IBM ประสานมือ Digital Ventures ประเทืองแข็งภาคธุรกิจ-การหาความรู้ หนุน FinTechไทย ดูดดึง IBM Watson ครบถ้วนเดินหน้าส่งเสริม cognitive ณไทยเต็มตัว

IBM ข่าวความพร้อมจับเทคโนโลยี Cognitive เข้าไปเพิ่มพูนอำนาจงานไทยตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่จวบจนถึง Startup ระดมชำนัญพิเศษก่นก่อสร้าง Ecosystem การทำงาน-การเล่าเรียนเอื้อเฟื้อหลักการบ้านเมือง ครบครันประสานมือ Digital Ventures เชื่อมข้อดีสถาบันการเงินระดับแนวหน้าของประเทศไทย เข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะ IBM Watson แห่งช่วงปัจจุบันไม่ผิดนำไปใช้มากขึ้นความสามารถในที่การแข่งขันมอบกับงานต่างๆนาๆอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อจะเจริญสูงสุดไอเดีย FinTech บนเทคโนโลคลุกเคล้าค็ทรวงอกนิทิฟรายแต่ต้นสิ่งของประเทศไทย ที่จะคืบหน้าโวประสิทธิภาพในยกพื้นชั้นเขตกับระดับโลกต่อไป “ทั้งๆ ที่ดิฉันให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลแห่งพอกพูนจำนวนมากมายทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่ว่าจักดำรงฐานะภาพเคลื่อนไหว ข่าวขนมจากเครื่องมือสวม ไม่ก็อันที่ผู้คนติดต่อสื่อสารบนบานโลกโซเชียล เรากลับมาใช้ประโยชน์ได้เปล่ายิ่งนักมากหลายจากข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้ว ก็เพราะว่า 88% สิ่งของข่าวเรื่องเดิมขึ้นในที่ยุคปัจจุบันเป็นข่าวแปลนไม่มีโครงสร้าง ซึ่งคอมพิวเตอร์สาธารณะพ้นไปความเก่งกาจที่งานรู้กรณีบอก” ผู้หญิงชนิดซิรี เบียดบังาตยกุล เอ็มดีโค่ง หุ้นส่วน ไอบีเอ็ม แหลมทอง ขีดคั่น บอก “งานก่อสร้างความเก่งกาจในการประมวลผลแยกออกกับดักสมองกลเพราะการเลียนแบบขั้นตอนไตร่ตรองของมนุษย์พร้อมด้วยเทคโนโลยี Cognitive เป็นต้นว่า การรู้ความสำคัญสิ่งของข่าวต่างๆนาๆแนวทาง งานตั้งสมมุติฐาน และเรียนรู้ชนิดไม่สิ้นสุด ทำให้ฉันคลายสมรรถนะในงานไตร่ตรองด้วยกันการตกลงใจ ตลอดจนแก้ไขท้าทายแปลนสถานที่ไม่เคยทำกันได้ในโบราณกาล ศักยภาพนี้จะดำรงฐานะประแจประธานสู่การพัฒนาอย่างสาวก้าวพุ่งสรรพสิ่งองค์กรในที่ทั้งปวงอุตสาหกรรมและทั้งปวงประเทศ” Cognitive ครบถ้วนด้วยว่าท้องตลาดไทย กิจธุระทันเหตุการณ์แสดงสะอาดการวัดด์ IBM Watson รวมความว่าเทคโนโลยี Cognitive เริ่มแรกสรรพสิ่งโลกที่สาวก้าวคาบเกี่ยวไม่เท่าเทียมใคร เพราะผสานความสามารถ 5 กิ่งก้านเข้าด้วยกัน ตกว่า (1) Big Data and Analytic (2) Artificial Intelligence (AI) (3) Cognitive experience including human-computer interaction (HCI) กระบิลแห่งหนเข้าใจภาษาธรรมชาติ ทิวทัศน์ กับเสียง