Google สงเคราะห์ข่าวสารริมดึ่มขนมจาก Google map เอาใจช่วยตัดทอนตำแหน่งผู้ติดโรค COVID-19

ในขณะที่ที่โล่งแจ้งทั่วโลกแตกต่างความแข็งแรงกำราบกับการระบาดเทอะทะของโรคติดเชื้อเชื้อโรคงัวป่องที่นา 2019 หรือ COVID-19 อยู่ตรงนั้น รัฐบาลของประเทศแตกต่าง ๆ ก็ได้ยกสถานภาพยุทธศาสตร์สาธารณสุขแยกออกข้นยิ่งขึ้น เช่น มาตรการการเว้นระยะห่างไกลทางสังคม เพื่อจะเหนี่ยวรั้งตำแหน่งงานแพร่ระบาดของเชื้อโรค ชนิดที่ Google Maps สถานที่ Google ได้มาชดใช้ข่าวร่วมสถานที่เปล่าเจาะจงตัวตนในการละครความหนาแน่นสิ่งของผู้รับบริการตามสถานที่แตกต่าง ๆ เพื่อที่จะสนับสนุนระบุดุช่วงไหนสถานที่การทำงานที่อาณาเขตประกอบด้วยผู้เข้าใช้คืนบริการเต็มที่ที่สุด โดย Google ทราบจากบุคลากรสาธารณสุขลงมาตวาดข่าวชนิดนี้จักเป็นผลดีอย่างมากพอเขาทั้งหลายจำเป็นจะต้องกระทำการปลงใจสถานที่สำคัญในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Google จักเผยแพร่บอกการเคลื่อนที่ของที่โล่งแจ้งท่ามกลางเหตุการณ์การกระจายเชื้อของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่ก็ COVID-19 Community Mobility Reports พอให้ข่าวริมลึกเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงเรื่องเดิมขึ้นไปขนมจากกิจธุระจากนิวาสสถาน การอยู่แต่ว่าข้างในบ้านเรือน กับแผนการอื่น ๆ เพื่อจะเปล่าแยกออกจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงศักดิ์ขึ้นไป โดยเสนอดังกล่าวได้มาการพัฒนาแยกออกสมรรถนำจรต่อยอดอยากจ่ายก่อกำเนิดประโยชน์ ในเวลาเดียวกันก็ยังคงยึดตามแนวทำด้วยกันหลักความเป็นส่วนตัวแห่งเอาจริงเอาจังของ Googleกล่าวดังที่กล่าวมาแล้วได้ใช้คืนข่าวสารร่วมแห่งเปล่าเจาะจงตัวในที่การก่อสร้างตารางรายการแสดงความโอนเอียงการเคลื่อนที่ในช่วงแตกต่าง ๆ ติดสอยห้อยตามชั้นทางภูมิศาสตร์ในสถานที่สำคัญชนิดแตกต่าง ๆ เช่น ร้านค้าย่อยด้วยกันสถานที่พักผ่อนผ่อนคลาย ร้านขายของชำด้วยกันร้านขายยา สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง สถานที่ทำงาน และบ้านเรือน เพราะ Google จักจัดแสดงความโอนเอียงไม่ว่างเว้นเป็นเวลามากสัปดาห์ เพราะว่าชดใช้ข้อมูลปัจจุบันแห่งหนรวมเล่มที่ช่วง 48-72 ชั่วโมงที่ผ่านมา แม้ว่า Google จะแสดงอัตราร้อยละการเข้าชดใช้บริการแห่งหนทวีหรือว่าลดลงแม้ว่าจักไม่เปิดเผยจำนวนรวมงานเข้าชดใช้บริการแห่งหนแม่นมั่น ดังนี้ เพื่อจะได้ผลพิทักษ์ความเป็นส่วนตัวสิ่งของหมู่ชน Google จักพ้นไปการละครข้อมูลสถานที่สมรรถระบุตัวคนได้ อาทิเช่น แห่งหนประกาศงานต่อเนื่อง หรือไม่ก็การเคลื่อนไหวส่วนบุคคลณชั้นแรก ทูลตรงนี้คว้ากว้างขวาง 131 แดนและภาคต่างๆ ทั่วโลก อีกด้วยความจำเป็นกะทันหันเพราะว่าข่าวดังนี้ ผิเป็นไปได้ Google จะแจกข่าวชายดึ่มณระดับถิ่นพร้อมด้วย เพราะว่าที่อีกไม่หูกอาทิตย์ตรงหน้า Google จักเป็นเหตุให้รายงานนี้ถ้วนทั่วแดนด้วยกันภูมิภาคอื่น ๆ ประเทือง เพื่อให้แน่ใจแหวรายงานนี้จะยังคงเป็นคุณต่อพนักงานสาธารณสุขทั่วโลกแห่งหนกำลังกายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อจะรักษามวลชนขนมจากการระบาดสรรพสิ่งไวรัส COVID-19 อย่างแท้จริง นอกเหนือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ แห่งหนพนักงานสาธารณสุขอาจจะมีสิงสู่ต่อจากนั้น Google ตั้งใจแหวรายงานนี้จะลุ้นสนับสนุนณการตกลงใจเกี่ยวข้องวิธีการสั่งการการกระจัดกระจายสรรพสิ่งเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิเช่น