Grab เริ่ม ‘Trip Planner’ บริการกำหนดแผนการเดินทาง เชื่อมโครงข่ายระบบการเคลื่อนย้ายสาธารณะณอ่อนพข้างเดียว

Grab โหมโรง ‘ทริป แพลุกลนเนอร์’ (Trip Planner) ฟีประสบร์และบริการคบคิดดั้นด้นใหม่ล่าสุด เชื่อมโครงข่ายกบิลขนส่ง สาธารณะเข้าไปแห่งแอพกองพลิเคชั่น พร้อมทำให้รุ่งเรืองขึ้นหนทางพร้อมด้วยบริการขนมจาก Grab ทั้ง GrabBike (Win) และ GrabCar เพื่อซูบปัญหางานโคจรจากปากทางสู่ที่หมาย เชื่อมต่อระหว่างหมู่การขนย้ายธารณะ เจ้าจำเดิมในที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางกอก ครอบครองเมืองชั้นสถานที่มีการจราจรติดขัดเต็มที่แรงกล้าเต็มที่ครอบครองชั้น 1 สรรพสิ่งพื้นโลก (ข่าวพอชันษา 2016) โดยประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยกว่า 5.7 โล้นคน อีกตลอดมีรถยนตร์กว่า 10 เลี่ยนคัน แต่กระนั้น งานแบ่งออกข่าวประชาชนณงานเดินทางยังไม่พอเพียง งานเปิดตัว ‘Trip Planner’ นับว่าเป็นสาวเท้าสําคัญไปสู่วิสัยทัศน์สิ่งของ Grab ที่มุ่งมั่นณงานสร้างการเดินทางแห่งชีพประจําวันที่ไร้รอยเชื่อม เข้าถึงได้มาหวานคอแร้ง และมีค่าสมควร ปันออกแก่หมู่ชนในประเทศไทยด้วยกันเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Grab ครอบครองอ่อนพในที่ทุกเมื่อเชื่อวัน กล่าว ‘Trip Planner’ ปันออกลู่ทางการเดินทางทั้งปวงรูปแบบแบ่งออกคนเมือง ภายหลังที่คว้าเปิดฉาก ‘Trip Planner’ ณกรุงจาการ์ต้า แดนอินโดนีเซีย ครอบครองแห่งหนแรกณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้นจันทราเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตกลงขยายงานให้บริการกับถลกให้บริการจากนั้นณบางกอก ประเทศสิงคโปร์ และกัวลาลัมเปอร์ โดยประกอบด้วยฟีประสบร์หลักเขตๆ เป็นต้นว่า วางแผนเดินทาง ด้วยข่าวสารสถานที่แม่นยํา มองดูทางงานเดินทางเจียรอีกทั้งจุดหมายปลายทางในที่แต่ละวิธีการ วิเคราะห์กำหนดการงานเดินรถของรถไฟลอยฟ้า รถไฟลอยฟ้าใต้พิภพ เรือ และรถประจำทาง ประจําทางในกรุงเทพมหานคร ระบุความมุ่งหมายเปลี่ยนฟีประสบร์ Trip Planner เพราะกระบิลจะนําทูลทางเลือกงานเดินทางพร้อมด้วยหมู่การเคลื่อนย้ายทั่วไป แห่งหนว่องไว อดออม และมีประสิทธิภาพเต็มที่สุดโต่ง พร้อมกะสมัยงานดั้นด้นที่จะเจียรจด รวมถึงทางการดำเนิน ร่วมกับหนทางงานโคจรขนมจากปากทางไปสู่ปลายทาง ทั้งๆ ที่ครอบครองบริการ GrabBike (Win), GrabCar และกระบิลขนส่งสาธารณะ ซึ่งลูกค้าสมรรถนวดเรียกหาชดใช้บริการ Grab เปลี่ยนฟีเจอร์ตรงนี้ได้มาโดยตรง หากผู้ใช้งานประกอบด้วยความไม่ไว้วางใจณการดั้นด้น สามารถนวดเข้าไปสอบถามข่าวสารงานเดินทางประเทืองได้มา กระบิลรุ่งอรุณสั่งสอน (Alerts) ประมวญข่าวสารทั้งเพสรรพสิ่งหมู่ขนส่งธารณะในประเทศประเทศไทย ข่าวสารขนมจาก Grab ไทยผู้ให้บริการกระบิลการขนย้ายธารณะอื่นๆ อีกทั้งจักได้รับประโยชน์ขนมจากจํานวนผู้เดินทางที่มากขึ้น ด้วยเหตุที่ Grab ช่วย ให้การเดินทางเข้าถึงกบิลขนส่งมวลชนกับกำหนดแผนการโคจรคว้าประการสะดวกสบายยิ่งขึ้น เช่นกันบริการรถยนต์ รวมขึ้นรถสรรพสิ่ง Grab อีกรวมหมดยังทําแบ่งออกรู้ข่าวสารและพฤติกรรมงานเดินทางเกี่ยวข้องผู้ใช้เปลี่ยนเล็กพกำลังิเคชั่น ด้วยกันเหลือบเห็นโอกาสณเชื่อมต่อโครงข่ายแห่งบริเวณสถานที่การให้บริการอีกต่างหากเปล่าตลอด พอให้เกิดการเกี่ยวโยงข่ายงาน กับการเข้าถึงในที่ทุกเนื้อที่ นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นการนําร่องเจริญ Mobility as a Service (MaaS) หมู่การติดต่อสื่อสารการเคลื่อนย้ายสถานที่เข้าถึงได้เพราะว่ามนุชธารณะ ด้วยกันยังขานแนวทางของรัฐบาลแห่งการจรรโลงและเอื้อเฟื้อความคิดเห็นการขับกรีธาหมู่การเคลื่อนย้ายอัจฉริยะ (Smart Mobility) ด้วยกันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย เพื่อที่จะลดการใช้คืนรถยนต์เฉพาะตัว เอาใจช่วยแก้ไขการจราจรกับมลพิษแห่งนคร ด็อกเตอร์รวิ ปฐมบุตรชาย รองลงมาจากผู้อําเก้ายการ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า “แห่งการพัฒนานครอัจฉริยะ การคมนาคมและตำรวจจราจรถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญแห่งหนสมรรถนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ณการจัดการสั่งการ หนึ่งในที่หนทางกบิลการเคลื่อนย้ายอัจฉริยะ (Smart Mobility) ซึ่งหลายด้าวได้ริเริ่มทดลองใช้ ตกว่า Mobility as a Service (MaaS) ที่นักเดินทางสมรรถเลือกคัดใช้คืนหนทางงานโคจรสถานที่เป็นการการเคลื่อนย้ายสาธารณะสรรพสิ่ง รัฐบาลด้วยกันการติดต่อสรรพสิ่งภาคเอกชนคว้าตามความมุ่งมาดเปลี่ยนแพลตแบบฟอร์มผู้ให้บริการ เพราะว่าจับจ่ายใช้สอยค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่ก็เนื่องจากชดใช้จริงๆ สําหยอมรับไทย รัฐบาลได้ริเริ่มหลักการเคลื่อนการพัฒนานครอัจฉริยะ โดยมีระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ยอดเยี่ยมแห่งจำใจเสาณการพัฒนาเมือง กาน้ำรนําเทคโนโลยีกับของใหม่สถานที่ ทันสมัยด้วยกันหลักแหลมลงมาดัดแปลงกับดักกบิลจราจรกับการขนย้ายอัจฉริยะประการฟีประสบร์วางแผนเดินทาง แนวคิดณการพัฒนา Mobility as a Service (MaaS) สรรพสิ่ง Grab แล้วจึงเป็นเยี่ยมแห่งแบบของการประสานเนื้อความ ร่วมกันด้วยกันเนื้อความคร่ำหวอดเฉพาะทางของภาคเอกชน เพื่อจะบูรณาการติดเครื่องเจริญเมืองอัจฉริยะปันออกบังเกิดผล ครอบครองรูปธรรมเปลี่ยนโครงการสรรพสิ่งภาครัฐบาล เพราะว่ายิ่งไปกว่านั้นกลางเมืองสถานที่สถิตอยู่แห่ง 7 เต็มที่หวัดนําช่อง ซึ่งได้แก่ กรุงเทพยดา ภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ด้วยกันฉะเชิงเทรา นักท่องเที่ยวในที่พื้นที่เหล่านี้ยังจักมีกรรมสิทธิ์ประโยชน์และสมรรถ โคจรได้อย่างสบายผ่านบริการดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นงานจรรโลงอุตสาหกรรมการสัญจรสรรพสิ่งแดน อย่างมีประสิทธิภาพกับตอบแหล่งหล้าที่เทคโนโลยีในที่ปัจจุบันด้วยอีกทางเอ็ด” รศ.