ฉบับร่างเดี่ยวกับคน (4) Cognitive knowledge including knowledge representation, ontologies, semantics, context ระเบียบองค์ความฉลาดกับความประจักษ์แจ้งแห่งบริบทเมธา (5) Computing infrastructure โดยที่ผ่านมากระไอกระแอมบีเอ็มได้เพิ่มเติมพลังแพลตแบบฟอร์ม Cognitive อย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนค่ากระทั่ง 3 หมื่นโล้นเหรียญตราสหรัฐ เป็นต้นว่า งานเข้าไปจับจ่ายใช้สอยกิจการ The Weather Company เพื่อจับประกาศลมฟ้าอากาศเข้าไปชกต่อยอดอยากปากแห้ง IoT (Internet of Things) การเข้าจ่ายกิจการ Truven Health Analytics เพื่อยกฐานะบริการสอดส่องดูแลพลานามัย การเข้าไปจับจ่ายใช้สอยกิจจานุกิจ UStream เพื่อที่จะรองรับงานถอดการเห็นเชิงดึ่มขนมจากประกาศในตัววิดีโอปริมาณแยะ รวมทั้งคว้ามีการประสานมือกับดักแนวร่วมชนิด Twitter Facebook Cisco ฯลฯ เพื่อรุกขยายความสามารถสรรพสิ่ง Watson แจกครบครันสำหรับธุรกิจทั้งปวงขนาดแห่งทุกอุตสาหกรรม นอกจากนี้อีกต่างหากได้มามีการจัดตั้งขึ้นหมู่งาน IBM Watson IoT เพื่อให้ธุรกิจสมรรถนำไปใช้จากข่าว IoT ที่ก้าวหน้าอย่างเร็วจนประมาณการว่าจักมีเครื่องมือเครื่องใช้แห่งหนเชื่อมต่อกักคุมยิ่งนักจรด 29,000 กล้อนไส้พุงพรรษา พุทธศักราช 2563 และหมู่การงาน IBM Watson Health เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ขนมจากการค้นคว้าด้วยกันข่าวพลานามัยแยะณการพัฒนาการรักษาด้วยกันบริการปีกอนามัยต้นร่างส่วนบุคคล ปัจจุบันมีการจัดตั้งแกนกลาง IBM Watson สถานที่สิงคโปร์ ต่อผู้ชำนาญพิเศษเหมือนกับ 5,000 คนตลอดทั้งเขตเอเชียแปซิฟิค ทั่วถึงนักค้นคว้า ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี Watson นักวิทยาศาสตร์ข่าว วิศวกรซอฟต์แวร์ หลายพัฒนา และผู้ชำนาญพิเศษด้านอที่นาไลติเตียนกส์ พร้อมเป็นโคนประธานแห่งงานยกระดับธุรกิจณหมวดด้าวอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ไม่ว่าจักเป็นองค์กรขนาดใหญ่ สตาร์ถักัพ หรือว่าผู้ให้บริการกบิลซอฟต์แวร์ ตลอดแห่งครรลองแพลตฟอร์มอินตุ่ยเวชั่นที่ประกอบด้วยฐานข้อมูลอุตสาหกรรมปริมาณแยะรอง Watson Health Cloud Platform, Watson IoT Platform, Watson-as-a-Service โดยช่วงปัจจุบันประกอบด้วย Application Program Interface: API มากกว่า 30 บริการบนบาน IBM Bluemix และประมาณการตวาดจักมีถึง 50 บริการภายในสิ้นปีนี้ ต้นแบบ API สถานที่มีสิงสู่ปัจจุบันนี้ อาทิ Personality Insights API แห่งหนสมรรถประเมินผลเรื่องหรือไม่ก็ภาษาออกมาเป็นบุคลิกลักษณะสรรพสิ่งมนุษย์ๆ นั้น AlchemyData News API