HealthKartPlus สตาร์ถักัปร้านค้ายาเสพติดออนไลน์ วิถีทางเพื่อจะงานซื้อยาเสพติดแปลนถูกกับดีงาม

HealthKartPlus สตาร์ถักัปร้านค้ายาเสพติดออนไลน์ถือสิทธิ์ทุนรอน 180 โล้นพระบาท ขนมจากผู้ลงทุนเหลือแหล่ๆ เจ้านาย หนึ่งในที่นั้นถือเอาว่า Sequoia Capital สตาร์ถักัหว่านตรงนี้มีโมเดลหลักเขตๆ คือว่าผู้ใช้งานสามารถสืบหายาเสพติดกับข่าวเกี่ยวพันงานใช้คืนยาเสพติดนั้นๆ รวมถึงข้อพึงระวัง เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายสรรพสิ่งสารเสพติดแต่ละแบรนด์สถานที่ประกอบด้วยคุณค่าปฏิภาคกับยาเสพติดในที่ใบสั่งยาจากนายแพทย์ นอกจากนี้ อีกทั้งประกอบด้วยประกาศเกี่ยวส่วนผสมกับผลข้างเคียงสิ่งของยาเสพติดแต่ละภาพร่าง พร้อมกับบริการแลกเปลี่ยนพร้อมด้วย ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเดียว มุขหุ้นส่วนเพิ่งถือสิทธิ์ทุนโดยไม่เปิดเผยจำนวนรวมแห่งซีรี่ส์ B จับโดย Intel Capital ร่วมกับ Sequoia Capital เจ้าเก่า ด้วยในซีรี่ส์ A ถือสิทธิ์ทุนราวๆ 130 กล้อนบาทา ด้วยกัน 30 กล้อนตีน ด้วยรอบ seed funding HealthKart ดำรงฐานะร้านขายยาแห่งหนทางออนไลน์แห่งหนเริ่มแรก สรรพสิ่ง Aquamarine Healthcare Private Limited ต่อจากนั้นตกลงเรียวแบรนด์ตังเองนวชาต เพราะใช้ชื่อว่า 1mg และในณ เวลานี้ตกลงถูกจำแนกสั่งการโดยบริษัทแม่คนละสถานที่ต่อจากนั้น สตาร์ถักัป HealthKartPlus อายุ 2 พรรษา ประกอบด้วยฐานข้อมูลยามากกว่า 100,000 ประการ เวลานี้ให้บริการในที่เมืองโค่งๆ สรรพสิ่งอินเดีย เป็นต้นว่า Delhi NCR, Bangalore ด้วยกัน Bhubaneswar ครบครันๆ กับดักสอดส่ายโอกาสอันควรที่จะขยายตัวโดยเร็วไปยังนครอื่นๆ ด้วยเงินลงทุนกำล่าสุดที่ถือสิทธิ์ลงมา นอกจากกบิลแลกเปลี่ยนยาออนไลน์ต่อจากนั้น สตาร์ทอัหว่านนี้อีกทั้งโหมโรง Fitup อ่อนปฟิตเนสความหวังจักหยิบยกมาชิงส่วนแบ่งการตลาดอาหารเสริมพร้อมด้วย คุณสมบัติของเลี่ยนคือว่างานสืบหาตัวแทนขายสถานที่แลกเปลี่ยนยาเสพติดมีราคาๆ พร้อมด้วยราคาถูกที่สุด และประกอบด้วยงานเช้าเตือนผู้ใช้งาน ในกรณีที่อาจก่อกำเนิดอันตรายจากงานใช้ยา 2 ชนิด พร้อมๆ กัน ผู้ริเริ่มของสตาร์ทอัสาดนี้เจาะจงแหว ตั้งใจให้เกิดความตระหนักในที่การดูแลพลานามัย ทำเอากลุ่มคนเข้าถึงอนามัยที่สะอาดได้คล่องขึ้นไป ในราคาแห่งหนสบายดีกระเป๋ารถเมล์งอกงามเพราะว่าผู้ใช้แห่งประเทศอินเดีย แม้ว่าแอปกำลังิเคชั่นตรงนี้จะเป็นผลดีกับผู้บริโภค ทั้งในแง่พลานามัยกับลุ้นมัธยัสถ์เงินตรา แต่ว่าก็คาดแหวทรงไว้กินเวลาอีกจำเนียรกว่าแห่งหนลูกค้าในที่อินเดียจักสามารถใช้ประโยชน์จากเลี่ยนคว้ายิ่งนัก ภูมิหลัง : Tech in Asia NewsIndiaStartupInvestmentE-drugstoreHealthKartPlus