Honestbee ขาดทุนหนัก เตรียมการหยุดให้บริการแห่งแหลมทองกับมาเลเซีย

เหตุการณ์ย่ำแย่ยอมเรื่อยๆเพราะด้วย Honestbee บริการคัดเลือกจ่ายด้วยกันจัดส่งผลิตภัณฑ์ขนมจากซุปเปอร์มาร์เก็ตผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ก่อนหน้าประกอบด้วยข่าวการขาดทุนจั้กๆ จนถึงกระแสข่าวการถูกขับขี่ให้กำเนิดสิ่งของ Joel Sng ผู้ก่อตั้งกับ CEO ล่าสุดก็วางแผนหยุดให้บริการที่มาเลเซียหมายรวมประเทศไทยแล้ว วันที่ 22 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ตรงนี้ ก่อนหน้านี้หุ้นส่วนประสบปัญหาข้างเงินทุนหมุนเวียน กับเข้าเนื้อไม่ว่างเว้น ทำเอาได้มาทำให้หยุดตัวยอมในประเทศประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งทำให้หยุดโปร่งใสบริการที่สิงคโปร์ และแม้มานะบากบั่นจักรุดหน้าควานหานักลงทุน แต่ว่าก็อีกทั้งเปล่าสมรรถจรต่อได้มา จนถึงวันนี้ได้ล่าสุดประกอบด้วยการรุ่งแจ้งทาง LINE หมายรวมเว็บไซต์ดุจะล้มเลิกให้บริการชั่วครู่ เพราะว่าประกอบด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเพราะฉะนี้ “บริษัท ออนเนสบี ขีดคั่น ตะขอบอกดุ จักยุติงานให้บริการชั่วขณะตั้งแต่กลางวันจันทร์ที่ 22 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 2562 เป็นต้นไป ทางลูกค้ายังสมรรถทำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก ออนเนถูกใจี คว้าจนถึงรวิวารที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 2562 นี้ขนาดนั้น ทางเราจำเป็นจะต้องขออภัยที่ความติดขัด ด้วยกันตาขอขอบคุณผู้ใช้ทุกคนแห่งให้การเอื้อเฟื้ออีฉันเสมอมา” เพราะด้วย Honestbee นั้นริเริ่มให้บริการในประเทศประเทศไทยในที่ชันษา 2017 ดำรงฐานะ Startup รายใหญ่แห่งให้บริการในที่มากมายประเทศ ทว่าประสบปัญหาความเงินทุนหมุนเวียน ทำให้เริ่มมีปัญหาเรื่อยๆมา ทั้งนี้ข้างสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ไม่มิดชิดว่า “จักมีงานปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน ด้วยกันจักกลับให้บริการอีกครั้งอย่างยอดเยี่ยมขึ้นข้างหน้า” ข้อมูลขนมจาก CNA Techcrunch NewsStartuphonestbee

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/07/honestbee-close.jpg