GIZTIX ขีดคั่น 5 มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 สำหรับคนขับรถ

สามารถแลดูวีดิทัศน์การควบดูแลสุขลักษณะ (Hygiene Transportation): https://bitมันสมองly/2UHG7juขนมจากวิกฤตงานระบาดสิ่งของ COVID-19 ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนในหลายปีก ตลอดข้างการแพทย์การรักษา ด้านเศรษฐกิจ รวมหมดอีกต่างหากสร้างความกังวลใจในการดำเนินชีวิตสรรพสิ่งกลางเมือง กงสี GIZTIX บริการรถยนต์การเคลื่อนย้ายรูปแบบเหมาคันทุกแหลมทอง คว้าตระหนักถึงปัญหาในตอนนี้ GIZTIX แล้วก็ได้กำหนดมาตรการในการกันด้วยกันช่วยตัดทอนการกระจายเชื้อสิ่งของไวรัส Covid-19 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นคงด้วยกันไว้ใจมากยิ่งขึ้นในที่การชดใช้บริการรถการเคลื่อนย้ายกับ GIZTIX 1. เจ้าหน้าที่ขับขี่จำต้องได้รับการตรวจวัดไข้ก่อนกำหนดริเริ่มการงานฮู ระบุแหว ผู้ติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวป่องท้องนาสายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการแรกตกว่า มีไข้ ตามมาด้วยอาการไอกะหร่อง ๆ ต่อจากนั้นราว 1 อาทิตย์จะมีเรื่องหายใจชะงัก ผู้ป่วยอาการหนักจะประกอบด้วยท่าทางปอดอักเสบอักเสบร่วมพร้อมด้วย ถ้าท่าทางแรงเต็มที่คงจะเป็นเหตุให้อวัยวะภายในพังทลาย ดังนี้เจ้าหน้าที่ขับสรรพสิ่ง GIZTIX ทั้งหมดจะได้รับการตรวจวัดไข้ ก่อนคลอดเจียรยอมรับสินค้าทุกครั้ง เพื่อจะลดความเสี่ยงในที่งานแพร่เชื้อของไวรัส Covid-192. เจ้าหน้าที่ขับรถจำต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาช่วงปัจจุบันเชื้อไวรัส Covid-19 สามารถแพร่กระจายขนมจากงานถูกกระไอกระแอม ฟัน ไม่ก็จับต้องกับดมไรเลือกเฟ้นรินสรรพสิ่งมนุษย์แห่งหนเป็นไข้ ดังนี้ เพื่อไม่แยกออกก่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เจ้าหน้าที่ขับรถของ GIZTIX ทั้งหมดจักสวมหน้ากากสุขศาลาในขณะที่จากไปสารภาพผลิตภัณฑ์ เธอสมรรถวางใจในที่สวัสดีในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ขับรถสิ่งของฉัน3. พนักงานขับขี่จำต้องหลบเลี่ยงการแตะต้องสิ่งของเครื่องใช้ไม่ก็ของซื้อของขายขนมจากแห่งหนมีการไม่มิดชิดสิ่งของกระทรวงสาธารณสุข แหว ลักษณะของการติดโรค จะสำเร็จชิดร่างกลุ่มก้อน คือว่า การลูบคลำจรดกัน ในสถานที่ที่ๆมีคนแออัด และมาจากการงานใกล้ชิดกับดักนักทัศนาจรต่างด้าว ดังนี้ทาง GIZTIX แล้วก็คว้าออกลูกมาตรการเพื่อจะป้องกันงานแพร่ระบาดสรรพสิ่งไวรัส Covid-19 แยกออกบุคลากรขับขี่ทุกคนเพียรเลิกแบ่งออกสะอาดสะอ้านอยู่สม่ำเสมอก่อนรับหรือว่าจำต้องแตะต้องกับดักของซื้อของขาย 4. ผู้รับบริการบอกเลิกงานลงนาม ประกันในที่งานรับ-ส่งของดังที่กระบิลงานจองรถยนต์ขนส่งสินค้าของ GIZTIX มีหลักปฏิบัติแจกผู้รับบริการลงนามดูแล ในที่ วงสารภาพ-ส่งของ เพื่อจะประสบความสำเร็จยืนยันบรรดาศักดิ์ผลิตภัณฑ์ของคุณแหวมั่นคงและได้มาจากดวงรับ หรือว่าสิ่งกลมๆส่งเป็นสถานที่เรียบร้อย เพื่อที่จะลดการสัมผัสกับดักวัตถุปัจจัยกับตัดทอนงานแพร่ระบาด Covid-19 กงสี GIZTIX แล้วจึงได้ยกเลิกงานเซ็นประกันในงานรับ-ส่งสินค้า พอให้ผู้บริโภคเสถียรกับเชื่อใจณการให้บริการมากขึ้น5. ผู้รับบริการหลบเลี่ยงการจับจ่ายใช้สอยพร้อมด้วยเงินสดจากผลการศึกษาขนมจากทีมนักวิทยาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาให้กำเนิดฟอร์ด พบว่า บนบานแบงค์ 1 ใบ มีเชื้อแบคทีเรียสั่งสมแบ่งถึง 26,000 ตัว ยิ่งณเหตุการณ์ต้นตองานแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การจับจ่ายผ่านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ก็ธนบัตรตรงนั้นก่อให้เกิดความสุ่มตัวอย่างลองดูต่ออนามัยด้วยกันความปลอดภัยสิ่งของหมู่คน ขณะเดียวกันนั้นองค์การอนามัยโลก (WHO) คว้าออกมาเตือนแหวเงินสดสมรรถเป็นตัวนำแพร่เชื้อเชื้อไวรัสนี้ได้ GIZTIX แล้วจึงได้มาขอความร่วมมือผู้ใช้บริการหลบเลี่ยงงานชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดเพื่อจะดูแลรักษางานติดโรคเปลี่ยนทางแบงค์ ถ้าจำต้องจ่ายด้วยเงินสด ขอวางแผนตัวเงินแจกเหมาะเหม็ง จากนั้นนำใส่ถุงก๊อบแก๊บ ประเคนกับดักบุคลากรขับขี่สรรพสิ่งดิฉัน PR NewsGIZTIXStartupcovid-19Thai fight covid

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2017/10/คุณกานต์-pic1-email-1024×683.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2017/10/คุณเฮนรี่-pic2-email-1024×683.jpg