IBM ฉุดผู้นำสิทธิบัตรอเมริกา ไม่ว่างเว้น 27 ปี ชูผลงาน AI Blockchain Cloud, Quantum computing และ security

ณชันษา 2562 นักค้นคว้าของ IBM ครอบครองสิทธิบัตรสหรัฐฯ ยิ่งนักสุดขอบเป็นประวัติการณ์จรด 9,262 อย่าง นับว่าเป็นกองกลางสหรัฐอเมริกา แห่งหนครอบครองสิทธิบัตรยิ่งนักสุดขอบ ด้วยกันมีผลแจกกงสีได้รับตำแหน่งเท้าหน้าสิทธิบัตรสม่ำเสมอเป็นปีแห่งหน 27 ทั่วถึงเทคโนโลยีสาขาประธานกระยาเลย เป็นต้นว่า AI Blockchain Cloud, Quantum computing กับ securityIBM ครอบครองสิทธิบัตรข้างเอไอมากกว่า 1,800 ฉบับ โดยหนึ่งแห่งตรงนั้นถือเอาว่าวิธีการสอนแจกกระบิลเอกระไอกระแอมรู้ด้วยกันสามารถแยกแยะความต่างกันน่าเอ็นดู และนัยอ้อมสรรพสิ่งเรื่องไม่ก็ถ้อยคำใสคำกล่าวผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาอื่นๆ แห่งหนข้องเกี่ยว นอกจากนี้ IBM ยังครอบครองเท้าหน้าสิทธิบัตรปีกแม่พิมพ์เชน ซึ่งหมายรวมสิทธิบัตรเหลือแหล่ฉบับที่คว้าจากการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยสรรพสิ่งข่ายงานพิมพ์ชิน เพราะว่าหนึ่งณกลเม็ดสถานที่ได้รับสิทธิบัตรคือว่า การช่วยค้าน “การบุกเช่นกันการส่งข่าวสารย้ำ” (Replay Attack) ซึ่งครอบครองลักษณะสถานที่ผู้บุกคัดลอกด้วยกันใช้ประกาศลายเซ็นจากธุรกรรมหมายกำหนดการหนึ่งบนบานเบ้าเชน เพื่อจะก่อธุรกรรมอื่นบนเบ้าชินแห่งทีหลังทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต นักค้นคว้าของ IBM อีกทั้งครอบครองสิทธิบัตรเกี่ยวข้องเทคพองกิโลกรัมคลุกเคล้าคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์กว่า 2,500 ระบิ ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตรเกี่ยวข้องขบวนการสั่งการสมรู้ร่วมคิดระหว่างแพลตฟอร์มการประมวลผลตลอดณและนอกกบิลคลาวด์ ด้วยวิธีการทำร่วมกับเมื่อร์ทัลภาพร่างร่วม จึงเป็นเหตุให้เทคนิคนี้ถือสิทธิ์การงานกับคำขอตลอดณและนอกระเบียบคลาวด์เข้ามา จากนั้นแล้วก็กระทำจัดระบบกับช่วยลดขั้นตอนสิ่งของงานและคำขอดังที่กล่าวมาแล้ว และเอาใจช่วยแจกหน่วยงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่เรือแพลตแบบฟอร์มคประเทศลาวด์ต้นร่างไฮบริดได้มาอย่างง่ายดาย โปรแกรมควอนตัมคอมพิวตำหนิติเตียน้งของ IBM ยังคงเจริญอย่างมีความนัยสำคัญแห่งปี 2562 ซึ่งทั่วไปถึงสิ่งใหม่ อาทิ การกำทีดขนาดสิ่งของสมองกลควอนตัมเพื่อจะรองรับคิวบิกบิทส่งเสริม รวมทั้งลุ้นแจกสามารถสร้างขั้นตอนณการจำลองโมเลกุลสถานที่สาวก้าวเหลื่อมณบรรดาสิทธิบัตรปีกซิเคียวริอ่านทุบเข้ายาสถานที่ IBM ครอบครองแห่งพรรษา 2562 อีกต่างหากทั่วถึงถึงการบุกเบิกการใส่รหัสภาพร่างโฮโมเขามอร์ฟิค (Homomorphic Encryption) ซึ่งดำรงฐานะเทคนิคสถานที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสมรรถทำกับข่าวสารแห่งหนใส่รหัสโดยไม่จำเป็นจำเป็นต้องแปลรหัสตรงนั้นก่อน IBM ยังถือสิทธิ์สิทธิบัตรเกี่ยวข้องการพัฒนาวิธีการบนพื้นฐานของลายเซ็นเนื่องด้วยฟังก์ชันการใส่รหัสเรื่องต้นร่างโฮแตงโมเขามอร์ฟิค ซึ่งเอาใจช่วยแจกสำคัญใจณความงานตรวจสอบความถูกต้องสิ่งของข่าวสาร “ความเจริญรุ่งเรืองทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจักเป็นปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลฉบับร่างคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด์ หรือไม่ก็ควอนตัมคอมพิวท้วง ทั้งหมดนี้จะจับสู่การขจัดปัญหาท้าที่เทิ่งเต็มที่ที่งานและสังคมสรรพสิ่งฉันพลังพบปะสิงสู่” นางงามปฐมา จันทรักษ์ รองประธานข้างงานขยายการงานแห่งหมวดด้าวอินโดจีน และเอ็มดี เทิ่ง หุ้นส่วน IBM ไทย จำกัด บอก “วันนี้งานทั่วโลกณเฉียดฉิวทุกอุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยีสรรพสิ่ง IBM เพื่อรองรับเล็กพกองพลิเคชันยาเรือประธานปะปนกัน กับเพื่อจะงานก่อสร้างสิ่งใหม่ประการยั่งยืน IBM มีความภูมิใจแห่งหนแห่งวันนี้ บุคลากรสิ่งของดีฉันได้มามีส่วนร่วมณการนำสิ่งใหม่เข้ามาลุ้นเปลี่ยนแปลงโลกและด้าวสิ่งของอีฉัน”นับตั้งแต่ชันษา พ.ศ. 2463 เป็นต้นมา IBM ถือสิทธิ์สิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา มาต่อจากนั้นมากกว่า 140,000 ระบิ เพราะว่าสิทธิบัตรต่างๆ สถานที่ IBM ได้รับแห่งชันษานี้ สำเร็จจากงานมีส่วนร่วมสรรพสิ่งนักค้นคว้า IBM กว่า 8,500 มนุช ถิ่นที่อยู่ใน 54 ประเทศ PR NewsIBMresearch