Google สนับสนุน Google for Education สู่โรงเรียน 3 บุรีแนวเขตแดนภาคใต้

“Google แหลมทอง” อนุเคราะห์ศึกษาธิการ จับเทคโนโลยี “Google for Education” สู่วิทยาคาร 3 ธานีเขตแดนปักษ์ใต้ จำนวน 705 วิทยาคาร พร้อมอนุเคราะห์การฝึกฝนให้ความรู้ตั้งแต่จันทร์เดือนกันยายน 2561 จวบจนกระทั่งจันทร์เดือนมีนาคม 2562 Google ไทย ช่วยเหลือศึกษาธิการยกระดับการเรียนประเทศไทย ต้นฉบับพลิกร่าง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาเล่าเรียน (G-Suite for Education) ลงมาประยุกต์ใช้เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ทุกครรลองเพื่อให้ก่อกำเนิดการปรับปรุงการเรียนชนิดบูรณาการ พร้อมช่วยเหลือการฝึกอบรมปรับปรุงคนกรทางราชการทำความเข้าใจ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ชกต่อยท้องแห้งไปสู่การก่อสร้างชุมชนจีนแสเพื่อที่จะการหาความรู้เทคโนโลยี เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่ครั้งนี้ลงความว่า โรงเรียนระดับขั้นแรก และ มัธยมศึกษา ในสังกัดที่ว่าการคณะกรรมการการเรียนพื้นฐาน กับ สำนักงานการเรียนเอกชน ที่บุรีแนวเขตล่าง ผลรวม 705 โรงเรียน และพร้อมสนับสนุนขยายผลถ้วนทั่วทั้งหมดวิทยาคารแห่งบุรีแนวเขตล่างต่อไป เพราะ Google จักอนุเคราะห์แอปพลิเคชันดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งให้บริการแห่งไม่จำกัดเนื้อที่จัดเก็บข้อมูล จ่ายกับดักโรงเรียนและโรงเรียนทั่วราชอาณาจักรประเทศไทยให้เปล่าไม่มีค่าจับจ่ายใช้สอย ครบถ้วนช่วยเหลือการฝึกฝนให้ความรู้พัฒนาคนกร ณไตรบุรีแนวเขตแดนล่าง เพราะว่ากาลเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ดวงเดือนเดือนกันยายน 2561 จวบจนกระทั่งดวงเดือนเดือนมีนาคม 2562 นาย เฉ คิง Country Director, Google แหลมทอง กล่าวว่า “ธุรกิจเพื่ออนุเคราะห์ศึกษาธิการที่คราวนี้ นับว่าเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ณการส่งเสริมปีกการศึกษาเล่าเรียนในประเทศประเทศไทยสิ่งของ Google ต่อหน้า ซึ่งแผนการ Google for Education เป็นแผนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนที่ได้จ้าขึ้นไปทั่วโลก ใ่สกุณีารให้การสนับสนุนแอปพลิเคชันเพื่อจะการหาความรู้ เช่น ระบบ cloud computing พร้อมงานสนับสนุนตัวความรู้ การฝึกฝนพัฒนาคนมือที่การหาความรู้จ่ายประกอบด้วยความพร้อมณงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะประโยชน์แห่งการปกครองจัดการโรงเรียน และ ชั้นเรียน รวมไปถึงงานอนุเคราะห์การตั้งขึ้นที่สาธารณะเพื่อจะการหาความรู้ พอให้ก่อเกิดการเรียนกับพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านี้ Google ยังคงประกอบด้วยความมุมานะณการทำงานร่วมกับซินแซที่การส่งเสริมการใช้คืนเทคโนโลยีดิจิทัลสรรพสิ่งนักเรียนอย่างถูกต้องปราศจากปากเหยี่ยวปากกา” “บทบาทสรรพสิ่ง Google ประเทศไทย ด้วยว่าการให้การช่วยเหลือคราวนี้ชกท้องแห้งขนมจากบริการชดใช้แอปพลิเคชัน G-Suite for Education ซึ่งณช่วงปัจจุบันใช้งานคว้าเพราะรับปริมาตรได้ไม่จำกัด เปิดโอกาสจ่ายกับโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศประเทศไทยเพราะไม่มีค่าใช้จ่าย ความร่วมมือที่ครั้งนี้จักย้ำจรแห่งหนวิทยาคาร แห่งธานีปักษ์ใต้แห่งหนคณะทำงานของ Google จะจ่ายคำปเรียวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์าและช่วยเหลือทางเทคโนโลยีเบื้องต้น จัดผู้เชี่ยวชาญณงานฝึกหัด แจ๋ประกาศการชดใช้แอปพลิเคชันเพื่อที่จะการหาความรู้ออนไลน์พอให้หมอกับเด็กนักเรียนสามารถทำความเข้าใจงานใช้ Google Apps for Education เช่นกันตนเองทางออนไลน์ รวมทั้งบนบานศาลกล่าว Google+ หมายรวม อนุเคราะห์ที่สาธารณะหมอ Google Educator Group ให้สมรรถขยายผลคุ้นเคยคว้า เพื่อจะกรณียั่งยืน” Country Director, Google ไทย ทูล ด้าน พลเอก สุรเชษฐ์ การมีชัยชนะตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ กล่าวว่า “ปัจจุบัน พื้นแผ่นดินได้สาวเท้าไปสู่สมัยดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีเข้าใช้ที่ทุกๆ ด้าน รวมทั้งปีกการเรียน ทั้งนี้ กระทรวงอกฯ ประกอบด้วยความมุมานะที่จะกลับด้านร่างด้วยกันยกระดับคุณลักษณะการเรียนประเทศไทยจ่ายก้าวไกลจรดชั้นสากลมอบเร็วยิ่งขึ้นด้วยกันทั่วรวมหมดด้าว ดังนี้ แล้วจึงได้มามอบหน้าที่จ่ายศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา เมืองเขตแดนล่าง (ศปบริษัท จชต.) ทำงานร่วมกับ Google ไทย ณแผนการ Google for Education เพื่อที่จะอนุเคราะห์การกระทำฝึกหัดเพื่อจะปรับปรุงและยกระดับเกณฑ์การหาความรู้ประเทศไทยแห่งวิทยาคารที่ 3 บุรีแนวเขตแดนปากใต้ เช่น จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส” โดยเป้าหมายของโครงการตรงนี้คือ ให้เทศมนตรีประกอบด้วยความตระหนักหลักด้วยกันช่วยเหลือการยกสถานภาพและทวีคูณขีดความสามารถณกระบวนการกราบเรียนอนุศาสน์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนทางไกล กับแต่ละวิทยาคารประกอบด้วยเทคโนโลยีเพื่อการหาความรู้ใช้แห่งห้องเรียนและประกอบด้วยการหาความรู้อนุศาสน์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความเท่าเทียมกันแห่งการเข้าถึงประกาศด้านการศึกษาเล่าเรียนและสมรรถติดต่อการสื่อสารและมีการศึกษาเล่าเรียนร่วมกันเปลี่ยนเทคโนโลยีที่สมรรถเข้าถึงได้มาทุกที่ ตลอดเวลา ดังนี้ รวมถึงการพาลงมาเพื่อจะคุณประโยชน์มากมายของด้าวที่การพัฒนาบุคคลามือที่เต็มไปด้วยสมรรถนะที่ด้านหัวคิด เพื่อที่จะความเจริญรุ่งเรืองของแดนประการจีรังถัดจาก PR NewsGoogleG-SuiteEducationGoogle AppsGoogle for Education

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/02/Shadow-Art-screengrab.gif