สถานที่สมรรถดูดดึงประกาศขนมจากเว็บและเบ้าประกาศย้อนหลัง วิเคราะห์ริมอนุกรมระยะเวลา (time series) วิเคราะห์เทรนด์กับงานเข้าคู่แพทเทิร์นต่างๆ หลังจากนั้นเดาสุ่มสิ่งที่จะมีขึ้นวันหน้าบนพื้นฐานสิ่งของข่าวสถานที่ตรวจดูได้ Conversation API ประจำการ virtual agent สถานที่สามารถรู้ความหมายและความต้องการสถานที่แอบอยู่ในนิรุกติ กับสามารถตอบกลับเปลี่ยนทางหรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ใดตกลง เป็นต้น “ยุคปัจจุบันประกอบด้วยการใช้คืนเทคพองกิโลคลุกเคล้าค็ใจนิทิฟณ 20 อุตสาหกรรมแห่ง 45 ด้าวทั่วโลก เป็นต้นว่า การเงิน ค้าปลีก งานดูแลพลานามัย สัญจร การเล่าเรียนและวิจัย อาหาร เชื้อเพลิง เป็นอาทิ ตั้งแต่หน่วยงานหัวกะทิจากไปจนถึงสตาร์ถักัพ เช่น Softbank, รัฐบาลสิงคโปร์, หมวดโรงแรมวงศ์วาน Hilton, ANZ Bank, Airbus, Medtronic, Sesame Street, The North Face, Thomson Reuters, Under Armour, KPMG, Parkway Pantai, Macy’s, and TED Talks เป็นอาทิ สำหรับในประเทศไทยโรงพยาบาลคงไว้ราษฎร์ครอบครองรายแรกสถานที่นำ Watson เข้าไปช่วยเจริญ การรักษามะเร็งกลัว แผง ไส้ ด้วยกันเต้าพี่เลี้ยงเด็ก” ผู้เป็นใหญ่ทิโมธี เกเรรย์สิงเกอร์ Vice President of Cognitive Solutions & Apple Partnership, IBM ASEAN “ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างเทคโนโลยี Cognative ด้วยกันประกอบด้วยพลังดำเกิงเต็มที่สถานที่เอ็ดของอาเซียน โดยเฉพาะหมวดอุตสาหกรรมการคลัง ค้าปลีก ประกันภัย โทรคมนาคม การสอดส่องพลานามัย ภาครัฐบาล รวมทั้งพวก Startup วันนี้เทคโนโลยี Cognitive มีแพลตฟอร์มด้วยกัน API แห่งหนครอบคลุม กับพร้อมต่อจากนั้นที่จะสร้างพลังการแข่งขันมอบการงานแหลมทองทุกสัดส่วน” ผู้เป็นใหญ่ทิโมธีเสริม รุกสร้าง Ecosystem ธุรกิจ-การศึกษาเล่าเรียน รวมก่อสร้าง New S-Curve เคลื่อนไทย 4.0 IBM อีกต่างหากคบคิดถลกแกนกลางสิ่งใหม่ครบถ้วนครรลองณไทย เพื่อนำเทคโนโลยี Cognitive ด้วยกันผู้ชำนาญพิเศษเข้าไปเสริมสมรรถนะองค์กรกับแนวร่วมมุขงาน แกนกลางดังกล่าวจักดึงต้นแบบการบรรลุขนมจากทั่วโลกมาดำรงฐานะกรณีศึกษาแจกงานไทยต่อยอดอยากปากแห้ง โดยตั้งเป้าหมายยกขึ้นภายในปีนี้ IBM ยังได้ตระเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย กับจัดตั้งทีม IBM Watson เพื่อจะรับผู้บริโภคแห่งหนประกอบด้วยความเอาใจใส่ในโซลูชั่น Watson Analytic ด้วยกัน Watson API บนบานแพลตฟอร์มคประเทศลาวด์ Bluemix พร้อมทั้งนำผู้ชำนาญพิเศษรวมหมดระดับถิ่นด้วยกันยิ่งใหญ่คืบหน้าให้ความรู้เกี่ยวข้อง Cognitive Computing กับ Watson อายุมากผู้ใช้ พันธมิตรมุขงาน Startup