Huawei ครอบครองประเภทหนึ่งจอมงานยื่นจดสิทธิบัตร 3,524 อย่างเต็มที่แรงกล้าในที่ยุโรป

Huawei ครอบครองระดับหนึ่งพร้อมด้วยจอมสิทธิบัตรแห่งตาขอจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,524 อย่างอีกด้วยการต่อยมวยอดอยากสิ่งใหม่จากเทคโนโลยี 5G ขึ้นแท่นวรรณะเอ็ดผู้ตะขอจดสิทธิบัตรรายใหญ่ที่สุดในยุโรปรายปี 2019 ติดตามข่าวขนมจากรายงานปัจจุบันของ European Patent Office – EPOเพราะว่าหัวเว่ยเป็นหุ้นส่วนจีนพางรายโดดเดี่ยวแห่งสาวเท้าขึ้นไประดับมากมายนี้ ศรีษะเว่ยได้มายื่นตาขอตีทะเบียนสิทธิบัตรทั้งสิ้น 3,524 อย่างที่ชันษา 2019 จับห่างซัมท่อนไม้ (2,858 ฉบับ) เล็กลจี (2,817 อย่าง) ยูไนเต็ด เทคตุงกก.ขยำ่ส์ (2,813 ระบิล) กับซีเมนส์ (2,619 ระบิล) ที่ตามมาในลดหลั่นที่สอง สาม สี่ ด้วยกันเบญจ เป็นลำดับ ขนมจากจำนวนรวมสิทธิบัตรทั้งสิ้น 3,524 ระบิลสถานที่หัวเว่ยตะขอลงชื่อที่ปี 2019 อัตราร้อยละ 64 จ้าสิงสู่ในหมวดการติดต่อสื่อสารดิจิทัล อัตราร้อยละ 12 สิงสู่ในหมวดโทรคมนาคม กับอีกร้อยละ สิบเอ็ด สิงสู่แห่งพวกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มร. หย่อน เมนิแยร์ หัวโจกคณะนักเศรษฐศาสตร์สิ่งของ EPO บอกดุ การติดต่อสื่อสารดิจิทัลครอบครองกลุ่มที่ประกอบด้วยงานตะขอยื่นตีทะเบียนสิทธิบัตรเต็มแรงสุดขอบในพรรษา 2019 สะท้อนมอบเห็นจดการพัฒนาสิ่งรวดเร็วของเทคโนโลยี 5G บริษัท กระหม่อมเว่ย ซึ่งมีสนญ.อยู่ที่เมืองซวนเซิ่นเจิ้น กำลังขึ้นไปดำรงฐานะเท้าหน้าที่ท้องตลาดการแข่งขัน 5G สุดยอด อีกด้วยงานคว้าให้คำมั่น 5G เชิงพาณิชย์กับโอเปอเรเตอร์ทั่วโลกยิ่งกว่า 90 อย่าง ทั้งๆ ที่พื้นโลกพละเตรียมรั้งขึ้นให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการ มร. เขวลียง กระหม่อม ประธานกองกลางกระหม่อมเว่ย ได้ข้อมูลเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาว่า หุ้นส่วนคว้ายกให้ที่ทำการกก 5G จรแล้วกระทั่ง 400,000 พวก นาย เหริน เจิ้งเฟย สำคัญบุคลากรบริหารกับผู้ริเริ่มสิ่งของบริษัท อีกทั้งได้กล่าวว่า เขาเชื่อตวาดหุ้นส่วนจะสมรรถมอบให้หน่วยงานโคนได้มา 1.5 – 2 โล้นพวกแห่งพรรษา 2020 ครั้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กองกลางข้อมูลตวาดจะสร้างร.ง.เครื่องมือเครื่องใช้ 5G ด้วยว่ายุโรปแห่งแต่ต้นในประเทศประเทศฝรั่งเศส โดยจะผลิตที่ทำการโคนเดินแบบเมดอินทวีปยุโรป “โรงงานแห่งตรงนี้จักจัดส่งอุปกรณ์ให้ท้องตลาดตลอดตลอดยุโรป มิใช่เพียงแห่งฝรั่งเศส” นาย เหลียง หัว รายงาน ฐานการผลิตแห่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งใช้เงินลงทุน 200 ล้านยูโร จะครอบครองโรงงานผลิตหน่วยงานฐาน 5G แห่งเริ่มแรกของกระหม่อมเว่ยที่ตั้งสิงสู่ข้างนอกจีน PR NewsHuaweiEuropean Patent Office

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/09/Huwai2-1200×800.jpg