HotelQuickly ถูกเลาะจาก TripAdvisor, Trivago หลังผ่านพบทุจริตผู้ซื้อจำนวนมาก

ผู้บริโภคบริการเว็บจองโรงแรม HotelQuickly มากมาย ร้องทุกข์กับสำนักข่าว หวาดกลัวถูกคด ในขณะที่ได้มามีงานชำระเงินเต็มจำนวนรวมจากไปแล้ว อีกทั่วมาตรการชดใช้แห่งหนพวกเขาถือสิทธิ์กลับมาสิงสู่ในที่แนวทางสิ่งของบัตรให้ ผู้ให้บริการสำรองโรงแรมอ้างถึง ‘ได้เกิดโจทย์แห่งหนคาดไม่ถึง’ กับกำลังกาย ‘พยายามอย่างแรงเพื่อจะแก้ไขเหตุการณ์ต้นตอขึ้นไป’ นี่ตกว่าทั้งหมดแห่งหนผู้เสียหายได้รับการกล่าวโต้ขนมจากทาง HotelQuickly ทิวภาพจาก Facebook สรรพสิ่ง HotelQuickly“ดูเหมือนงานเลิกนั้นคว้าถูกก่อผ่านมนุษย์กลาง” Roy Bamber ทูลกับดักสำนักข่าว Independent ผู้ใช้มนุษย์หนึ่งอ้างถึง นกเขาไม่ไหวสารภาพการแจ้งตักเตือนกรณีการเพิกถอนจวบจนถึงจรจรดโรงแรม “เราจำเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยคุณค่าโฮเต็ลโดยตรงกับทางโรงแรมอีกรอบ เพราะทาง HotelQuikly ได้มาทำการชดใช้ค่าป่วยการคืนณแนวทางตั๋วกำนัลแทนที่จะประสบความสำเร็จคืนทรัพย์สิน” นาย Les Davis อีกหนึ่งผู้เสียหายกล่าวว่า “ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังกายหกอยู่ที่ประสาตกยาก หรือกำลังจะเจ๊งละเลขา” “เกล้าผมไม่แน่ใจดุมีผู้ได้มาข้อเสียหายกี่ทอผ้าคน ทว่ากระผมได้มาติดต่อกับดักทาง TripAdvisor และผู้เสียหายเป็นส่วนใหญ่สถานที่ผ่านพบตกลงรับอีเมลเรื่องการชดเชยขนมจากทาง HotelQuickly” เพราะข้อปลีกย่อยอีเมลการตะขอคืนเงินนั้นทาง HotelQuickly แจ้งว่า ที่ทุกวันนี้เขาทั้งหลายไม่สมรรถทำการคืนเงินได้ ตามที่ความผิดพลาดมุขกระบิล จะอย่างไรก็ตาม งานชดใช้ค่าปรับหมดด้วยกันจะไม่ผิดส่งแจกที่แนวทางสรรพสิ่งบัตรกำนัลแทนที่ ดูเหมือนงานจ่ายตั๋วให้จักเป็นกรรมวิธีชดเชยค่าปรับกรรมวิธีเดี่ยวแห่งเขาทั้งหลายสามารถทำกันได้ในเวลานี้ นอกจาก ผู้เสียหายบางรายอ้างถึง บัตรให้แห่งได้รับลงมาตรงนั้นไม่สมรรถนำไปใช้การงานคว้าแน่นอน ผู้ซื้อจำนวนมากคว้ากระทำการร้องเรียนเจียรยังโซเชียลมีเดียของ TripAdvisor ว่าฉันใดเขาทั้งหลายอีกทั้งการบอกกล่าวแจกกับดัก HotelQuickly ทั้งๆ ที่ประกอบด้วยข่าวในทางหักออกมาจำนวนมาก สำนักข่าว Independent คว้าทำการติดต่อเจียรอีกต่างหาก TripAdvisor, Trivago, กับ HotelQuickly มุข TripAdvisor กล่าวโต้มาแหว “หมู่เราคว้ากระทำการเพิกถอนบริการ HotelQuickly จากเว็บไซต์ดำรงฐานะสถานที่สุภาพ ด้วยกันรู้เป็นทุกข์ทาบสถานการณ์ต้นตอขึ้นไปดามผู้ถือสิทธิ์ความเสียหายที่ตอนนี้เป็นอย่างมาก” เพราะว่าได้จ่ายคำแนะนำว่า ภายหน้าถ้าหากจักกระทำการจองโรงแรม จำเป็นจะต้องต่อเนื่องกับดักทางโรงแรมต่อหน้าเพื่อจะประกันงานจองอีกครั้ง อีกทั่วแนะนำผู้แห่งถือสิทธิ์ความเสียหายมอบต่อเนื่องกับดักมุขแบงค์ผู้ให้บริการบัตรเครดิต เพื่อที่จะกระทำการตะขอคืนเงิน เหมือนกันกับดัก Trivago กลางแจ้งว่าเขาทั้งหลายก็ได้ทำการยกเลิก HotelQuickly ขนมจากระบบ จนถึงปัญหานี้จักได้มาการเยียวยา นอกจากนี้ ทาง Daily Mail Australia คว้ากระทำการติดต่อจรอีกต่างหาก HotelQuickly นี่ถือเอาว่าหมดด้วยกันแห่งพวกเขาได้รับงานกล่าวโต้มา ‘หมู่เราจักทำรุ่งแจ้งเหตุตรงนี้เจียรอีกต่างหากผู้สั่งการ ด้วยกันจะสร้างทุกอย่างแห่งทำได้ลงคอที่การว่าการเหตุตรงนี้’ ‘ได้มาโปรดอดทน ทางอีฉันจะติดต่อกลับมาจรครั้นสามารถควานผู้แห่งหนสามารถจ่ายข่าวเพิ่มเติมที่กรณีนี้คว้า’ สำนักข่าว Straits Times สรรพสิ่งสิงคโปร์ คว้าพยายามติดต่อกับทาง HotelQuickly ทว่าก็ทะลาย เกี่ยวพันอ่อนปทหาริเคชั่น HotelQuickly โฮเทลควิกลี่ให้บริการงานกันที่พักได้มาทันอกทันใจขนาดที่จะนาทีสุดท้าย ด้วยกันให้บริการสิงสู่ณแปลง (ใช้แก่ที่)เอเชีย-แปซิฟิค โดยจ่ายส่วนลดณงานจองโฮเต็ลแห่งหนมีอยู่ยิ่งกว่า 250 จุดหมาย โฮเทลควิกลี่เป็นกงสีกับโฮเต็ลและรีสอร์ท 12,000 แห่ง โฮเทลควิกลี่คว้าริเริ่มตั้งขึ้นขึ้นที่ปี 2556 มีสนญ.อยู่ในสภาพแห่งด้าวฮ่องกงกับมีสำนักงานอีกแหล่สำนักงานสาขาตั้งอยู่ในที่เมืองโค่งภายในภาค หมายรวมกรุงเทพฯ บริษัทแม่ของ HotelQuickly คือกองกลางผู้ให้บริการปีกงานชำระเงินอย่าง Rising Sun Merchant Services ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่อยู่แห่งหนประเทศสิงคโปร์ เพราะการจองโรงแรมส่วนมากไม่ได้สร้างเปลี่ยนกับดักทางโฮเต็ลโดยตรง เสียแต่ว่าจักได้ผลทำผ่านคนกลาง อ้างอิง Independent, Daily Mail, Straits Times , Techsauce NewsTrivagoTripAdvisor้hotelquickly