ข้อมูลตรงนี้จะเอาใจช่วยแจกเจ้าหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงแห่งงานดั้นด้นแห่งสำคัญเพื่อนำไปสู่งานปันออกข้อแนะนำเกี่ยวพันเวลาทำการสิ่งของธุรกิจ หรือว่าแจ้งข้อเสนอแนะบริการจัดส่ง ในทำนองเดียวกัน งานเข้าชดใช้บริการศูนย์กลางการคมนาคมอย่างต่อเนื่องอาจจะชี้ให้เห็นความจำเป็นที่งานเพิ่มรถประจำทางหรือว่ารถไฟเพื่อจะตัดทอนความหนาแน่นสิ่งของผู้ใช้บริการด้วยกันพอกพูนพื้นที่ด้วยว่าการเว้นระยะห่างไกลทางสังคมปันออกกับผู้แห่งมีความจำเป็นจำเป็นต้องท่องเที่ยว กระนั้นก็ตาม ไม่ว่าจักได้ผลศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสรรพสิ่งหมู่ชน หรือไม่ก็ความโน้มเอียงเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง แตกต่างก็สามารถลุ้นเจ้าหน้าที่ออกแบบแนวทางแห่งการปกป้องอนามัยของกลางเมืองด้วยกันความปรารถนาแห่งหนขาดไม่ได้สรรพสิ่งที่สาธารณะ ตรงนั้น ๆ นอกเหนือจากทูลความเคลื่อนไหวสิ่งของที่โล่งแจ้งแล้ว Google อีกทั้งได้สมรู้ร่วมคิดกับหลายระบาดวิทยาจำนวนรวมเอ็ดสถานที่กำลังกายทำงานเกี่ยวพันเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อจะทำการอัปเดตพวกข้อมูลร่วมแห่งไม่เจาะจงตัวตนแห่งหน Google คว้าจัดทำไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อจะเรียนรู้กับพยากรณ์การระบาดสิ่งของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดิบได้ดีเพิ่มขึ้น ข่าวประเภทตรงนี้เอาใจช่วยมอบนักค้นคว้าสามารถทำนายงานกระจัดกระจายสรรพสิ่งความเจ็บป่วย ออกอุบายส่วนประกอบพื้นฐานสรรพสิ่งเมืองและการคมนาคม หมายรวมรู้ความเคลื่อนไหวสิ่งของหมู่ชน ด้วยกันงานสนองตอบต่อสถานการณ์ความไม่ลงรอยกันกับภัยธรรมชาติการปกป้องความเป็นส่วนตัว รายงานการเคลื่อนไหวสรรพสิ่งชุมชนนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการเปล่าระบุตัวตนยิ่งใหญ่แบบฝ่ายเดียวกับแห่ง Google ใช้แห่งผลิตผลต่าง ๆ ที่ปัจจุบัน เกี่ยวกับรายงานนี้ คว้าใช้ความเป็นส่วนตัวแห่งผิดแผกห้าม ซึ่งจักก่อสร้างเสียงรบกวนยอมจรที่พวกประกาศสรรพสิ่ง Google เพื่อให้คว้าผลลัพธ์แห่งหนมีคุณภาพรุ่งเรืองเพราะว่าไม่ต้องเจาะจงบุคคลใด ๆข้อมูลชายดึ่มจะถูกสร้างขึ้นด้วยชุดข่าวรวมแห่งหนไม่ระบุตัวแห่งรวมเล่มขนมจากผู้บริโภคแห่งหนถลกการตั้งค่าประวัติส่วนตัวฐานันดรซึ่งโดยปกติจะถูกดับไว้ ผู้บริโภคแห่งถกชีวประวัติระดับสมรรถเลือกคัดที่จะหยุดการตั้งค่าได้ตลอดเวลาจากสมุดบัญชี Google ด้วยกันสมรรถหักข่าวชีวประวัติฐานันดรได้มาต่อหน้าขนมจากไทม์ไลน์สรรพสิ่งพวกเขาและนี่เป็นสถานการณ์แห่งไม่เคยบังเกิดลงมาก่อนกำหนด ด้วยกัน Google เองก็จะทำการเก็งรายงานกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องโดยสิงสถิตจุดยืนและประกาศซื่อจากบุคลากรสาธารณสุข หมวดมวลชนเข้าสังคม รัฐบาลท้องถิ่น และที่สาธารณะโดยรวม ซึ่ง Google ตั้งใจแหวข้อมูลเชิงลึกกลุ่มนี้จะสามารถเข้าประเทืองประกาศปีกสาธารณสุขอื่น ๆ ที่จะเอาใจช่วยปันออกหมู่ชนและที่สาธารณะประกอบด้วยอนามัยสถานที่ดีและมั่นคงจากเชื้อไวรัส COVID-19 PR NewsGooglecovid-19Google Maps

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/GoogleNewsInitiative.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Google_Trends.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Data_GIF_Maker.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Google_Earth.png

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/Fact_Check_Explorer.png