Google เตรียมการขยายโครงการ tech startup acceleration ในละตินอเมริกา

Google วางแผนก่อสร้างการช่วยกันกับดัก Startup ในประเทศบราซิลกับด้าวอื่น ๆ แห่งละตินอเมริกา ผ่านแผนการ tech startup acceleration แห่ง Campus Sao Paulo สถานที่ประเทศบราซิล โครงการ Campus São Paulo หนึ่งณเล่ห์เหลี่ยมใหม่สิ่งของ Google แห่งหนหวังอนุเคราะห์ผู้สร้าง Startup ในที่หมวดประเทศแปลง (ใช้แก่ที่)ละตินอเมริกา ซึ่งงานแจ๋แผนนี้มีขึ้นเพื่อจะก่อสร้างการแลกเปลี่ยนความฉลาด ก่อสร้างวงจรข่าย ด้วยกันสร้างโอกาสอันควรทางกิจธุระระหว่าง Startup แห่งบราซิลที่มีสิทธิ์งานสนับสนุนทุนรอน และ venture ในประเทศอาชินติเตียนนา, ชิลี, เม็กซิโก, เปรู, ด้วยกันอุรุกวัย André Barrence ผู้สั่งการฝ่าย Campus São Paulo ระบุว่า Google มุ่งหวังปันออกเหล่า Startup สามารถนำข่าวสารเชิงดึ่มแห่งหนมีสิทธิ์นำมาเกลี่ยใช้พอให้เจาะเข้าถึงตลาดได้มาจำเริญ ถึงแม้ว่า Startup ณบราซิลได้ข้างกฎเกณฑ์กับแบบสร้างภาษีอากรสถานที่#สลับซับซ้อน ทว่าก็อีกต่างหากหวังตวาดไอเดียดีงาม ๆ แห่งหน จักมีขึ้นภายใต้การดูแลสอดส่องดูแลกระนี้คว้า เพราะว่าหมวด Startup วิถีทาง Fintech แห่งหนมีกรรมสิทธิ์คัดเข้าในที่ Campus São Paulo ประกอบจากไปพร้อมด้วยสตาร์ถักัพอเผา Bitso (หมู่เอียงรด cryptocurrency ขนมจากด้าวเม็กซิโก) และ Becual (แหล่งเงินทุนแจกกู้ยืมทิ่มหมู่ Startup ขนมจากแดนชิลี) ปีกผู้ก่อกำเนิดสตาร์ถักัพ Becual ชนิด Mario Ortiz กล่าวว่า Campus แห่งหนแก่ขึ้นโอกาสนี้ถือว่าคุ้มค่าเต็มที่ ก็เพราะว่าได้มาพบผู้เล่นรายใหญ่ณตลาดการคลังบราซิล เป็นต้นว่า บัตรเครดิต Nubank ด้วยกันแอปกำหนดแผนการสมบัติ Guia Bolso ด้วยกันอีกต่างหากมองว่าประกอบด้วยอีกหลายเหตุในที่บราซิลยังปราศจากการรวมเล่มข่าวอย่างแจ่มแจ้ง แม้ว่างานเจอะเจอพูดคุยกับกองกลางต่าง ๆ กับค้ำจุนความชำนาญกับดัก founder สถานที่ก่อเช่นไรคล้ายคลึง ๆ กันในที่ตอนนี้ ก็ถือเป็นสัญญาณที่งดงามว่าอิฉันอีกทั้งมีกรอบการช่วยกันอีกหลายชนิดที่จากไปด้วยกันคว้า รวมถึงอีกต่างหากเห็นพลังแห่งงานวางธุระ product ต่าง ๆ ลงสู่ตลาดนี้ นอกจากนี้ Google อีกต่างหากวางแผนเชื่อมโยงกับ Startup Hub ในประเทศอื่น ๆ โดยในเวลานี้ Google ครอบครอง partnership กับ Centrall (Accelerator ขนมจากแดนบราซิล) ด้วยกัน Area3 (Accelerator จากด้าวอาชินครหาที่นา) รวมไปถึงการสนับสนุนพวก founder หัวนอนปลายตีนจากบราซิลพร้อมด้วย เพราะว่า Google ระบุตวาดข่ายงาน partner จักเริ่มเป็นตัวในที่ Latin America ด้วยกันที่ว่าการ Google แห่งหนใกล้ชิดกับแต่ละภูมิภาค จักทำให้เกิดงานเชื่อมโยงกับ ecosystem สรรพสิ่งพื้นที่นั้น ๆ ได้มาจำเริญ กับ Google วางแผนถลกแจกลงนามในที่ Residency program เพื่อจะเปิดรับปันออกผู้ผลิต Startup ณแถบละตินอเมริกาด้วย หัวนอนปลายตีน: ZDNet ทัศนียภาพ: Campus São Paulo NewsAccerelator