Grab ประเทศสิงคโปร์และแหลมทองทำให้หยุดที่ทำการครู่เดียวซักฟอกหลังพบพานบุคลากรสิงคโปร์ติดโรค Covid-19

กองกลาง Grab ณสิงคโปร์และแหลมทองปิดที่ว่าการชั่วขณะ 5 ทิวาเพื่อจะซักฟอก หลังจากพานพบตวาดบุคลากรชาวสิงค์โปร์หัวนอนปลายตีนไทยติดเชื้อ Covid-19 โดยพนักงานดังที่กล่าวมาแล้วลงมือสถานที่ Marina One West Tower ณสิงคโปร์และผ่านพบน้ำเชื้อณวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา เพราะเดี๋ยวนี้ระวังตัวอยู่ที่โรงหมอสิงสู่Grab ดำรงฐานะอีกหนึ่งกงสีแห่งหนผ่านพบคนป่วยภายหลัง Facebook แห่งหนมีที่ทำการใน Marina One Building ข่าวว่าประกอบด้วยบุคลากรที่ติดโรคเหมือนกัน กับแบ่งออกเจ้าหน้าที่ดำเนินการจากสถานที่นิวาสสถานจนกระทั่งวันที่ 13 มีนาคมตรงนี้ ด้วยกันอีกต่างหากทำให้หยุดสำนักงานสาขาสถานที่ลอนที่ดอนเพื่อที่จะซักฟอก ก็เพราะว่าบุคลากรดังที่กล่าวมาแล้วพึ่งพิงโคจรจากไปในระยะจันทรากุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีผลแจกกงสีอื่นๆ ในโรงเรือนเดียวกันกับ Facebook สถานที่สิงคโปร์ต่างให้เจ้าหน้าที่ลงมือสถานที่นิวาสสถานเจียรพร้อมด้วย เป็นต้นว่า Netflix เพราะว่าเดี๋ยวนี้กงสีเทคโนโลยีหลายสถานที่เป็นต้นว่า Apple Google ก็ได้แนะนำแจกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจากคฤหาสน์จากนั้นที่มา: DealStreetAsia Newsgrabcovid-19coronavirus

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/14985556-8727-4DB0-B85E-C3CA10CBB6C7.jpeg