Globe Tech แก้ไขวิกฤตเศษเอ่อเมืองพร้อมด้วย NOSTRA Map ส่งแบบแปลน 12 ดวงรับสารภาพขยะจรรีไซเคิล

กงสี พี่หักเทค จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันยาเรือปีกข้อมูลแบบแปลนดิจิทัล Location Contents แห่งภาคอาเซียน ภายใต้แบรนด์ NOSTRA ปริปากแหลมทองชิด 1 แห่ง 5 สิ่งของด้าวแห่งหนละเศษพลาสติกยอมอรรณพเต็มแรงสุดโต่งแห่งพื้นโลก เพราะว่า 3 ชั้นแห่งพบพานจังสุดที่มหรรณพไทยตกว่า ถุงก๊อบแก๊บ หลอดกาแฟ กับผนังห้องขวดพลาสติก มีผลแตะต้องแยะดามปราณีมหรรณพ land animal กับมนุษย์ รีบรณรงค์กลางเมืองประจักษ์ กับให้ความสำคัญ ร่วมกันช่วยกันสอดส่องบริเวณแวดล้อม เพิ่ม12 จุด ที่เปิดรับกากพลาสติก ลงณ NOSTRA Map ชี้บอกกลางเมืองเพื่อจะอำนวยความสะดวกแห่งการพากากไปมละ ไปสู่ขบวนการคัดแยก และกระบวนการรีไซเคิลกาก ดาวน์โหลดเล็กปฯ NOSTRA Map ใช้ให้เปล่าได้หลังจากนั้นตั้งแต่วันนี้หัวหน้าวิชัยชนะ ประกายหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป กงสี พี่หักเทค จำกัด ไม่มิดชิดตวาด จากปัญหาภาวะพื้นโลกร้อน (Climate Change) ต่อเนื่องสู่ปัญหาขยะเอ่อล้นพื้นแผ่นดิน ซึ่งกำลังดำรงฐานะที่จับตามองจรดผลร้ายทาบสิ่งมีชีวิตห้วงน้ำควานชั่วที่ทะเลจากการกลมกลืนเศษพลาสติก โดยทูลจากองค์กรรักษาท้องทะเล (Ocean Conservancy) พบพานตวาด มากประเทศณอาเซียน ซึ่งมีประเทศไทยดำรงฐานะ 1 ณ 5 เป็นอาทิโคนสิ่งของงานมละเศษพลาสติกแห่งมหรรณพร่วมหลังจากนั้นมากแหว 8 กล้อนตัน เพราะว่า 3 ชั้นแห่งหนผ่านพบจังสุดๆณอรรณพแหลมทองตกว่า ถุงพลาสติก 13% หลอด 10% กับฝาผนังขวดพลาสติก 8% เร่งรณรงค์ประชาชนมุ่งมั่นบริเวณแวดล้อม เพิ่ม12 ดวง ที่เปิดรับเศษพลาสติกเพื่อรีไซเคิล ลงณ NOSTRA Map “กากพลาสติกส่งผลแตะต้องหลายทาบปราณีอรรณพ land animal กับคน เพราะว่าประกาศงานค้นคว้าวิจัยด้านบริเวณแวดล้อมพานพบตวาด ทวิรทไมโครพลาสติกเหตุเดิมขนมจากขยะพลาสติกสร้างการเสี่ยงดามพะวงโซ่ตรวนของกินสรรพสิ่งคน กะพลเมืองเศษหนึ่งส่วนสองพื้นโลกรับสารภาพสิ่งเจือปนจากการเสพอาหารทะเล NOSTRA เล็งเห็นนัยสรรพสิ่งโจทย์ดังกล่าว จึงตะขอมีส่วนร่วมเล็กๆ อีกด้วยงานเพิ่ม12 วงกลม เปิดกว้างเศษพลาสติก ลงแห่ง NOSTRA Map แบบแปลนชี้บอกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนที่การพากากเจียรมละ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดด้วยกันการรีไซเคิลกากทาบไป” นายวิชัยเสนอเช่นนี้ 12 วงกลมสารภาพรีไซเคิลพลาสติก เช่น 1.แผน “โฉบ” กงสี หนบีอ้วนไอ จำกัด รับบริจาคถุงช้อปปิ้ง/ ถุงดำแดง/ ล้างหมดจด สับเปลี่ยนมอบดำรงฐานะ ถุงนวชาต เพื่อเวียนกลับใช้คืน 2.