Huawei เปิดตัวระเบียบสมองกลวิทัศน์ รับเหตุท้าทายข้างหน้าขนมจากสิ่งใหม่ล้ำสมัย

Huawei ถ่ายทอดการบรรลุปีกการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ภายในกิจธุระรวมพลหลายเจริญซอฟต์แวร์สรรพสิ่ง Huawei ประจำปี พุทธศักราช 2563 (Cloud) หรือว่า Huawei Developer Conference 2020 (HDC.Cloud)เมื่อแจ้นๆ ตรงนี้ เพราะ Huawei ได้มาไม่มิดชิดเอกสารด้วยกันเครื่องหมายอัลกคู่แข่งทึม (Algorithm Code) เพื่อหลายพัฒนายิ่งใหญ่เพื่อที่จะสอดส่ายความคิดริเริ่มใหม่ๆ ข้างงานวิจัย เจริญ กับงานติดตั้งปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยิ่งไปกว่านี้ อีกต่างหากคว้าเปิดตัวแผนคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (เพราะคำอธิบายเพิ่มเติมจากขนบความคิดเห็น) และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญข้าง AI สุดยอดเข้าร่วมงานวิจัยดังกล่าวพร้อมด้วยเรือแพลตฟอร์มการประมวลผลคอมพิวเตอร์ Atlas AI ซึ่งใช้คืนชิปซวดเซ็ตวัดผล Ascend AI สิ่งของ Huawei ณงานแบ่งออกขุมฤทธิ์การประมวลผลคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนขนบธรรมเนียมดังกล่าว เพราะผลวิจัยกลุ่มนี้จะถูกนำไปใช้ในโครงการ MindSpore สิ่งของ Huawei อันเป็นกบิลคอมพิวเตอร์แบบ AI สำหรับรองรับการใช้งานในทุกสถานการณ์ แผนดังที่กล่าวมาแล้วเปิดรับเหตุด้วยทั้งหมดที่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำเอานักเจริญ AI ทั่วโลกสมรรถขาดกระจายกรอบขีดจำกัด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยกันความฉลาดแยกออกอุโฆษได้อย่างต่อเนื่อง บอกความสำเร็จการวิจัยพื้นฐานข้างสมองกลวิทัศน์ของ Huaweiการลงทุนที่งานค้นคว้าวิจัยขั้นแรกตรงนั้นครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดที่ประธานของวิธีพลิกแพลงข้าง AI สรรพสิ่ง Huawei ได้มาสร้างความสามารถขั้นต้นในต่างๆนาๆข้างอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ รวมทั้งการตกลงใจด้วยกันการอนุมาน สมรรถนะเหล่านี้ทั้งหมดขาดไม่ได้ทาบการพัฒนา Machine Learning จ่ายมีประสิทธิภาพ โดยระลึกบริเวณแวดล้อม สวัสดี ประกอบด้วยความน่านับถือ และสมรรถทำได้มาอย่างอัตโนมัติคุณโคมไฟ แม่ชี่ หัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ข้างสมองกลวิทัศน์สถานที่ห้องทดลองตุงอาห์ อาร์ค (Noah’s Ark) สิ่งของ Huawei กับขาสรรพสิ่งสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) ได้ร่วมเล่าความคืบหน้าล่าสุดสิ่งของการค้นคว้าในด้านสมองกลวิทัศน์ กล่าวว่า “ Huawei คว้าทุ่มทุนจำนวนมากในงานค้นคว้าวิจัยขั้นแรกด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์นี้ โดยตั้งหน้าให้ความสำคัญแห่งข่าวสาร ปัญญา ด้วยกันหนทาง แห่งระยะเวลา 2 ชันษาที่ผ่านมา Huawei ได้มาพิมพ์วารสารกระทั่ง 80 ฉบับ แห่งที่ประชุมชั้นนำข้าง AI ด้วยกันวารสารปะปนกัน เป็นต้นว่า CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition), ICCV (International Conference on Computer Vision), NeurIPS (Neural Information Processing) และ ICLR (International Conference on Learning Representations) Huawei ก่อสร้างความสำเร็จสถานที่นับว่าเป็นการปฏิวัติวงการยิ่ง เพราะว่าผลวิจัยเหล่านี้เปิดกว้างที่วงการอุตสาหกรรม ที่รูปแบบสิ่งของข้อเขียนวิชาการกับเครื่องหมายต้นทาง (source code) ซึ่งเราได้มาเชิญมากหลายเจริญ AI ระดับโลกมากระทำการวิจัย ปรับปรุง ด้วยกันการติดตั้ง AI เพราะว่าคำอธิบายเพิ่มเติมจากผลวิจัยสถานที่ประกอบด้วยสิงสู่หลังจากนั้นสิ่งของ Huawei”ขนบธรรมเนียมความคิดเห็นเหตุด้วยมากปรับปรุง AI ทุกคนศาสดาจารย์ดวงไฟ แม่ชี่ ได้มาไม่มิดชิดถึงขนบธรรมเนียมสมองกลวิทัศน์สิ่งของ Huawei ดุ “จักลงทุนอย่างกว้างขวางด้วยกันสม่ำเสมอที่ข้างงานค้นคว้าวิจัยขั้นต้น การบริหารอุปสรรคพื้นฐานทั่วตรี ในปีกงานวิเคราะห์ทิวทัศน์ (Visual Recognition) เพื่อให้สมรรถสืบหาความฉลาดขนมจากข่าวผลรวมมากมายคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ งานดีไซน์โมเดลเพราะด้วยการวิเคราะห์ภาพ (Visual Recognition) ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยกันการเป็นผู้แทนตราและงานจัดเก็บของความฉลาด ซึ่งการปราบความติดขัดกลุ่มนี้ได้มาจักช่วยผลักดันความหลักแหลมในภาพรวมได้มา”แผนความคิดเห็นตรงนี้ประกอบด้วยแบบอย่างชั้นย่อย 6 ขนบธรรมเนียม คว้าแก่• แบบอย่างภูเขาน้ำแข็งสถานที่ข่าว (Data Iceberg Plan): ใช้ข่าวสารผลรวมเปล่ามากขนมจากข่าวสถานที่ได้จดหมายเก็บ แห่งการปลดปล่อยสมรรถนะสรรพสิ่งข่าวสารจำนวนมากมายแห่งไม่เคยครอบครองการรายงาน กับช่วยเหลือรูปแบบการฝึกหัด (Model Training) ที่สถานการณ์แม่แบบขนาดเล็กสถานที่ท่วมมาก• แผนลูกเต๋ามหัศจรรย์สถานที่ข่าว (Data Magic Cube Plan): ใช้การจัดโชว์ผลรวมมากมากแนวทาง งานจัด ด้วยกันวิธีพลิกแพลงต้นฉบับประสานในการเพิ่มพูนสมรรถนะในการเรียนสิ่งของโมเดลต่างๆ ตามสถานการณ์แน่ๆ• ขนบธรรมเนียมโมเดลไฮ-ทัชชิ่ง (Model High-touching Plan) : ก่อสร้างโมเดลขนาดใหญ่บนบานศาลกล่าวเทคพองโลขยี้คลาวด์ เพื่อพิจารณาขีดจำกัดความสามารถปะปนกัน ของกระทำที่ต่างๆนาๆที่ปีกวิทัศน์• แผนตัดทอนจำนวนรวมกรรมวิธี (Mode Slimming Plan): สร้างโมเดลระเบียบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพราะด้วยด้านเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อที่จะสนับสนุนจ่ายชิปสามารถหาความเป็นจริงกับเติมเต็มเรื่องวินิจฉัยสิ่ง#สลับซับซ้อนคว้า• แนวทางเหลือบเห็นธารณะ: กำหนดการงานก่อนการฝึกอบรมข้างวิทัศน์ เพื่อที่จะก่อสร้างโมเดลวิทัศน์แบบกว้าง• หลักบวกวีอาร์ (V-R Integration Plan): ควบคุมสมองกลวิทัศน์ไปสู่ AI เปลี่ยนการประสานการเลียนแบบเหมือนกับ (VR) เข้าใช้งานในเวลาเดียวกัน ศาสตราจารย์ตะเกียง แม่ชี่ กล่าวว่า “ฉันยินดีต้อนรับนักค้นคว้าข้าง AI ทั่วโลกในงานร่วมขนบธรรมเนียมวิสัยทัศน์สิ่งของ Huawei ในงานจัดหาสิ่งใหม่กับพิจารณาอนาคตจากไปพร้อมกัน ความเก่งกาจทางราชการคิดเลขอันทรงพลังสรรพสิ่งผลิตภัณฑ์ Atlas เรือแพลตฟอร์มสมองกลฉบับร่าง AI สิ่งของ Huawei จักรีบการพาขนบธรรมเนียมวิสัยทัศน์จากไปเกลี่ยชดใช้แน่ๆแยกออกเกิดขึ้นอย่างเร็ว ผลวิจัยเหล่านี้จะถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่ MindSpore ซึ่งครอบครองริมด้านการคำนวณต้นฉบับ AI สรรพสิ่ง Huawei สถานที่ครอบคลุมทุกเหตุการณ์การใช้งานด้วยกันเปิดเผยประกบอุตสาหกรรมเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่งานจรรโลงมากปฏิรูปทั้งปวงมนุช”แห่งงาน Huawei ไม้คานเน็กต์รายปี พุทธศักราช 2552 (HUAWEI CONNECT 2018) Huawei ได้บอกกลยุทธ์ปีก AI เป็นครั้งแรก เพราะว่าเน้นงานค้นคว้าวิจัยพื้นฐานของ AI ด้วยกันงานสมคบคิดกับดักสถาบันค้นคว้าระดับโลกหมายรวมเหล่ามากปรับปรุงเพื่อจะงานก่อสร้างอีโคสิสเต็มสรรพสิ่ง AI นอกจากนี้ ข้างในการทำงานชุมพลมากหลายปฏิรูป Huawei (HDCมันสมอง Cloud) Huawei ได้มาแสดงพวกอธิคมปีกงานค้นคว้าวิจัยขั้นแรกต้นฉบับตัวร่วมที่ปีกสมองกลวิทัศน์กับโหมโรงแบบอย่างโลกทัศน์ อีกด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องแห่งการวิจัยขั้นต้นสรรพสิ่ง AI และนวัตกรรมที่เปิดกว้าง เป็นเหตุให้ Huawei สามารถขยายอาณาเขตที่กรณีหลักแหลมที่รอบด้านออกจากไปคว้าอย่างต่อเนื่อง PR NewsHuawei