ดร. สรวิศ กษัตริย์มนุษยชาติกล่าวโทษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าวกุลายอมกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “รถติดยังคงยอดเยี่ยมแห่งโจทย์เทิ่งสรรพสิ่งแหลมทอง ส่วนใดส่วนหนึ่งดำรงฐานะเพราะองค์ประกอบพื้นฐานการเคลื่อนย้าย กลุ่มคนยังไม่กว้างขวาง มีผลกระทบให้การเดินทางจากปากทางและไปสู่สุดทาง (FMLM – First Mile/Last Mile) อีกทั้งเปล่า เชื่อมต่อกักคุมอย่างเต็มรูปแบบ และประชาอีกต่างหากคงอยู่จําดำรงฐานะจำเป็นจะต้องใช้คืนรถเฉพาะบุคคลในที่งานโคจรดั้นด้นในที่ชีวิตินทรีย์ประจําเวลากลางวัน โดยประตูออกเอ็ดที่สมรรถเอาใจช่วยช่วยเหลือปัญหาจราจรได้มาลงความว่างานใช้คืนบริการรถร่วมโดยสาร (Ride-Hailing) และ งานปันออกประกาศเพื่อประกอบการปลงใจสิ่งของผู้บริโภครถใช้คืนตัวถนนแจกสมรรถเลือกสรรรูปแบบงานโคจร วิถีทาง และคุณประโยชน์ โดยสารที่ซื่อความต้องการ อาทิเช่น เขียมสมบัติ ประหยัดเวลา หรือไม่ก็หลบฉากทางสถานที่แออัด ซึ่งผู้ให้บริการสถานที่ สมรรถช่วยคบคิดและผนวกรูปแบบการดั้นด้นการขนย้ายที่หลากหลายเข้าไปไว้ด้วยกัน รูปแบบ Mobility as a Service (MaaS) นี้ จะเข้าเอาใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานเดินทาง ตัดทอนความแออัดสรรพสิ่งการจราจร ลดข้อความจําครอบครองณ งานใช้รถเฉพาะตัว ด้วยกันลดปัญหาการจราจรติดขัดกับมลภาวะ ทําให้การโคจรปันออกมีความคล่องร่างกาย เข้าถึงสะดวก มีค่า เหมาะสม ด้วยกันประสบความสำเร็จใช้ทรัพยากรสถานที่ประกอบด้วยสิงสู่ปันออกเกิดคุณประโยชน์มากมาย ซึ่งนับว่าเป็นการขับยกหมู่การเคลื่อนย้ายอัจฉริยะ (Smart Mobility) ของด้าวอีกมุขเอ็ด” ปะทุแห่งธทองรินทร์ ธนียกลางวัน เอ็มดีเทิ่ง คุณร็บ ไทยปะทุแห่งธรินทร์ ธนียเวลากลางวัน เอ็มดีโค่ง ประสกเอ็งร็บ ไทย กล่าวว่า “แห่งกรุงเทพฯ มีจํานวนรถเฉพาะตัว และรถเครื่องแห่งหนจดทะเบียนกระทั่ง 9.8 เลี่ยนคัน ซึ่งมากกว่าผลรวมสถานที่ตัวถนนกับองค์ประกอบพื้นฐานต่าง ๆ สมรรถ รับคว้าจรด 8 เสมอ กับยังคงเพิ่มขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน โดยความโอนเอียงงานเพิ่มพูนของจํานวนรถส่วนตัวดังกล่าว เป็นเขวตุๆสําคัญ สถานที่ทําแบ่งออกก่อเกิดโจทย์การจราจรติดขัดณบางกอก ดิฉันแล้วจึงมีวิสัยทัศน์ที่จะก่อสร้างหมู่การติดต่อขนส่งที่เชื่อถือได้กับไร้จุดต่อ ซึ่งจักทําแบ่งออกหมู่คนตัดทอนงานชดใช้รถเฉพาะบุคคลในที่สุด กบิลขนส่งมวลชนแห่งหนมีคุณค่าเป็นทางออกคนเดียวที่จะแก้ไข การจราจรโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณรถยนต์บนบานท้องถนน กับเช่นกันฟีเจอะเจอร์ “ทริป เรือแพลุกลี้ลุกลนเนอร์” ดีฉันแล้วจึงสามารถนํากล่าวลู่ทางแห่งงานโคจรพร้อมด้วยกบิลการเคลื่อนย้ายธารณะสถานที่เข้าถึงได้คล่อง ณราคาสถานที่พอดีสาสมสําหปรนนิบัติแห่งชีวิตประจําเวลากลางวัน กับที่สําคัญตกว่าครอบครองทางเลือกที่สามารถทำแทนการใช้รถยนต์เฉพาะบุคคลได้มาอย่างมีความสามารถ” NewsGrabTrip PlannerGrab Thailand

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/04/Grab-Thailand-Trip-Planner-2.jpg