นักเจริญ ด้วยกันผู้แห่งหนแยแสอย่างต่อเนื่อง คาดว่าข้างในปีตรงนี้จักสามารถพัฒนาเจ้าหน้าที่สถานที่มีความรู้ความประจักษ์แจ้งคล้องกับค็อกนิทิฟและ IBM Watson รวมกว่า 2,000 ราย นอกจากนี้ยังออกอุบายประสานมือหน่วยงานชั้นยอดสิ่งของแหลมทองเพื่อที่จะนำ Cognitive เข้าชกต่อยท้องแห้งธุรกิจแหลมทองกาลเวลาดิจิทัลแยกออกครบถ้วนประกวดในกาลเวลาสถานที่ข่าวสารกับเทคโนโลยีมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งโมเดลการงานกับพฤติกรรมผู้บริโภค ขณะเดียวกันอีกทั้งได้มาจับมือกับสถาบันการศึกษาปะปนกัน ร่วม 12 สถานที่ แห่งการนำผู้ชำนาญพิเศษขอ IBM เข้าร่วมถ่ายทอดทักษะเมธาปีก Cognitive แยกออกแก่อาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา ตลอดแห่งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินการสั่งการธุรกิจ ตลอดยังยกขึ้นแยกออกชดใช้ API Cognitive ส่วนประกอบพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ อีกมากมายบนบานแพลตฟอร์มคลาวด์ IBM Bluemix คว้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะว่าประมาณการตวาดชันษาตรงนี้จะมีคณะครู รวมถึงนักเรียนกับนิสิตซึ่งดำรงฐานะเจ้าหน้าที่ข้างหน้าของแหลมทองกว่า 2,000 มนุช สถานที่ได้ศึกษาเทคโนโลยีมุขงานที่อนาคตกาลนี้ เพื่อที่จะรวมสร้าง New S-Curve เดินเครื่องประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ชูไฮไลท์จับมือ Digital Ventures แจ๋ชิงชัยแผนงาน IBM Watson หนแรกแห่งโลก สนับสนุน FinTech ประเทศไทยสู่ยกพื้นสากล ไฮไลท์ในพรรษาตรงนี้ตกว่างานจับมือกับดัก Digital Ventures ว่าการชิงชัยขนบธุรกิจกระไอกระแอมบีเอ็ม วัตสันจมูก (IBM Watson Business Case Competition) ทีแรกสิ่งของแหล่งหล้าในแหลมทอง โดยประกอบด้วยโจทย์ตกว่าเหตุ ‘FinTech’ ดังที่เป็นหลักฐานของทั้งปวงการงานไม่ว่าอุตสาหกรรมใด ด้วยกันเทคโนโลยีข้างการเงินอีกต่างหากยอดเยี่ยมแห่ง New S-Curve ที่จะเอาธุระประเทศไทยจากไปสู่เศรษฐกิจ Digital เต็มตัว ความมุ่งหมายตกว่าการดำรงฐานะยกพื้นมอบนิสิตและ Startup ไทยคว้าศึกษาและจัดแสดงพลัง การศึกษาเล่าเรียนที่ผ่านมาพานพบว่า Startup 9 แห่ง 10 รายเปล่าประสบผล [2] โดยประกอบด้วยตัวการหลักมาจากการขาดตลาดรับ [3] เพราะฉะนี้การแข่งขันตอนนี้แล้วจึงย้ำงานกระแทกโจทย์แยกออกสมรรถปั้นแผนงานที่จับเทคโนโลยี IBM Watson ไปต่อยฝืดเคืองงานคว้าประการสาวเท้ากระโดด มากกว่าการพัฒนาโซลูชั่นสถานที่มีความอุดมสมบูรณ์ฉบับร่างตีนไอทีแม้ว่าเปล่าสมรรถเจริญดามคว้าณมุมงาน การชิงดีชิงเด่นคราวนี้อีกทั้งเสร็จจัดแสดงความพร้อมแห่งการผลัก Cognitive