GetVan Booking เล็กปฯ สำรองรถตู้แหลมทอง ยอมรับ Seed Round ราคา 200,000 USD จาก 500 TukTuks

GetVan Booking แอปพลิเคชันสำรองรถตู้แห่งแหลมทอง ข่าวการรับเงินระดมทุนปริมาณ 200,000 ดอลลาร์ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจะเอามาต่อยท้องแห้งพัฒนาระบบแจกเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นช่องทางใหม่จ่ายกับดักคนโดยสารแห่งเข้าสังคมแหลมทองเจ้าเอ็งประกายไฟดาว เอกลักษณ์ไพสิฐ Founder ของ GetVan Booking กล่าวว่า “GetVan Booking เป็นอ่อนปทหาริเคชั่นที่เริ่มคิดค้นครั้นพรรษา 2559 โดยริเริ่มขนมจาก pain point ณวงการคนรู้จักสถานที่มีความรู้สึกว่าฉันใดจำเป็นต้องลงมาเสียเวลากับดักการดามแนวเพื่อรอคอยโดยสารทู่ตรงเวลานานมาก จากไปทำงานทุกยามเช้าด้วยกันกลับบ้านทุกวัน ซึ่งมีผลแตะต่อสุขภาพจิตกับเสียสมัยโดยเปล่าดายณการดำรงชีวิตประจำวัน จึงคว้าริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการงานสงวนที่นั่งรถตู้ได้มาล่วงหน้า โดยไม่จำเป็นต้องจรยืนขึ้นดามแนวเพื่อที่จะโดยสารทู่เป็นเวลานานมาก ซึ่งคว้ารวมเล่มเรื่องเบ็ดเตล็ดเส้นทางงานให้บริการสิ่งของรถตู้ตลอดที่กรุงเทพฯ และทางจากกรุงเทพมหานคร จากไปอีกต่างหากชนบท จุดหยุดรถตู้ รอบเวลารถตู้ หมายรวมสามารถจองที่นั่งลงได้มาขวับ ผ่านกระบิลงานวางเงินแห่งคล่องแคล่วและคล่องหลากหลายช่องทาง ทั้งนี้เพื่อตอบปัญหาชีวิตินทรีย์แห่งรีบสิ่งของมนุชบุรี”GetVan Booking ประกอบด้วยบริการ 4 ซีกเสาๆ ตัวอย่างเช่น บริการจับจ่ายบัตรรถตู้ล่วงหน้า ผ่านจุดจ่ายเงินเค้าหน้าแคชเชียร์, บริการจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้า เปลี่ยนแอปกองพลิเคชั่นบนบานมือจับ, บริการสารภาพจัดส่งสินค้าไปรษณียวัตถุ กับบริการจองรถตู้ส่วนตัว หรือว่าว่าคัน ถลกให้บริการครบถ้วน 77 ธานี ทั่วประเทศเพื่องานเกี่ยวโยงกบิลหลังบ้าน GetVan Booking ประกอบด้วยผู้ส่งเสริมชนิด Buzzebee ลุ้นว่าการระบบธุรกรรมทั้งผอง ตลอดการเขียนเติมเงิน สั่งการทรัพย์สิน กับงานสำรองแปลนกะทันหัน รวมถึงสนับสนุนจ่ายผู้โดยสารชำระเงินบนเล็กปฯ เพิ่มความง่ายดายสบายดีณการใช้งาน ยิ่งไปกว่านี้ อีกต่างหากเชื่อมโยงกับอ่อนปฯ Police I lert U เพื่อที่จะฟ้องร้องเร่งด่วนจรอีกต่างหากจราจรโดยตรงคว้าปัจจุบัน เล็กปพลิเคชั่น GetVan Booking ประกอบด้วยผู้ใช้งานดาวน์โหลดกว่า 70,000 มนุช ประกอบด้วยคนโดยสารจับจ่ายใช้สอยตั๋วสำรองรถตู้ล่วงหน้าผ่านจุดวางเงินตรงๆพนักงานบัญชีและเปลี่ยนเล็กปพลิเคชั่นบนบานมือถือ รวมประมาณการ 50,000 คราวดามจันทรา ยุคปัจจุบันมีผู้ผลิตทั้งณส่วนของ บริษัท ขนส่ง จำกัด และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ เข้าร่วมกับแอปพลิเคชั่น ยิ่งกว่า 30 ธานี ร่วมปริมาณ 200 เส้นทาง และมีจำนวนรถตู้สาธารณะด้วยกันรถตู้เฉพาะตัวเหมาคัน ร่วมกว่า 13,000 คัน รวมทั้งคว้าถกบริการใหม่ด้านการรับส่งไปรษณียวัตถุ โดยประกอบด้วยผู้ใช้บริการเฉลี่ย 5,000 คราวทาบเดือน NewsFundinginvestment500-tuktuksgetvan-booking

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/9/getvanbooking-2.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/9/getvanbooking-1.jpg