Google รั้งขึ้น Data Center สถานที่นวชาตในที่สิงคโปร์ คลาย Cloud Platform อีกด้วยราคา 350 กล้อนดอลลาร์

Google วางแผนรั้งขึ้น Data Center สถานที่นวชาต ดำรงฐานะแห่งสถานที่ 3 แห่ง ประเทศประเทศสิงคโปร์ เป็นราคา 350 เลี่ยนดอลลาร์ เพื่อที่จะรองรับการขยายตัวสิ่งของลูกค้า Google Cloud Platform ที่เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีขยายตัวสิ่งของลูกค้าอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง เป็นพิเศษเขตการทำงานแห่งก้าวหน้าอย่างชัดเจน ทำเอา Google ตกลงใจให้ทุนเพื่อทำให้รุ่งเรืองขึ้นการแข่งขันเช่นกันงานเปิด Data Center ที่ใหม่ที่ด้าวประเทศสิงคโปร์ เพราะเน้นทำให้รุ่งเรืองขึ้นแข็งปันออกกับบริการ Google Cloud Platform Google บอกดุภายหลังที่ได้มาเปิด Data Center ที่เริ่มแรกที่ภาคตรงนี้แห่งประเทศสิงคโปร์เมื่อชันษา 2011 กับ Data Center ที่ที่ 2 แห่งปี 2015 ผู้ซื้ออินเทอร์เน็ตแห่งภาคตรงนี้ก็ขยายตัวขึ้นจาก 70 โล้นรายที่ปี 2015 ครอบครอง 330 เลี่ยนรายในปี 2018 และยังรวมถึงความปรารถนาใช้บริการต่างๆ สรรพสิ่งเขตกิจธุระที่เวลาดิจิทัลแห่งปรารถนาใช้คืนบริการ Google Cloud Platform เจริญ อาทิ สายการบิน Singapore Airline ด้วยกัน Startup อย่าง Ninjavan, WEGO, Go-Jek กับ Carousell ดังนี้ Google จึงดึงขึ้น Data Center แห่งหนแห่ง 3 แห่งแดนประเทศสิงคโปร์ Google Data Center แห่งแต่ต้นแห่งหนก่อสร้างขึ้นแห่งประเทศสิงคโปร์Data Center แห่งนวชาตสรรพสิ่ง Google ในที่ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในสภาพบนบานศาลกล่าวพื้นที่ใกล้กับดัก Data Center เดิม 2 แห่งหนของ Google ออกแบบแบ่งออกเป็นมิตรกับบริเวณแวดล้อมพร้อมด้วยการใช้คืนระบบรีไซเคิลน้ำเน่า อีกด้วย Machine Learning แห่งหนใช้แรงงานลดลงกว่าเดิม ด้วยค่าการลงทุนสร้างตอนนี้อยู่สถานที่ 350 ล้านดอลลาร์ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งครั้นร่วมกับดัก 2 Data Center และการลงทุนอื่นๆ จากนั้น ถือเอาดำรงฐานะทุนชุมนุมกันกว่า 850 ล้านดอลลาร์อเมริกา NewsGoogleGoogle Cloud Platform