วัดทองธรรมชาติ เพชรบุรี รับบริจาคขวดพลาสติกแจ้ง เปลี่ยนจ่ายดำรงฐานะประดิษฐกรรมแห่งหนมีประโยชน์ข้างในวัด อาทิ ตะพาน ไม่ก็ เรือแพ ซึ่งนอกจากจักใช้คืนที่งานการโฆษณาตรวจวัดแล้ว อีกต่างหากเป็นตัวอย่างแห่งการนำของเหลือชดใช้มาเพิ่มพูนความรู้ 3.วัดจากสยุมพร สมุทรปราการ รับบริจาคขวดพลาสติกชัดเจน PET (แกะฉลากบังคับแจกบี้) แปรธาตุดำรงฐานะเส้นด้ายจากนั้นเอามาซ่อมเป็นผ้าจีวรพระ 4.โครงการประทุนเหม็นเขียว กงสี กะหมอกเลขหมายพัฒน์ จำกัด รับบริจาคกลักแม่นม กลักเครื่องดื่ม กลักน้ำผลไม้ผลัดกันจ่ายครอบครองกระเบื้องหลังคา โต๊ะ แคร่ 5.Precious Plastic BKK จักรพงษ์วิลล่า รับบริจาครับสารภาพผนังห้องน้ำ พลาสติกผลการเรียน HDPE/ PP สับเปลี่ยนมอบเป็นภาชนะพลาสติกต้นร่างต่าง ๆ 6.บมจ. ไทยคม รับบริจาคหลอดแห่งชะล้างสะอาดสะอ้านด้วยกันกะหร่องจากนั้น ผลัดกันมอบครอบครองหมอนเพื่อคนป่วยชิดตั่งณที่สาธารณะ 7.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยสำนักงานเทิ่ง มูลนิธิพลังอำนาจที่จีรัง รับบริจาคหลอดกาแฟพลาสติกหมดจดผลัดกันจ่ายเป็นหมอนเพื่อผู้ป่วยใกล้ม้านั่งแห่งชุมชน 8.แผนการกรีนป่องด (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หมอทิพ หอ่อนเพลียกาศ) รับบริจาคถุงกรรณหิ้ว ถุงแกงล้างสะอาด สับเปลี่ยนแจกเป็นอิฐพิมพ์ปูถนน 9.กรมควบคุมมลพิษ รับบริจาคอลูมินัมใช้แล้วทุกชนิด เปลี่ยนแจกเป็นส่วนประกอบของจ๋าเทียมพระราชทาน 10. Trash Hero Thailand: Ecobricks รับบริจาคพลาสติกอันจี๊ด ๆ เหยาะขวดพลาสติกแจกแน่นก่อสร้างโรงเรียนจากขวดพลาสติกกดด้วยขยะ 11. หุ้นส่วน โปร่งแสงจาก ศอร์แมลงปอเรชันยาเรือ ขีดคั่น (กลุ่มชน) รับบริจาคกล่องนม สับเปลี่ยนแจกเป็นประทุนมอบมูลนิธิเกลอพึงรัศมียามยาก ด้วยกัน 12.แมลงผึ้งโหรงเหรงนักสู้ Ecobricks รับบริจาคฝักกาแฟ ถุงของหวาน ถุงก๊อบแก๊บ จับไปชะล้างมอบสะอาดแล้วคลึงกดใส่ขวด ทำเป็นขวดกองพลาสอิฐครอบครองโครงสร้างฝาผนังแทนก้อนอิฐ หรือ Ecobricksนอกจากนี้ ณปีที่ผ่านมาพวกบริษัทแผ่นดิสก์จี อีกต่างหากได้มามีการรณรงค์ข้างในองค์กรแห่งเหตุ Save Earth อย่างข้นด้วยกันสม่ำเสมอ เพราะประกอบด้วยงานจ่ายกล่องภัตด้วยกันหลอดสแตนเลสต้นร่างพกพาแจกกับบุคลากรได้มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งแผนการค้ำจุนถุงผ้าเพื่อที่จะลดงานใช้คืนพลาสติก กับงานรณรงค์ข้างในองค์กร Say No Plastic เพราะว่าแห่งปีหน้ามีแผนจะดำเนินโครงการอีกมากมายแห่งหนก้องกังวานความมุ่งหมายณการดำรงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งบริษัทฯ ตาขอครอบครองซีกเล็กมากๆ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เข้าสังคมเพื่อเดินเครื่องการแผนการรักษาสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้ถัดไป นายวิชัยเสนอ PR NewsNOSTRA MapGlobe TechClimate Change