อถลกมิติใหม่เช่นกันงานแผ่มุขจากระดับชั้นม.ปลายด้วยกันวิทยาลัยไปสู่กิจธุระ เพราะว่าเป็นโมเดลแห่งหนประสานความฉลาดความเก่งกาจสิ่งของผู้ชำนาญพิเศษตลอดขนมจากแผนกงานด้วยกันเขตกิจธุระ เพื่อจะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของเด็กนักเรียน โครงการ P-TECH ในประเทศไทย ริเริ่มแน่ๆแห่งปีการศึกษา 2563 ณหนทางรายการการศึกษาเล่าเรียน 5 ปี กับย้ำการศึกษาเล่าเรียนในที่ล่าช้าอาชีวศึกษา เพราะว่านักศึกษาสถานที่อวสานหลักสูตรจะมีสิทธิ์ใบรับรองขั้นสูงติดตามสาขาแห่งหนเรียน นักเรียนสถานที่ร่วมแผนการจักมีกรรมสิทธิ์การอนุเคราะห์จากกระไอกระแอมบีเอ็มกับแนวร่วมท้องที่ธุรกิจที่ร่วม รวมหมดในด้านการแนะแนวทางขนมจากชำนัญพิเศษข้างเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกันข้างกิจธุระจากอุตสาหกรรมปะปนกัน งานให้โอกาสปันออกนิสิตเยี่ยมชมที่ทำงานแน่ๆ และการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเพราะมีกรรมสิทธิ์ค่าตอบแทน เพราะครั้นสิ้นสุดหลักสูตร นักเรียนหมู่นี้จะได้โอกาสในที่การมีกรรมสิทธิ์การพิเคราะห์ทำงานเป็นชั้นจำเดิมๆ กับไอบีเอ็ม เอไอเอส ไมเนอร์ กับแนวร่วมภาคกิจธุระที่เข้าร่วมแผนการ ยิ่งไปกว่านี้ เด็กนักเรียนสถานที่รวมแผนยังจักได้มากราบเรียนหลักสูตรต่างๆ สถานที่กว้างขวางถึงทักษะที่จะเป็นที่เรียกร้องณศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ประกาศ อที่นาไลติเตียนกส์ ดีงามไซน์ธิงค์กิง อไจล์ การติดต่อสื่อสาร ธุรกิจร่วมกับผู้อื่น ภาวะผู้นำ เป็นต้น ในประเทศประเทศไทย การฝักใฝ่แห่งหน้าที่ล่าช้าสเต็มน้อยลงสุดประมาณเปอร์เซ็นต์ 20 ด้วยกันมีนิสิตเหมือนร้อยละ 32 สถานที่สิ้นสุดการศึกษาณช้าสเต็ม สวนทางกับดักความคาดหมายงานเจริญของเศรษฐกิจดิจิทัลโดยรวมที่ประมาณการว่าจะดำเกิงจรดเปอร์เซ็นต์ 25 สรรพสิ่งจีดีพี สิ่งของแหลมทองในปี พุทธศักราช 2570 ช่วงปัจจุบัน โมเดล P-TECH สถานที่ประเดิมขึ้นครั้นชันษา พ.ศ. 2554 ได้มาขยายจากไปต่อจากนั้นในที่มากกว่า 19 ประเทศด้วยกันประมาณการว่าจักมีการนำจากไปใช้ณโรงเรียนมากกว่า 200 สถานที่ทั่วโลกในสิ้นปี พุทธศักราช 2562 โดยประกอบด้วยแนวร่วมจากกงสีต่างๆ กระทั่ง 650 กองกลางณอุตสาหกรรมปีกเทคโนโลยี งานสอดส่องดูแลอนามัย และการผลิตขั้นสูง กับครบครันเปิดรับสถาบันการศึกษากับองค์กรกิจธุระจากทั้งปวงเขตซีกในประเทศไทยแห่งหนมีตอแยเข้าร่วมแผน P-TECH “โมเดล P-TECH ด้วยกันงานร่วมกันห้ามระหว่างศึกษาธิการ องค์กรการงานอย่างเอไอเอสด้วยกันไมเนอร์แห่งวันนี้ รวมถึงสถาบันการศึกษาปะปนกัน จักเอาใจช่วยก่อสร้างเมธาด้วยกันความสามารถปีกเทคโนโลยีด้วยกันการงานแห่งหนขาดไม่ได้เพราะว่าหน้าที่ยุคใหม่ ด้วยกัน ‘ตำแหน่งงานที่ไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องมีปริญญา’ ซึ่งความแข็งแรงเป็นที่ต้องการในที่ปัจจุบัน ตามหน้าที่กิจธุระกลุ่มนี้ปรารถนาพนักงานที่ยุติการเรียนรู้ดำเกิงกระทั่งชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทว่าไม่จำเป็นจำต้องถึงขั้นปริญญาสาม” เจ้าเอ็งเบื้องต้นา จันทรักษา รองประธานข้างงานคลายธุรกิจณหมวดด้าวอินโดจีน ด้วยกันเอ็มดีโย่ง หุ้นส่วน ไอบีเอ็ม ไทย จำกัด รายงาน “โมเดล P-TECH จะช่วยสร้างความรู้และความถนัดด้านเทคโนโลยีกับธุรกิจที่ขาดไม่ได้เพื่อภารกิจยุคใหม่ กับ ‘ตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องประกอบด้วยปริญญา’ ซึ่งความแข็งแรงเป็นที่เรียกร้องณช่วงปัจจุบัน โดยตำแหน่งการงานเหล่านี้ปรารถนาเจ้าหน้าที่สถานที่ยุติการศึกษาเล่าเรียนดำเกิงกระทั่งชั้นใบรับรองวิชาชีพ เสียแต่ว่าไม่จำเป็นจำเป็นจะต้องถึงขั้นปริญญาตรัย” NewsAISIBMMinorP TECH