HUAWEI สนับสนุนไทยต่อสู้ร้ายแรง COVID-19 มอบบริการ HUAWEI CLOUD แบ่งออกองค์กรประเทศไทยชดใช้ฟรี

บริษัท กระหม่อมเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กำหนด อนุเคราะห์ท้องถิ่นการทำงานในประเทศประเทศไทยแบ่งออกก้าวหน้าดามท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 อีกด้วยงานส่งมอบบริการโซลูชัน HUAWEI CLOUD แบ่งออกองค์กรที่ประเทศไทยใช้งานเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนานถึง 3 ดวงเดือน รวมช่วยเหลือภาคเอกชนแบ่งออกมีประสิทธิภาพเลิศในที่การดำเนินการงานท่ามกลางเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ COVID-19 ในประเทศแหลมทองมีผลแจกองค์กรปะปนกัน ต้องประสบกับข้อความท้าในที่งานเดินการงาน รวมทั้งการแห่งแหล่คนจำเป็นจะต้องประพฤติตามมาตรการ “อยู่นิวาสสถาน จอดเชื้อ เพื่อจะชากล่าวโทษ” สิ่งของรัฐบาล เพื่อตัดทอนความเสี่ยงต่องานติดโรค และตัดทอนงานเพิ่มผู้ติดโรคในประเทศไทย ศรีษะเว่ยณฐานะผู้นำปีกเทคโนโลยีโทรคมนาคมด้วยกัน 5G จึงปรารถนาช่วยอนุเคราะห์เขตกิจธุระแห่งไทยแจกเดินหน้าต่อ เช่นกันด้านการงานบริการ HUAWEI CLOUD หัวกะทิสิ่งของอุตสาหกรรม โดยองค์กรเอกชนใดๆ ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ความกระทบกระเทือนจากงัวตัก-19 หรือไม่ก็อุตสาหกรรมสถานที่ยังคงให้บริการอำนวยความสะดวกแก่การดำเนินชีวิตประจำวันของกลางเมือง สมรรถขอรับบริการได้มาเพราะว่าไม่มีค่าจับจ่ายใช้สอยใดๆ นานเลิศ 90 กลางวันข้อแนะนำเทคโนโลยีมากเด่นสรรพสิ่ง HUAWEI CLOUD ตรงนี้ดึงขึ้นแจกต่อเนื่องเข้ารับบริการได้จากนั้นวันนี้ เพราะว่าแอปพลิเคชันสถานที่ประกอบด้วยรำลึกนวนทราฟิกเพิ่มพูนสูงขึ้นโดยด่วน ต่อเนื่องขนมจากสถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจในที่หมวดบริการส่งอาหารหรือไม่ก็พัสดุ ซึ่งจะเป็นหมู่จำเดิมแห่งหนมีสิทธิ์ผลดีจากข้อเสนอแนะดังที่กล่าวมาแล้ว HUAWEI Cloud Thailand เป็นทายิกาบริการคลาวด์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแหลมทอง เพื่อให้บริการอายุมากไทยโดยเฉพาะ รวมหมดยังมีศูนย์บริการข่าวสารอยู่ในประเทศไทยด้วย เช่นนี้ HUAWEI CLOUD ส่งมอบศักยภาพด้วยกันความมั่นคงสิ่งของเทคโนโลยี All-Stack ระดับโลก พร้อมด้วยงานประดิษฐานด้วยกันบริการแห่งหนได้รับงานปรับแจกกับกิจธุระภายในประเทศเพราะองค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศแหลมทองสถานที่หมายมั่นใช้คืนบริการโซลูชัน HUAWEI CLOUD ดังกล่าวโดยหมดค่าจับจ่าย สมรรถต่อเนื่องด้วยกันส่งข่าวลงมางอีกทั้งกรุ๊ป HUAWEI CLOUD ถึงที่กะไว้ [email protected] PR NewsHUAWEIcovid-19HUAWEI CLOUD

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/09/Huw5-1200-x-800.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/09/Huw2-1200×800.jpg