แห่งประเทศไทยเต็มตัว เพราะว่าจะประกอบด้วยชำนัญพิเศษขนมจาก IBM Watson และกระไอกระแอมบีเอ็ม ไทย หมายรวม Digital Ventures ศศินทร์ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ MFEC ซึ่งดำรงฐานะพันธมิตรในกิจกรรมตอนนี้ รวมให้คำปรึกษาแก่ทั้งปวงทีมตั้งแต่ทิวาจำเดิมที่ครอบครองเลือกคัดเข้าร่วมการแข่งขัน โดยรวมแต่ละทีมจักประกอบด้วยโค้ช 3-5 มนุช เพื่อจะแนะนำตัวการเห็นรอบด้านตลอดกาลเวลารวมจันทรา รวมหมดแห่งมุมเทคโนโลยี Cognitive FinTech IT กับประสิทธิภาพในตีนการงาน โดยการชิงดีชิงเด่นจะมีขึ้นตั้งแต่เดือนเดือนที่ 8เจียรจวบจนกระทั่งพระจันทร์เดือนตุลาคม “หนึ่งแห่งภารกิจของ Digital Ventures ตกว่าการมีส่วนช่วยดัน Startup ประเทศไทยที่พัวพันกับ Financial technology ณครรลองปะปนกัน คราวนี้ครอบครองคราวดีแห่งหนฉันจะได้มาสงเคราะห์ Startup ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน หรือว่า FinTech ของไทยแยกออกเกิดขึ้นไป” นายธที่นา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการสั่งการ หุ้นส่วน ดิจิทัล เวนพบร์ส ขีดคั่น บอก “การแข่งขันแผนงาน IBM Watson ในโอกาสนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มแรกสถานที่งดงามที่จะเป็นเหตุให้ดีฉันได้มาสนับสนุนภาคการศึกษาสิ่งของไทย เพราะว่ามุข Digital Ventures ดีใจที่จะเป็นกุนซือ มอบคำแนะนำ กับดักทั้งปวงทีม และมอบแพคเกจดั้นด้น-ชุมรุมเพื่อให้กรุ๊ปแห่งหนได้รับเลือกสรรจากไปชกต่อยท้องแห้งโอกาสอันควรมุขงาน รวมทั้งงานร่วมลงทุนแห่งการงานนั้นอีก 1 เลี่ยนตีนณครรลองของ Venture Capital” ยิ่งไปกว่านี้ ทีมชนะอีกทั้งจักมีสิทธิ์การพิจารณาเข้าร่วมประกวดใน IBM ASEAN Smart Camp ครบถ้วนร่วมถลกทรรศนะธุรกิจและเทคโนโลยี รวมถึงเสาะหาโอกาสการต่อยมวยอดอยากปากแห้งการงานเพิ่มเติมแห่งหน “LAUNCH Festival” ซึ่งดำรงฐานะงาน Startup ที่โย่งเต็มที่ณโลก แจ๋ขึ้นทุกปีที่ซานฟรานซิสโก อเมริกา ################################ Cognitive Business กับ IBM Watson: wwwมันสมองibmมันสมองcom/watson IBM Watson Business Case Competition: http://wbccมันสมองmybluemix.net IBM Thailand : wwwมันสมองfacebook.com/IBMThailand ################################ [1] HBR Insight Economy Study [2] Marmer, M., Herrmann, Bมันสมอง, Dogrultan, E. and Berman, R. (2012). Startup Genome Report – A New Framework for Understanding Why Startups Succeed. (Version 1.1) [3] The Top 20 Reasons Startups Fail เพราะ CB Insights NewsIBMIoTWatsonFinTechThailand 4.0Digital Ventures