Grab Food โหมโรงงานส่งของกินต้นฉบับ Contactless Delivery ดูแลงานแพร่สะพัด COVID-19

ณช่วงการแพร่ระบาดสรรพสิ่งเชื้อโรค Grab Food เปิดฉากบริการการส่งอาหารหนทางนวชาต สิ้นไร้การสัมผัส หรือว่า Contactless Delivery เพื่อจะตัดทอนความเสี่ยงจากการแตะต้องติดต่อกันทางกายภาพระหว่างลูกค้าด้วยกันพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ครบครันประสานมือกับพาร์ทเนอร์ห้องอาหารยกฐานะงานดูแลความสะอาดณทั้งหมดขบวนการตั้งแต่งานเตรียมการของกินและที่ในการบรรจุหีบห่อของกิน แนะนำวางเงินผ่านคุณร็บเพย์ลดการเสี่ยงการลูบคลำไวรัสปะทุในธทองรินทร์ ธนียกลางวัน เอ็มดีโค่ง คุณร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “คุณร็บ คว้าค้นหากับเฝ้าดูระวังสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด ครบถ้วนไปมาตรการเพื่อปกปักรักษาและจรรโลงสุขลักษณะของผู้สถานที่ข้องแวะชนิดครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งณระยะงานกระจายเชื้อสิ่งของเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลแยกออกตั้งท้องซื้อขายใช้บริการ Grab Food ครอบครองมากมาย เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแบ่งออกกับดักผู้บริโภคสรรพสิ่งดิฉันท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ประสกเอ็งร็บขอเกี่ยวมอบให้ความห่วงใยผ่านการเปิดตัวบริการฉบับร่าง ไร้การสัมผัส หรือไม่ก็ Contactless Delivery เช่นกันงานเว้นระยะห่างไกลแห่งหนสมน้ำสมเนื้อขนมจากผู้อื่น (social distancing) ซึ่งสอดคล้องกับดักหลักการการควบดูแลโรคระบาดติดตามมาตรฐานสากล เพราะได้มาเริ่มประกาศใช้มาตรการดังที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่วันนี้ (20 มีนาคม 2563) นอกจากนี้ ประสกเอ็งร็บอีกทั้งได้มายกสถานภาพงานดูแลสุขอนามัยของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่้เช่นกันงานจัดหาหน้ากากสุขศาลา รวมทั้งร่วมกับพาร์ทเนอร์ห้องอาหารในที่งานสอดส่องความสะอาดของงานวางแผนของกินด้วยกันเครื่องใช้สถานที่ใช้คืนณการส่งอาหารเช่นกัน” ผู้ขับขี่และลูกค้าสมรรถประพฤติตามขบวนการแนะนำในการส่งอาหารฉบับร่างสิ้นไร้การสัมผัสได้มา • ผู้บริโภคระบุวงยอมรับ-ส่งอาหาร เปลี่ยนการส่งข้อความทางแชท • ผู้ขับขี่ Grab Food รุ่งเช้าผู้ใช้ครั้นโคจรจรด พอผู้ขับกระทำส่งของกินในที่สิ่งกลมๆที่แจ้งเก็บแบ่งออกวางอาหารเก็บบนกระเป๋ารถ ส่งของกินด้วยกันคอยแยกออกผู้ใช้ออกมายอมรับโดยทิ้งที่ว่างระหว่างผู้ขับกับผู้ใช้ 2 เมตร ซึ่งผู้ขับจักจำเป็นจะต้องหมั่น ซักฟอกหรือไม่ก็ล้างมือก่อนกำหนดจับต้องบรรจุภัณฑ์เทียบเท่า • ในที่ความลูกค้าปรารถนาแบ่งออกผู้ขับฝากของกินเก็บที่หน้าทางเข้าออกนิวาสสถาน หรือไม่ก็ที่ที่ปรารถนาเป็นต้นว่า ล็อบบี้ ผู้ใช้สามารถระบุได้มาผ่านความมุขแชท• แนะนำแยกออกผู้ใช้เลือกเฟ้นกรรมวิธีชำระเงินร่างอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนช่องทางท่านร็บเพย์ (GrabPay) เพื่อจะลดการเสี่ยงจากไวรัสสถานที่คงจะสะสมลงมากับดักธนบัตร • กระนั้นก็ตาม แม้มีความจำเป็นจำต้องชำระเช่นกันตัวเงิน แนะนำตัวแยกออกลูกค้าจับทรัพย์สมบัติเหยาะฝักและแหมะไว้แดนดินดวงส่งของกิน เพราะให้ทุกฝ่ายเว้นระยะไกลลิบระหว่างกักคุม 2 เมตรทุกเวลาGrab Food อีกต่างหากเอื้อเฟื้อให้ผู้บริโภคทั้งหมดมีกรรมสิทธิ์มอบให้ของกินสถานที่ยังไม่ตายนวชาต สะอาดสะอ้าน ด้วยกันบริบูรณ์ด้วยคุณภาพมุขโภชนาการครบทั้งปวงหนแม้จำเป็นต้องเปลืองเวลาอยู่ที่คฤหาสน์งอกงาม เช่นนี้ เพื่อจะพลานามัยสถานที่มั่นคงซึ่งขาดไม่ได้เหลือใจเนื่องด้วยการต้านภัยโรคภัยไข้เจ็บ ลูกค้าจึงมั่นใจได้มาตวาดของกินทั้งหมดจานบันทึกแห่งหนส่งซื่อขนมจากผู้ช่วยเหลือห้างร้านของ Grab Food ตรงนั้นถูกสุขลักษณะณทุกกรรมวิธี เพราะว่าผู้ปรุงอาหารจะสวมใส่หน้ากากสถานีอนามัยขณะทำอาหารทุกครั้ง หมั่นเลิกรักษาความสะอาดกับไม่แตะต้องวัตถุดิบไม่ก็อาหารด้วยมือเปล่า ทุกถึง มีการปกปักรักษาความสะอาดบริการห้องเครื่องและเนื้อที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้นนอกเหนือจากมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในที่ระหว่างขบวนการการพาส่งของกินจากนั้น ประสกเอ็งร็บอีกทั้งรณรงค์แบ่งออกลูกค้าลดการแตะต้องเงินสดเช่นกันงานชำระเงินผ่านประสกเอ็งร็บเพย์พอเรียกหาใช้คืนบริการปะปนกัน ของคุณร็บ ไม่ว่าจักเป็น บริการข้างการสัญจร การส่งสรรพสิ่ง การสั่งอาหาร ทั่วจดการกรอกเงินตราเปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อจะคดีว่อง คล่องและเสถียรยิ่งขึ้น PR Newsgrabcovid-19Contactless Delivery

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/image18.jpeg