HSBC ประกาศทำให้หยุดสำนักงานสาขากว่าครึ่งในที่อินเดีย รับมือพฤติกรรมผู้บริโภคแห่งเปลี่ยนไปในที่ยุคดิจิทัล

HSBC เอ็ดในที่ธนาคารอสูรเทิ่งซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองหลวงลูกคลื่นที่สูง ออกมาปริปากว่า HSBC เตรียมการดับสาขาณประเทศอินเดียกว่า 24 สาขาใน 15 เมือง สาเหตุจากความประพฤติของผู้บริโภคสถานที่ปรับเปลี่ยนไปใช้ทางผ่านออนไลน์เจริญ ช่วงปัจจุบัน HSBC มีสาขาในอินเดียกว่า 50 สำนักงานสาขา งานดับ 24 สาขาถือเป็นฉิวเฉียวอรรธของผลรวมสาขาทั้งปวง ซึ่งอินเดียดำรงฐานะประเทศชั้นสถานที่ 4 แห่งหนสร้างกำไรจังสุดขอบแจกกับดัก HSBC ตั้งแต่ชันษา 2011 ธนาคารก็ประกอบด้วยการถอดออกบุคลากรไปกว่า 87,000 คน และดับงานจากไปต่อจากนั้นกระทั่ง 80 งานพร้อมกัน กับเอาคืนการเคลื่อนที่งานในโปร่งด้าว อันเป็นส่วนหนึ่งสิ่งของการปรับโครงสร้างหน่วยงานในที่ตอนที่ผ่านมา HSBC ครอบครองธนาคารโบราณแห่งหนแจว่งแห่งหนแก่ชันษาตรงนี้ก็นับได้มา 151 ชันษา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไปสรรพสิ่งลูกค้าแห่งหนหันมาติดต่อกับดักแบงค์เปลี่ยนทางออนไลน์เจริญ เปล่าเพียงแค่ HSBC ขนาดนั้น ธนาคารต่างชาติที่ดำรงฐานะศัตรูในที่อินเดียประการ DBS Group ก็เน้นเจียรแห่งหนกลอุบายปีกดิจิทัลงอกงาม เปล่าจวนไม่ห่างไกล ธนาคารณที่อยู่ฉันเอง แม้อีกทั้งปราศจากประกาศอื้ออึงถึงกับข่าวดับสำนักงานสาขา ทว่าก็ริเริ่มเหนี่ยวรั้งงานถลกสาขาใหม่ กับก่นไปแห่งหน Digital Banking เจริญห้ามต่อจากนั้น ที่มา : IndianExpress NewsHSBCFinTechbankingDigital Banking